• Tartalom
Oldalmenü

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

2021.06.01.

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pont szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önálló vállalkozók tevékenységeit a rendelet mellékletét képező Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyű szintjén kell azonosítani.

(2) E rendelet alkalmazásában önálló vállalkozónak kell tekinteni:

a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat;

b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, az alábbi tevékenységet folytatókat:

ba) a magán-állatorvosi tevékenység,

bb) az egyéni ügyvédi tevékenység,

bc) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység,

bd) az egyéni közjegyzői tevékenység,

be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

c) az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt.

2. § Az ÖVTJ kódokat az alábbiak szerint kell képezni:

a) az 1–4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (a mindenkor hatályos NACE/TEÁOR) szerinti kódnak

b) az 5–6. számjegy a tevékenység TEÁOR szakágazaton belüli sorszáma.

3. § (1) Az ÖVTJ-re vonatkozó módosító javaslatok minden év június 30-ig jelenthetők be írásban a Központi Statisztikai Hivatalnál (a továbbiakban: KSH).

(2) A jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában nyilvántartásban szereplő önálló vállalkozók főtevékenysége besorolásának módosítását az új vagy módosított jegyzék alapján a KSH végzi el. A módosított adatokat, valamint a régi és az új vagy módosított jegyzék közötti teljes és az egy az egyhez fordítókulcsokat a KSH – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – átadja az e rendelet szerinti önálló vállalkozók hivatalos központi nyilvántartását vezető szerveknek.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

5. § E rendelet

a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez2

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

ÖVTJ-kód
2017

ÖVTJ 2017 megnevezés

01

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

011

Nem évelő növény termesztése

0111

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

011101

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

011102

Máktermesztés

0112

Rizstermesztés

011201

Rizstermesztés

0113

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

011301

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

0114

Cukornádtermesztés

011401

Cukornádtermesztés

0115

Dohánytermesztés

011501

Dohánytermesztés

0116

Rostnövénytermesztés

011601

Rostnövénytermesztés m.n.s.

011602

Kendertermesztés

0119

Egyéb, nem évelő növény termesztése

011901

Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.

011902

Dísznövény- és virágtermesztés

011903

Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)

011904

Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)

012

Évelő növény termesztése

0121

Szőlőtermesztés

012101

Borszőlő termesztés

012103

Csemegeszőlő termesztés

0122

Trópusi gyümölcs termesztése

012201

Trópusi gyümölcs termesztése

0123

Citrusféle termesztése

012301

Citrusfélék termesztése

0124

Almatermésű, csonthéjas termesztése

012401

Almatermésű, csonthéjas termesztése

0125

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

012501

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126

Olajtartalmú gyümölcs termesztése

012601

Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127

Italgyártási növény termesztése

012701

Italgyártási növény termesztése

0128

Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

012801

Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.

012802

Gyógynövénytermesztés

012803

Gyógyszergyártásban használt növények termesztése

0129

Egyéb évelő növény termesztése

012901

Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.

012902

Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység

012903

Karácsonyfa termesztése

013

Növényi szaporítóanyag termesztése

0130

Növényi szaporítóanyag termesztése

013001

Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.

013002

Dísznövényszaporítóanyag-termesztés

013003

Gyümölcs-, díszfaiskola

013004

Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése

013005

Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)

014

Állattenyésztés

0141

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

014101

Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése

0142

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

014201

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0143

Ló, lóféle tenyésztése

014301

Ló, lóféle tenyésztése

0144

Teve, teveféle tenyésztése

014401

Teve, teveféle tenyésztése

0145

Juh, kecske tenyésztése

014501

Juh, kecske tenyésztése

0146

Sertéstenyésztés

014601

Sertéstenyésztés

0147

Baromfitenyésztés

014701

Baromfitenyésztés

0149

Egyéb állat tenyésztése

014901

Egyéb állat tenyésztése m.n.s.

014902

Méhészet

014903

Hobbiállat tenyésztése

014904

Egyéb állati termékek termelése

014905

Nyúl tenyésztése

015

Vegyes gazdálkodás

0150

Vegyes gazdálkodás

015001

Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)

016

Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

0161

Növénytermesztési szolgáltatás

016101

Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.

016102

Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel

016103

Mezőgazdasági kártevőírtás

016104

Beporzási szolgáltatás

0162

Állattenyésztési szolgáltatás

016201

Állattenyésztési szolgáltatás

0163

Betakarítást követő szolgáltatás

016301

Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

016302

Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

016303

Gyógynövény előkészítés

0164

Vetési célú magfeldolgozás

016401

Vetési célú magfeldolgozás

017

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0170

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

017001

Vadgazdálkodási szolgáltatás

02

Erdőgazdálkodás

021

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0210

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

021001

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

022

Fakitermelés

0220

Fakitermelés

022001

Fakitermelés saját jogon

022003

Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)

023

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

0230

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

023001

Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)

023002

Éti csiga gyűjtése

024

Erdészeti szolgáltatás

0240

Erdészeti szolgáltatás

024001

Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

024002

Erdészeti bérmunka

024003

Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában

024004

Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

03

Halászat, halgazdálkodás

031

Halászat

0311

Tengeri halászat

031101

Tengeri halászat

0312

Édesvízi halászat

031201

Édesvízi halászat

032

Halgazdálkodás

0321

Tengeri halgazdálkodás

032101

Tengerihal-gazdálkodás

0322

Édesvízi halgazdálkodás

032201

Édesvízihal-gazdálkodás

05

Szénbányászat

051

Feketeszén-bányászat

0510

Feketeszén-bányászat

051001

Feketeszén-bányászat

052

Barnaszén-, lignitbányászat

0520

Barnaszén-, lignitbányászat

052001

Barnaszén-, lignitbányászat

06

Kőolaj-, földgázkitermelés

061

Kőolaj-kitermelés

0610

Kőolaj-kitermelés

061001

Kőolaj-kitermelés

062

Földgázkitermelés

0620

Földgázkitermelés

062001

Földgázkitermelés

07

Fémtartalmú érc bányászata

071

Vasércbányászat

0710

Vasércbányászat

071001

Vasércbányászat

072

Egyéb fém érc bányászata

0721

Urán-, tóriumérc-bányászat

072101

Urán-, tóriumérc-bányászat

0729

Színesfém érc bányászata

072901

Színesfém érc bányászata m.n.s.

072902

Aranymosás kézi erővel

08

Egyéb bányászat

081

Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

0811

Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

081101

Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.

081102

Építőkő, díszítőkő fejtése

081103

Pala bányászata

0812

Kavics-, homok-, agyagbányászat

081201

Kavics-, homokbányászat

081202

Agyag-, kaolinbányászat

089

M.n.s. bányászat

0891

Vegyi ásvány bányászata

089101

Vegyi ásvány bányászata

0892

Tőzegkitermelés

089201

Tőzegkitermelés

0893

Sókitermelés

089301

Sókitermelés

0899

Egyéb m.n.s. bányászat

089901

M.n.s. egyéb bányászat

09

Bányászati szolgáltatás

091

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

0910

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

091001

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

099

Egyéb bányászati szolgáltatás

0990

Egyéb bányászati szolgáltatás

099001

Egyéb bányászati szolgáltatás

10

Élelmiszergyártás

101

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

1011

Húsfeldolgozás, -tartósítás

101101

Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101102

Vágóállatok vágása

101103

Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1012

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

101201

Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101202

Baromfikopasztás

101203

Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1013

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

101301

Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101302

Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101303

Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése

101304

Húskonzervek gyártása

101305

Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

101306

Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

102

Halfeldolgozás, -tartósítás

1020

Halfeldolgozás, -tartósítás

102001

Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)

102002

Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

103

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1031

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

103101

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)

103102

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

1032

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

103201

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

103202

Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103203

Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103204

Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103205

Szőlőlé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

1039

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

103901

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.

103902

Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103903

Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)

103904

Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103905

Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)

103910

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

104

Növényi, állati olaj gyártása

1041

Olaj gyártása

104101

Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

104102

Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1042

Margarin gyártása

104201

Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

104202

Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból)

105

Tejfeldolgozás

1051

Tejtermék gyártása

105101

Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

105102

Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből)

105103

Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből)

1052

Jégkrém gyártása

105201

Jégkrém gyártása

106

Malomipari termék, keményítő gyártása

1061

Malomipari termék gyártása

106101

Malomipari termék gyártása m.n.s.

106102

Gabonafélék bérdarálása

1062

Keményítő, keményítőtermék gyártása

106201

Keményítő, keményítőtermék gyártása

107

Pékáru, tésztafélék gyártása

1071

Kenyér; friss pékáru gyártása

107101

Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.

107102

Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

107103

Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

1072

Tartósított lisztes áru gyártása

107201

Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.

107202

Keksz- és ostyagyártás

107203

Mézeskalács-készítés

1073

Tésztafélék gyártása

107301

Tésztafélék gyártása

108

Egyéb élelmiszer gyártása

1081

Cukorgyártás

108101

Cukorgyártás

1082

Édesség gyártása

108201

Édesség gyártása m.n.s.

108202

Cukorkakészítés

108203

Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása

108204

Kakaó és kakaókészítmények gyártása

1083

Tea, kávé feldolgozása

108301

Tea, kávé feldolgozása

108302

Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)

108303

Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)

1084

Fűszer, ételízesítő gyártása

108401

Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

108402

Paprika darálása, mesterséges szárítása

108403

Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1085

Készétel gyártása

108501

Készétel gyártása

1086

Homogenizált, diétás étel gyártása

108601

Homogenizált, diétás étel gyártása

1089

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108901

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108902

Étrendkiegészítő gyártása

109

Takarmány gyártása

1091

Haszonállat-eledel gyártása

109101

Haszonállat-eledel gyártása

1092

Hobbiállat-eledel gyártása

109201

Hobbiállat-eledel gyártása

11

Italgyártás

110

Italgyártás

1101

Desztillált szeszes ital gyártása

110101

Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.

110102

Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

110103

Etilalkohol gyártása

110104

Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)

1102

Szőlőbor termelése

110201

Bortemelés (nem saját termelésű alapanyagól) m.n.s.

110202

Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)

110203

Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)

110204

Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

1103

Gyümölcsbor termelése

110301

Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

110302

Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból)

1104

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

110401

Egyéb nem desztilált, erjeszett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

110402

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1105

Sörgyártás

110501

Sörgyártás

1106

Malátagyártás

110601

Malátagyártás

1107

Üdítőital, ásványvíz gyártása

110701

Ásványvíz és forrásvíz palackozása

110702

Szikvízkészítés

110703

Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása

110704

Mesterséges víz gyártása

12

Dohánytermék gyártása

120

Dohánytermék gyártása

1200

Dohánytermék gyártása

120001

Dohánytermék gyártása

13

Textília gyártása

131

Textilszálak fonása

1310

Textilszálak fonása

131001

Textilszálak fonása

132

Textilszövés

1320

Textilszövés

132001

Textilszövés m.n.s.

132003

Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése

133

Textilkikészítés

1330

Textilkikészítés

133001

Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.

133002

Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés

139

Egyéb textiláru gyártása

1391

Kötött, hurkolt kelme gyártása

139101

Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s.

1392

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

139201

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.

139202

Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése

139203

Gobelinvarrás

1393

Szőnyeggyártás

139301

Szőnyeggyártás m.n.s.

139302

Népművészeti szőnyegkészítés

1394

Kötéláru gyártása

139401

Kötéláru gyártása

1395

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

139501

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396

Műszaki textiláru gyártása

139601

Műszaki textiláru gyártása

1399

Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

139901

M.n.s. egyéb textiltermék gyártása

139902

Gombkötés és paszománytermék gyártása

139903

Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban)

139904

Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés

139905

Kézimunka-előnyomás

139906

Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés

139907

Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése

14

Ruházati termék gyártása

141

Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

1411

Bőrruházat gyártása

141101

Bőrruházat gyártása m.n.s.

141102

Bőrruházati termék összeállítása

1412

Munkaruházat gyártása

141201

Munkaruházat gyártása

1413

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

141301

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s.

141302

Felsőruházati termék összeállítása

141303

Egyenruházat gyártása

141304

Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése

1414

Alsóruházat gyártása

141401

Alsóruházat gyártása m.n.s.

141402

Alsóruházati termék összeállítása

141403

Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése

1419

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

141901

Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s.

141902

Fürdőruhakészítés

141903

Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása

141904

Textil alapanyagú lábbeli gyártása

141905

Bébiruházat gyártása

141906

Egyéb ruházati termékek összeállítása

141907

Speciális versenysportruházat gyártása

141908

Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése

142

Szőrmecikk gyártása

1420

Szőrmecikk gyártása

142001

Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s.

142002

Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése

143

Kötött, hurkolt cikk gyártása

1431

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

143101

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s.

143102

Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása

143103

Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

1439

Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

143901

Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s.

143902

Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása

143903

Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása

15

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

151

Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

1511

Bőr, szőrme kikészítése

151101

Bőrkikészítés

151102

Szőrmekikészítés és -festés

1512

Táskafélék, szíjazat gyártása

151201

Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s.

151202

Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése

151203

Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés)

151204

Nyergesáru, lószerszám gyártása

151205

Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

152

Lábbeligyártás

1520

Lábbeligyártás

152001

Lábbeligyártás m.n.s.

152002

Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése

16

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

161

Fűrészárugyártás

1610

Fűrészárugyártás

161001

Fűrészárugyártás m.n.s.

161002

Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés

162

Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1621

Falemezgyártás

162101

Falemezgyártás

1622

Parkettagyártás

162201

Parkettagyártás

1623

Épületasztalos-ipari termék gyártása

162301

Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624

Tároló fatermék gyártása

162401

Tároló fatermék gyártása

1629

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

162901

Fatömegcikkgyártás m.n.s.

162902

Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása

162903

Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése

162904

Fa alapanyagú dísztárgykészítés

162905

Parafa-, fonottáru gyártása

162906

Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése

162907

Brikett, pellet gyártása

17

Papír, papírtermék gyártása

171

Papíripari rostanyag, papír gyártása

1711

Papíripari rostanyag gyártása

171101

Papíripari rostanyag gyártása

1712

Papírgyártás

171201

Papírgyártás

172

Papírtermék gyártása

1721

Papír csomagolóeszköz gyártása

172101

Papír csomagolóeszköz gyártása

1722

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

172201

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723

Irodai papíráru gyártása

172301

Irodai papíráru gyártása

1724

Tapétagyártás

172401

Tapétagyártás

1729

Egyéb papír-, kartontermék gyártása

172901

Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása

172902

Papíralapú dísztárgykészítés

172903

Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása

18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

181

Nyomdai tevékenység

1811

Napilapnyomás

181101

Napilapnyomás

1812

Nyomás (kivéve: napilap)

181201

Könyv- és zeneműnyomás

181202

Időszaki kiadvány nyomása

181203

Egyéb nyomdai termékek nyomása

181204

Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

1813

Nyomdai előkészítő tevékenység

181301

M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység

181302

Kiegészítő nyomdai tevékenység

181303

Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia

1814

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181401

M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181402

Egyéb nyomtatott papírtermék kötése

182

Egyéb sokszorosítás

1820

Egyéb sokszorosítás

182001

Hangfelvétel-sokszorosítás

182002

Videofelvétel sokszorosítása

182003

Számítógépes adathordozó sokszorosítása

19

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

191

Kokszgyártás

1910

Kokszgyártás

191001

Kokszgyártás

192

Kőolaj-feldolgozás

1920

Kőolaj-feldolgozás

192001

Kőolaj-feldolgozás m.n.s.

192002

Szén- és tőzegbrikett gyártása

20

Vegyi anyag, termék gyártása

201

Vegyi alapanyag gyártása

2011

Ipari gáz gyártása

201101

Ipari gáz gyártása

2012

Színezék, pigment gyártása

201201

Színezék, pigment gyártása

2013

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

201301

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014

Szerves vegyi alapanyag gyártása

201401

Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201501

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201502

Virágföld előállítása

2016

Műanyag-alapanyag gyártása

201601

Műanyag-alapanyag gyártása

2017

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

201701

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

202

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2020

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

202001

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

203

Festék, bevonóanyag gyártása

2030

Festék, bevonóanyag gyártása

203001

Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s.

204

Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

2041

Tisztítószer gyártása

204101

Tisztítószer gyártása m.n.s.

204102

Szappankészítés

2042

Testápolási cikk gyártása

204201

Testápolási cikk gyártása

204202

Kézműves szappanok és kozmetikumok készítése

205

Egyéb vegyi termék gyártása

2051

Robbanóanyag gyártása

205101

Robbanóanyag gyártása

2052

Ragasztószergyártás

205201

Ragasztószergyártás

2053

Illóolajgyártás

205301

Illóolajgyártás

2059

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

205901

Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s.

205902

Fényképészeti vegyi anyag gyártása

205903

Tinta-, tusgyártás

206

Vegyi szál gyártása

2060

Vegyi szál gyártása

206001

Vegyi szál gyártása

21

Gyógyszergyártás

211

Gyógyszeralapanyag-gyártás

2110

Gyógyszeralapanyag-gyártás

211001

Gyógyszer-hatóanyag gyártás

211002

Gyógyszer-segédanyag gyártás

211003

Gyógyszeranyag gyártás

212

Gyógyszerkészítmény gyártása

2120

Gyógyszerkészítmény gyártása

212001

Gyógyszergyártás

212003

Gyógyászati felhasználású anyagok gyártása

22

Gumi-, műanyag termék gyártása

221

Gumitermék gyártása

2211

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

221101

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása m.n.s.

221102

Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

2219

Egyéb gumitermék gyártása

221901

Egyéb gumitermék gyártása

222

Műanyag termék gyártása

2221

Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

222101

Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása m.n.s.

222102

Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

2222

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

222201

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223

Műanyag építőanyag gyártása

222301

Műanyag építőanyag gyártása

2229

Egyéb műanyag termék gyártása

222901

Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.

222903

Gravírozás, festés műanyagra bérmunkában

23

Nemfém ásványi termék gyártása

231

Üveg, üvegtermék gyártása

2311

Síküveggyártás

231101

Síküveggyártás m.n.s.

231102

Síküveg csiszolása

2312

Síküveg továbbfeldolgozása

231201

Síküveg továbbfeldolgozása

2313

Öblösüveggyártás

231301

Egyéb öblösüveggyártás

231302

Népi iparművészeti és iparművészeti öblösüveg készítése

231303

Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában

231304

Öblösüveg csiszolása

2314

Üvegszálgyártás

231401

Üvegszálgyártás

2319

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

231901

Műszaki üvegtermék gyártása m.n.s.

231902

Népi iparművészeti és iparművészeti díszüveg készítése

231903

Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés

231904

Gravírozás, festés műszaki, egyéb üvegre

231906

Műszaki üveg csiszolása

232

Tűzálló termék gyártása

2320

Tűzálló termék gyártása

232001

Tűzálló termék gyártása

233

Kerámia, agyag építőanyag gyártása

2331

Kerámiacsempe, -lap gyártása

233101

Kerámiacsempe, -lap gyártása

233102

Népi iparművészeti és iparművészeti kályhacsempék készítése

2332

Égetett agyag építőanyag gyártása

233201

Égetett agyag építőanyag gyártása

234

Porcelán, kerámiatermék gyártása

2341

Háztartási kerámia gyártása

234101

Egyéb háztartási kerámia gyártása

234102

Népi iparművészeti és iparművészeti háztartási kerámia- és fazekastermék készítése

234103

Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés

2342

Egészségügyi kerámia gyártása

234201

Egészségügyi kerámia gyártása

2343

Kerámia szigetelő gyártása

234301

Kerámia szigetelő gyártása

2344

Műszaki kerámia gyártása

234401

Műszaki kerámia gyártása

2349

Egyéb kerámiatermék gyártása

234901

Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása

234902

Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti kerámia- és fazekastermék készítése

235

Cement-, mész-, gipszgyártás

2351

Cementgyártás

235101

Cementgyártás

2352

Mész-, gipszgyártás

235201

Mészgyártás (mészoltás, mészégetés)

235202

Gipszgyártás

235203

Dolomitgyártás

236

Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2361

Építési betontermék gyártása

236101

Építési betontermék gyártása

2362

Építési gipsztermék gyártása

236201

Építési gipsztermék gyártása

2363

Előre kevert beton gyártása

236301

Előre kevert beton gyártása

2364

Habarcsgyártás

236401

Habarcsgyártás

2365

Szálerősítésű cement gyártása

236501

Egyéb szálerősítésű cement gyártása

236502

Vályogvetés

2369

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

236901

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

237

Kőmegmunkálás

2370

Kőmegmunkálás

237001

Kőmegmunkálás

239

Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

2391

Csiszolótermék gyártása

239101

Csiszolótermék gyártása

2399

M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

239901

Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

24

Fémalapanyag gyártása

241

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2410

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

241001

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

242

Acélcsőgyártás

2420

Acélcsőgyártás

242001

Acélcsőgyártás

243

Egyéb kohászati termék gyártása acélból

2431

Hidegen húzott acélrúd gyártása

243101

Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

2432

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

243201

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433

Hidegen hajlított acélidom gyártása

243301

Hidegen alakított acélidom gyártása

2434

Hidegen húzott acélhuzal gyártása

243401

Acélhuzalgyártás

244

Nem vas fém alapanyag gyártása

2441

Nemesfémgyártás

244101

Nemesfémgyártás

2442

Alumíniumgyártás

244201

Alumíniumgyártás

2443

Ólom, cink, ón gyártása

244301

Ólom, cink, ón gyártása

2444

Rézgyártás

244401

Rézgyártás

2445

Egyéb nem vas fém gyártása

244501

Egyéb nem vas fém gyártása

245

Fémöntés

2451

Vasöntés

245101

Vasöntés m.n.s.

245102

Öntöttvas cső gyártása

2452

Acélöntés

245201

Acélöntés

2453

Könnyűfémöntés

245301

Könnyűfémöntés

2454

Egyéb nem vas fém öntése

245401

Egyéb nem vas fém öntése

25

Fémfeldolgozási termék gyártása

251

Fémszerkezet, -épületelem gyártása

2511

Fémszerkezet gyártása

251101

Fémszerkezet gyártása

2512

Fém épületelem gyártása

251201

Fém épületelem gyártása

252

Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

2521

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

252101

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529

Fémtartály gyártása

252901

Fémtartály gyártása

253

Gőzkazán gyártása

2530

Gőzkazán gyártása

253001

Gőzkazán gyártása

254

Fegyver-, lőszergyártás

2540

Fegyver-, lőszergyártás

254001

Fegyver-, lőszergyártás

255

Fémalakítás, porkohászat

2550

Fémalakítás, porkohászat

255001

Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés

255002

Porkohászat

256

Fém felületkezelése, megmunkálása

2561

Fémfelület-kezelés

256101

Fémfelület-kezelés

256102

Gravírozás fémfelületre, bérmunkában

2562

Fémmegmunkálás

256201

Fémmegmunkálás m.n.s.

256202

Fém hegesztése, forrasztása

256203

Fém esztergálása

257

Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

2571

Evőeszköz gyártása

257101

Evőeszköz gyártása

257102

Népi iparművészeti és iparművészeti kés készítés

257103

Egyéb vágóeszköz gyártása

2572

Lakat-, zárgyártás

257201

Lakat-, zárgyártás

2573

Szerszámgyártás

257301

Kéziszerszámgyártás

257302

Gépszerszámgyártás

259

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2591

Acél tárolóeszköz gyártása

259101

Vas, acél tárolóeszköz gyártása

2592

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

259201

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593

Huzaltermék gyártása

259301

Huzaltermék gyártása

2594

Kötőelem, csavar gyártása

259401

Kötőelem, csavar gyártása

2599

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259901

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259902

Fém dísztárgy készítése

259903

Népi iparművészeti és iparművészeti fémműves termék készítése

259904

Háztartási és egyéb fém tömegcikk gyártása

259905

Bronz, rézműves díszműáru és hasonló termék gyártása

26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

261

Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

2611

Elektronikai alkatrész gyártása

261101

Elektronikai alkatrész gyártása

2612

Elektronikai áramköri kártya gyártása

261201

Elektronikai áramköri kártya gyártása

262

Számítógép, perifériás egység gyártása

2620

Számítógép, perifériás egység gyártása

262001

Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.

262002

Számítógépmodulok összeszerelése

263

Híradás-technikai berendezés gyártása

2630

Híradás-technikai berendezés gyártása

263001

Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.

264

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2640

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

264001

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

265

Műszer-, óragyártás

2651

Mérőműszergyártás

265101

Mérőműszer gyártása

2652

Óragyártás

265201

Óragyártás

266

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2660

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

266001

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

267

Optikai eszköz gyártása

2670

Optikai eszköz gyártása

267001

Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

268

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2680

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

268001

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27

Villamos berendezés gyártása

271

Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2711

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

271101

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

271201

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

272

Akkumulátor, szárazelem gyártása

2720

Akkumulátor, szárazelem gyártása

272001

Akkumulátor, szárazelem gyártása

273

Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

2731

Száloptikai kábel gyártása

273101

Száloptikai kábel gyártása

2732

Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

273201

Szigetelt vezeték, kábel gyártása

2733

Szerelvény gyártása

273301

Szerelvény gyártása

274

Villamos világítóeszköz gyártása

2740

Villamos világítóeszköz gyártása

274001

Villamos világítóeszköz gyártása

275

Háztartási készülék gyártása

2751

Háztartási villamos készülék gyártása

275101

Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s.

275102

Elektromos fűtőberendezés gyártása

2752

Nem villamos háztartási készülék gyártása

275201

Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s.

275202

M.n.s. fűtőberendezés gyártása

279

Egyéb villamos berendezés gyártása

2790

Egyéb villamos berendezés gyártása

279001

Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.

279002

Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása

279003

Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása

28

Gép, gépi berendezés gyártása

281

Általános rendeltetésű gép gyártása

2811

Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

281101

Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, -közútijármű-motor)

2812

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

281201

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

281301

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814

Csap, szelep gyártása

281401

Csap, szelep gyártása

2815

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

281501

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

282

Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2821

Fűtőberendezés, kemence gyártása

282101

Ipari kemence gyártása

282102

Sütőipari villamos kemence gyártása

2822

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

282201

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

282301

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

282401

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

282501

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

282901

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

283

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2830

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283001

M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283002

Mezőgazdasági traktor gyártása

284

Szerszámgépgyártás

2841

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

284101

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849

Egyéb szerszámgép gyártása

284901

Egyéb szerszámgép gyártása

289

Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

2891

Kohászati gép gyártása

289101

Kohászati gép gyártása

2892

Bányászati, építőipari gép gyártása

289201

Bányászati, építőipari gép gyártása

2893

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

289301

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

289401

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895

Papíripari gép gyártása

289501

Papíripari gép gyártása

2896

Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

289601

Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

289901

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

29

Közúti jármű gyártása

291

Közúti gépjármű gyártása

2910

Közúti gépjármű gyártása

291001

Közúti gépjármű gyártása

292

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2920

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

292001

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s.

292002

Konténer, szállítótartály gyártása

292003

Lakókocsi, mobilotthon berendezésének kialakítása

293

Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

2931

Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

293101

Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932

Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

293201

Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása

30

Egyéb jármű gyártása

301

Hajó, csónak gyártása

3011

Hajógyártás

301101

Hajógyártás

3012

Szabadidő-, sporthajó gyártása

301201

Szabadidő-, sporthajó gyártása

302

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3020

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

302001

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

303

Légi, űrjármű gyártása

3030

Légi, űrjármű gyártása

303001

Légi, űrjármű gyártása

304

Katonai harcjármű gyártása

3040

Katonai harcjármű gyártása

304001

Katonai harcjármű gyártása

309

Egyéb jármű gyártása

3091

Motorkerékpár gyártása

309101

Motorkerékpár gyártása

3092

Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

309201

Kerékpár gyártása

309202

Kerekesszék gyártása

3099

M.n.s. egyéb jármű gyártása

309901

M.n.s. egyéb jármű gyártása

31

Bútorgyártás

310

Bútorgyártás

3101

Irodabútor gyártása

310101

Irodabútor gyártása

3102

Konyhabútorgyártás

310201

Konyhabútorgyártás m.n.s.

310202

Népi iparművészeti és iparművészeti konyhabútor készítése

3103

Ágybetét gyártása

310301

Ágybetét gyártása

3109

Egyéb bútor gyártása

310901

Egyéb m.n.s. bútor gyártása

310902

Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti bútor készítése

310904

Bútorgyártás befejező műveletei

310905

Népi iparművészeti és iparművészeti fonottbútor-készítés

32

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

321

Ékszergyártás

3212

Ékszergyártás

321201

Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése

321202

Ékszer gyártása, átalakítása

321204

M.n.s. ékszergyártás

3213

Divatékszer gyártása

321301

Divatékszer gyártása m.n.s.

321302

Tűzzománc dísztárgy, divatékszer készítése

321304

Népi iparművészeti és iparművészeti divatékszer, díszműáru készítése

321305

Fűzöttgyöngy-készítés

322

Hangszergyártás

3220

Hangszergyártás

322001

Hangszergyártás

322002

Népi iparművészeti és iparművészeti hangszer készítése

323

Sportszergyártás

3230

Sportszergyártás

323001

Sportszergyártás m.n.s.

323002

Bőr sportkesztyű, -fejfedő gyártása

324

Játékgyártás

3240

Játékgyártás

324001

Játékgyártás m.n.s.

324002

Népi iparművészeti és iparművészeti játékok készítése

324003

Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása

324004

Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása

325

Orvosi eszköz gyártása

3250

Orvosi eszköz gyártása

325001

Egyéb orvosi eszköz gyártása m.n.s.

325002

Gyógyászati segédeszköz gyártása

325003

Fogtechnikai eszköz gyártása

325004

Egyedi gyógyászati segédeszköz gyártása és értékesítése

329

M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

3291

Seprű-, kefegyártás

329101

Seprű-, kefegyártás

3299

Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

329901

Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

329902

Koporsókészítés

329903

Védő- és biztonsági felszerelések gyártása

329904

Ernyőkészítés

329905

Kézi szita- és rostakészítés

329906

Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti termékek készítése

329907

Fésű-, hajcsatkészítés

329908

Gomb-, patent-, húzózárkészítés

329909

Parókakészítés

329910

Gyertyaöntés, gyertyamártás

329911

Művirág-, műgyümölcs-készítés

329912

Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, -készülék- és -modell-készítés

329913

Írószerkészítés, bélyegzőkészítés

329914

Preparátori tevékenység (állatkitömés)

329916

Dekorációs szolgáltatás

329917

Címfestés

33

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

331

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

3311

Fémfeldolgozási termék javítása

331101

Fémszerkezet javítása

331102

Konténer javítása

331103

Fegyver-, fegyverrendszer javítása

331104

Zár, -szerkezet javítása

331105

Vas, acél tárolóeszköz javítása

331106

Fémtartály javítása

331110

Fűtési kazán, radiátor javítása

331111

Gőzkazán javítása

331113

Könnyűfém csomagolóeszköz javítása

331114

Huzaltermék javítása

331115

Kötőelem, csavar javítása

331116

Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása

331117

Kéziszerszám javítás

3312

Ipari gép, berendezés javítása

331201

M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása

331202

Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása

331203

Egyéb mezőgazdasági gép javítása

331205

Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái)

331206

Textil-, ruházati, bőripari gép javítása

331207

M.n.s. egyéb speciális gép javítása

331208

Papíripari gép javítása

331209

Élelmiszer-, dohányipari gép javítása

331210

Bányászati, építőipari gép javítása

331211

Kohászati gép javítása

331212

Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása

331213

Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása

331214

Mezőgazdasági traktor javítása

331215

Ipari kemence javítása

331216

Ipari, technológiai csap, szelep javítása

331217

Szivattyú, kompresszor javítása

331220

Motor, turbina javítása (légi, közúti járműmotor nélkül)

331221

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása

331222

Emelő-, anyagmozgató gép javítása

331223

Csapágy, erőátviteli elem javítása

331224

Műanyag-, gumifeldolgozó gép javítása

331225

Gépek elektromos javítása

3313

Elektronikus, optikai eszköz javítása

331301

Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s.

331302

Orvosi, sebészeti berendezés javítása

331303

Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása

331304

Ipari folyamatirányító rendszer javítása

331305

Professzionális időmérő műszer javítása

331306

Professzionális híradás-technikai termék javítása

3314

Ipari villamos gép, berendezés javítása

331401

M.n.s. egyéb villamos iparigép, készülék javítása

331402

Villamos motor, áramfejlesztő javítása, újratekercselése

331403

Transzformátor javítása

331404

Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása

3315

Hajó, csónak javítása

331501

Hajó, csónak javítása m.n.s.

331502

Szabadidő-, sporthajó javítása

331503

Halászhajó javítása

3316

Repülőgép, űrhajó javítása

331601

Légi-, űrjármű javítása

3317

Egyéb közlekedési eszköz javítása

331701

Vasúti, kötöttpályás jármű javítása

331702

Kerekesszék javítása

331703

Nem gépi meghajtású egyéb jármű javítása

331704

M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása

3319

Egyéb ipari eszköz javítása

331901

Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása

331902

Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása

331903

Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása

331904

Tároló fatermék, rakodólap javítása

331905

Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)

331906

Műanyag termékek javítása

331908

Csiszolótermék javítása

331910

Műszaki üvegtermék javítása

331912

M.n.s. egyéb ipari eszköz javítása

332

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3320

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

332001

M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése

332002

Erőátviteli elem üzembe helyezése

332003

Kemence üzembe helyezése

332005

Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése

332007

Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti járműmotor nélkül)

332008

Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése

332009

Fűtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése

332010

Emelő-, anyagmozgató gép üzembe helyezése

332011

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése

332012

M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése

332013

Mezőgazdasági gép üzembe helyezése

332014

Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése

332015

Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése

332016

Kohászati gép üzembe helyezése

332018

Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése

332019

Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe helyezése

332020

Papíripari gép üzembe helyezése

332021

Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése

332022

Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése

332023

Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése

332024

Mérőműszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérők)

332026

Fém tárolóeszköz üzembe helyezése

332027

Zár, -szerkezet üzembe helyezése

332029

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése

332030

M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése

332031

M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése

332032

Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése

332033

Gőzkazán üzembe helyezése

332035

Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése

332036

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

332037

Fémtartály üzembe helyezése

332038

Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése

332039

Irodagép üzembe helyezése

332040

Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése

332041

Hangszer üzembe helyezése

332042

Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése

332043

Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése

35

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

351

Villamosenergia-termelés, -ellátás

3511

Villamosenergia-termelés

351101

Engedélyhez nem kötött erőmű működtetése

351102

Szélerőmű működtetése

3514

Villamosenergia-kereskedelem

351401

Ügyfélszerzés villamosenergia-szolgáltató részére

351402

Villamosenergia ügynöki kiskereskedelme

352

Gázellátás

3523

Gázkereskedelem

352301

Ügyfélszerzés gázszolgáltató részére

352302

Gáz ügynöki kiskereskedelme

353

Gőzellátás, légkondicionálás

3530

Gőzellátás, légkondicionálás

353001

Fogyasztói hőszolgáltatás

353002

Képesítéshez kötött kazán-kezelés

36

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3600

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360001

Vízóra hitelesítése

37

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370001

Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése

370002

Szennyvízszippantás

38

Hulladékgazdálkodás

381

Hulladékgyűjtés

3811

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

381101

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése

3812

Veszélyes hulladék gyűjtése

381201

Veszélyes hulladék gyűjtése

382

Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

3821

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102

Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás

3822

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382201

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

383

Hulladékanyag hasznosítása

3831

Használt eszköz bontása

383103

Gépjármű bontása

383104

Egyéb eszköz bontása

3832

Hulladék újrahasznosítása

383205

Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból

383206

Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból

383207

Brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból

39

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s.

390002

Területtisztítás

41

Épületek építése

411

Épületépítési projekt szervezése

4110

Épületépítési projekt szervezése

411001

Épület építési beruházás szervezése

412

Lakó- és nem lakó épület építése

4120

Lakó- és nem lakó épület építése

412001

Épületszerkezet felújítás

412002

Lakó- és nem lakóépület kivitelezése

412003

Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412004

Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása

412005

Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412006

Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412007

Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

42

Egyéb építmény építése

421

Út, vasút építése

4211

Út, autópálya építése

421101

Útépítés

421103

Útburkolati jelek festése

421104

Repülőtéri kifutópálya-építés

421105

Útfelújítás, karbantartás

4212

Vasút építése

421201

Vasút építése

421202

Városi kötöttpályás vasút építése

4213

Híd, alagút építése

421301

Hídépítés

421302

Alagút építés

422

Közműépítés

4221

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422101

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.

422102

Vízi-csatorna közműépítés

422103

Gáz és egyéb energia csővezeték építése

422104

Automata öntözőrendszer telepítése

422105

Kútfúrás

422106

Kútásás

4222

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422202

Elektromos közmű építése

422203

Távközlési, telekommunikációs hálózat építés

422204

Erőmű építése

429

M.n.s. egyéb építmény építése

4291

Vízi létesítmény építése

429101

Vízi létesítmény építése

4299

Egyéb m.n.s. építés

429901

Egyéb m.n.s. építés

429904

Sportpályák építése

43

Speciális szaképítés

431

Bontás, építési terület előkészítése

4311

Bontás

431101

Bontás kézi erővel

431102

Robbantással végzett épületbontás

431103

Bontás géppel

4312

Építési terület előkészítése

431201

Gépi földmunkák végzése

431202

Kézi földmunka végzése

431203

Építési terület előkészítése m.n.s.

4313

Talajmintavétel, próbafúrás

431301

Talajmintavétel, próbafúrás

432

Épületgépészeti szerelés

4321

Villanyszerelés

432101

Egyéb villanyszerelés

432102

Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása

432103

Antennaszerelés (helyhez kötött)

432104

Napelem szerelése

432105

Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése

4322

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

432201

Gázvezeték szerelés

432202

Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)

432203

Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés

432204

Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése

432205

Napkollektor szerelése

432206

Gázkészülék szerelés

432207

Beépített tűzoltóberendezés szerelése

432208

Fűtőberendezés szerelése

432209

Gázszállító rendszerek szerelése

4329

Egyéb épületgépészeti szerelés

432901

Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés

432902

Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése

432903

Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése

432904

Felvonó, mozgólépcső karbantartás, -javítás

432906

Hang- és hőszigetelés

432907

Árnyékoló, napellenző, ponyvatető, árnyékolástechnika felszerelése, javítása

432908

Épületszerkezetek tűzállóvá tétele

433

Befejező építés

4331

Vakolás

433101

Vakolás m.n.s.

433102

Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)

433103

Gipszkartonszerelés, száraz építészet

4332

Épületasztalos-szerkezet szerelése

433202

Redőny, reluxa felszerelése, javítása

433203

Nyílászáró beszerelése

433204

Álmennyezet-, álpadló-szerelés

433206

Beépített bútor beszerelése, javítása

433207

M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása

4333

Padló-, falburkolás

433301

Épületburkoló-ipari munkák

433302

Melegburkolás és parkettázás

433303

Mozaik díszítés, márvány, gránit és palamunka

433305

Tapétázás

433307

Térburkolás

433308

Hidegburkolás

4334

Festés, üvegezés

433401

Festés, mázolás

433402

Üvegezés

433403

Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme

433404

Acélszerkezetek korrózióvédelme

4339

Egyéb befejező építés m.n.s.

433901

Egyéb befejező építés m.n.s.

433902

Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen

433903

Betonfúrás és -vágás, szögbelövés,

439

Egyéb speciális szaképítés

4391

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

439101

Tetőfedés, héjalás

439102

Bádogozás

439103

Tetőszerkezet-építés (ácsolás)

4399

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439901

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439902

Vízszigetelés

439903

Állványozás

439904

Kőművesmunka

439905

Cserépkályha- és kandallóépítés

439906

Vasbetonszerelés

439907

Kazán és kemence kőművesmunkái

439908

Gázkéményszerelés

439909

Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel

439910

Zsaluzás, dúcolás

439911

Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése

439913

Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

439915

Építmény acélszerkezetének összeszerelése

439916

Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása

439918

Mélyalapozás

45

Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

451

Gépjármű-kereskedelem

4511

Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

451101

Személygépjármű-, könnyűgépjármű nagykereskedelme

451102

Használt személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451103

Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451104

Személygépjármű, könnyűgépjármű külkereskedelme

451105

Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme

4519

Egyéb gépjármű-kereskedelem

451901

Egyéb gépjármű nagykereskedelme

451902

Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme

451903

Egyéb gépjármű kiskereskedelme

451904

Egyéb gépjármű külkereskedelme

451905

Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelme

452

Gépjárműjavítás, -karbantartás

4520

Gépjárműjavítás, -karbantartás

452001

Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás

452002

Gumiabroncs, -tömlő javítás, centírozás

452003

Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

452004

Egyéb gépjármű javítása és karbantartása

452005

Gépjármű elektromos rendszerének javítása

452006

Gépjárműmosás

452007

Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédőjére vagy más részeire

452008

Gépjármű részegység és alkatrész javítás

453

Gépjárműalkatrész-kereskedelem

4531

Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

453101

Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem m.n.s.

453102

Gépjárműalkatrész-külkereskedelem

453103

Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelme

4532

Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

453201

Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem m.n.s.

453202

Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelme

454

Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

4540

Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

454001

Motorkerékpár nagykereskedelme

454002

Motorkerékpár-külkereskedelem

454003

Motorkerékpár ügynöki kereskedelme

454004

Motorkerékpár kiskereskedelme (új)

454005

Motorkerékpár kiskereskedelme (használt)

454006

Motorkerékpár-javítás, -karbantartás

454007

Motorkerékpár alkatrész kereskedelme

454008

Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása

46

Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

461

Ügynöki nagykereskedelem

4611

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

461101

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

4612

Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

461201

Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

461202

Befektetési arany ügynöki nagykereskedelme

4613

Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

461301

Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4614

Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

461401

Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4615

Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

461501

Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

4616

Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

461601

Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

4617

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

461701

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4618

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

461801

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s.

461802

Gyógyszerközvetítés

4619

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

461901

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s.

461902

Anyagbeszerzés

462

Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

4621

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

462101

Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem

462102

Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

462103

Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag felvásárlása

462104

Feldolgozatlan dohány külkereskedelem

462105

Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem

4622

Dísznövény nagykereskedelme

462201

Dísznövény-nagykereskedelem

462202

Dísznövény-külkereskedelem

4623

Élőállat nagykereskedelme

462301

Élőállat nagykereskedelme m.n.s.

462302

Mezőgazdasági állatfelvásárlás

462303

Élőállat-külkereskedelem

4624

Bőr nagykereskedelme

462401

Bőr nagykereskedelme (új és használt)

462402

Bőr külkereskedelme

463

Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4631

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

463101

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s.

463102

Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem

463103

Borszőlő nagykereskedelme

4632

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

463201

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.

463202

Hús-, húskészítmény külkereskedelme

4633

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

463301

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.

463302

Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme

4634

Ital nagykereskedelme

463401

Ital nagykereskedelme m.n.s.

463402

Ital külkereskedelme

463403

Szőlőbor nagykereskedelme

4635

Dohányáru nagykereskedelme

463501

Dohányáru nagykereskedelme

463502

Dohányáru külkereskedelme

4636

Cukor, édesség nagykereskedelme

463601

Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s.

463602

Cukor, édesség, kenyér, pékáru külkereskedelme

463603

Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem

4637

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

463701

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s.

463702

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem

4638

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

463801

Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem

463802

Egyéb élelmiszer-felvásárlás

463803

Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem

463804

Malomipari termékek nagykereskedelme

463805

Malomipari termékek külkereskedelme

4639

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

463901

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s.

463902

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme

464

Háztartási cikk nagykereskedelme

4641

Textil-nagykereskedelem

464101

Textil-nagykereskedelem m.n.s.

464102

Textil-külkereskedelem

4642

Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

464201

Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s.

464202

Ruházat, lábbeli külkereskedelme

4643

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

464301

Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

464302

Elektromos háztartási cikk külkereskedelme

4644

Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

464401

Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem

464402

Porcelán, üvegáru nagykereskedelem

464403

Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem

464404

Porcelán, üvegáru külkereskedelem

4645

Illatszer nagykereskedelme

464501

Illatszer nagykereskedelme m.n.s.

464502

Illatszer külkereskedelme

4646

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

464601

Gyógyszer nagykereskedelme

464602

Gyógyászati termék nagykereskedelme

464603

Gyógyászati termék külkereskedelme

4647

Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

464701

Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s.

464702

Bútor, szőnyeg, világító berendezés külkereskedelme

4648

Óra-, ékszer-nagykereskedelem

464801

Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s.

464802

Óra-, ékszer-külkereskedelem

4649

Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464901

Evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem

464902

Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464903

Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s.

464904

Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)

465

Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

4651

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

465101

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s.

465102

Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme

4652

Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

465201

Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.

465202

Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme

466

Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

4661

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

466101

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466102

Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme

4662

Szerszámgép-nagykereskedelem

466201

Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s.

466202

Szerszámgép-külkereskedelem

4663

Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

466301

Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme m.n.s.

466302

Bányászati-, építőipari gép külkereskedelme

4664

Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

466401

Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme m.n.s.

466402

Textilipari gép, varró-, kötőgép külkereskedelme

4665

Irodabútor-nagykereskedelem

466501

Irodabútor-nagykereskedelem

466502

Irodabútor-külkereskedelem

4666

Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

466601

Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466602

Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme

4669

Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

466901

Egyéb m.n.s. gép-, berendezés nagykereskedelme

466902

Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

466903

Egyéb m.n.s. gép-, berendezés külkereskedelme

466904

Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme

467

Egyéb szakosodott nagykereskedelem

4671

Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

467101

Tüzelőanyag-nagykereskedelem

467102

Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem

467103

Tüzelőanyag-külkereskedelem

467104

Gépjárműüzemanyag-külkereskedelem

4672

Fém-, érc-nagykereskedelem

467201

Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s.

467202

Fém-, érc-külkereskedelem

467203

Befektetési arany nagykereskedelme

4673

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

467301

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s.

467302

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-külkereskedelem

467303

Tapéta-nagykereskedelem

4674

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

467401

Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.

467402

Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme

4675

Vegyi áru nagykereskedelme

467501

Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer)

467502

Vegyi áru nagykereskedelme

467503

Növényvédőszer-nagykereskedelem

467504

Műtrágya nagykereskedelem

4676

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

467601

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s.

467602

Egyéb termelési célú termék külkereskedelme

467603

Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme

4677

Hulladék-nagykereskedelem

467701

Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

467702

Hulladék-külkereskedelem

467703

Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve)

469

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4690

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

469001

Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.

469002

Vegyestermékkörű külkereskedelem

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

471

Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

4711

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471101

Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont

4719

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471901

Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.

471902

Általános áruházi kiskereskedelem

472

Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

4721

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

472101

Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s.

472102

Gyümölcskereskedelem (résztevékenység)

472103

Savanyúság-kiskereskedelem

4722

Hús-, húskészítmény kiskereskedelme

472201

Hús-, húskészítmény kiskereskedelme m.n.s.

472202

Vadhús kiskereskedelem

472203

Vágott baromfi-kiskereskedelem

4723

Hal kiskereskedelme

472301

Hal kiskereskedelme m.n.s.

4724

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

472401

Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s.

472402

Édesség-kiskereskedelem

4725

Ital-kiskereskedelem

472501

Ital-kiskereskedelem m.n.s.

472502

Szőlőbor kiskereskedelme

4726

Dohányáru-kiskereskedelem

472601

Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s.

4729

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

472901

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s.

472902

Tej- és tejtermék-kiskereskedelem

472903

Kávé-, tea-kiskereskedelem

472904

Tojás, zsiradék kiskereskedelem

472905

Gyógynövény-kiskereskedelem

473

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

4730

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

473001

Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.

473002

Egyéb kőolajszármazék kiskereskedelem

474

Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme

4741

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

474101

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4742

Telekommunikációs termék kiskereskedelme

474201

Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743

Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

474301

Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

475

Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4751

Textil-kiskereskedelem

475101

Egyéb textil-kiskereskedelem

475102

Méteráru-kiskereskedelem

475103

Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem

475104

Kézimunka-kiskereskedelem

475105

Népi iparművészeti és iparművészeti, háziipari textil-kiskereskedelem

4752

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

475201

Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem

475202

Festék-kiskereskedelem

475203

Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

475205

Épületfa kiskereskedelem

475206

Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme

4753

Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475301

Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme

475302

Népművészeti szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475303

Tapéta-kiskereskedelem

475304

Szőnyeg-kiskereskedelem

4754

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

475401

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

4759

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

475901

Egyéb háztartási termék kiskereskedelem m.n.s.

475902

Finomacéláru kiskereskedelem

475903

Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme

475904

Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem

475905

Műanyag-, háztartási cikk kiskereskedelem

475906

Nem elektromos műszaki cikkek kiskereskedelme

475907

Világítástechnikai termékek kiskereskedelme

475908

Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelem

475909

Hangszer-kiskereskedelem

475910

Zenemű (kotta)-kiskereskedelem

475911

Irodabútor kiskereskdeleme

475912

Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelem

476

Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

4761

Könyv-kiskereskedelem

476101

Könyv-kiskereskedelem

4762

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

476202

Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme

476203

Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

4763

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

476301

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4764

Sportszer-kiskereskedelem

476401

Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem

476402

Vadászati cikkek kiskereskedelme

4765

Játék-kiskereskedelem

476501

Játék-kiskereskedelem

477

Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

4771

Ruházat kiskereskedelem

477101

Egyéb ruházati kiskereskedelem

477102

Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem

477103

Bőr-, szőrmeruházati-kiskereskedelem

477105

Kötöttáru-kiskereskedelem

477106

Fehérnemű-kiskereskedelem

477107

Gyermekruházati kiskereskedelem

477108

Ruházati kiegészítők kiskereskedelme

477109

Népművészeti ruházati kiskereskedelem

4772

Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

477201

Lábbeli-kiskereskedelem

477202

Bőrdíszműáru-kiskereskedelem

477203

Népművészeti lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

477204

Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem

4773

Gyógyszer-kiskereskedelem

477301

Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s.

477302

Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme

4774

Gyógyászati termék kiskereskedelme

477401

Gyógyászati segédeszköz kiskereskedelme (egészségügyi szolgáltatásként)

477402

Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme

4775

Illatszer-kiskereskedelem

477501

Egyéb illatszer-kiskereskedelem

477503

Fodrászati cikk kiskereskedelem

4776

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

477601

Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

477602

Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelem

477603

Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem

477604

Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem

477607

Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem

4777

Óra-, ékszer-kiskereskedelem

477701

Óra-, ékszer-kiskereskedelem

4778

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

477801

Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelem

477802

Toll-kiskereskedelem

477803

Népművészeti ajándéktárgy-kiskereskedelem

477804

Háztartási vegyiáru kiskereskedelem

477806

Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme

477807

Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme

477808

Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme

477809

Bélyegkereskedelem

477810

Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem

477811

Képző-, iparművészeti termék kiskereskedelme

477813

Ajándéktárgy-kiskereskedelem

477814

Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme

477815

Művirág-kiskereskedelem

477817

Kegytárgy-kiskereskedelem

477818

Tüzelőanyag-kiskereskedelem

477819

Tüzelőolaj-kiskereskedelem

477820

Érmekereskedelem

477821

Szemléltetőeszköz kiskereskedelem

477822

Szexuális áru kiskereskedelem

477823

Termény-, takarmány-, egyéb mezőgazdasági termék kiskereskedelme

477824

Palackosgáz-kiskereskedelem

477826

Pirotechnikai termékek kiskereskedelme

477827

Látszerészek tevékenysége

477828

Fegyver kiskereskedelem

477829

Képkeretezés

4779

Használtcikk bolti kiskereskedelme

477901

Egyéb használtcikk-kiskereskedelem

477902

Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem

477903

Használtbútor kiskereskedelem

477904

Antikvárium

477905

Régiség-kereskedelem

477906

Használtiparcikk-kiskereskedelem

477907

Zálogtárgy-kereskedelem

478

Piaci kiskereskedelem

4781

Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

478101

Élelmiszer, ital piaci kiskereskedelme

478102

Élelmiszer, ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen

4782

Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

478201

Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

4789

Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478901

Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478902

Egyéb áruk értékesítése közterületen

479

Nem bolti, piaci kiskereskedelem

4791

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

479102

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4799

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

479903

Értékesítés automatán keresztül

479904

Üzleten kivüli kiskereskedelem

479906

Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással

49

Szárazföldi, csővezetékes szállítás

493

Egyéb szárazföldi személyszállítás

4931

Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

493101

Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

4932

Taxis személyszállítás

493201

Taxis személyszállítás

493203

Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493205

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás

493206

Önálló diszpécser szolgálat

4939

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901

Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

493903

Nem menetrend szerinti autóbuszos közúti személyszállítás

493904

Személyszállítás emberi vagy állati vontatású járművel

493905

Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás

493906

Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493907

Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493908

Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett személygépkocsis személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493909

Sofőrszolgálat

493910

Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítás

494

Közúti áruszállítás, költöztetés

4941

Közúti áruszállítás

494101

Közúti teherszállítás

494102

Szekérfuvarozás (lófogatú)

494104

Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel

494106

Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

494107

Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

494108

Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

494109

Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

4942

Költöztetés

494201

Költöztetés

495

Csővezetékes szállítás

4950

Csővezetékes szállítás

495001

Csővezetékes szállítás

50

Vízi szállítás

501

Tengeri személyszállítás

5010

Tengeri személyszállítás

501001

Tengeri személyszállítás

502

Tengeri áruszállítás

5020

Tengeri áruszállítás

502001

Tengeri áruszállítás

503

Belvízi személyszállítás

5030

Belvízi személyszállítás

503001

Belvízi személyszállítás m.n.s.

503002

Kompközlekedés

504

Belvízi áruszállítás

5040

Belvízi áruszállítás

504001

Belvízi áruszállítás

51

Légi szállítás

511

Légi személyszállítás

5110

Légi személyszállítás

511001

Menetrendszerű légi személyszállítás

511002

Nem menetrendszerű légi személyszállítás

511003

Légiutas-kísérő

512

Légi áruszállítás

5121

Légi áruszállítás

512101

Menetrendszerű légi áruszállítás

512102

Nem menetrendszerű légi teherszállítás

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

521

Raktározás, tárolás

5210

Raktározás, tárolás

521001

Nem jövedéki termék tárolása, raktározása

521002

Jövedéki termék tárolása, raktározása

521003

Hűtőházban történő tárolás, raktározás

522

Szállítást kiegészítő tevékenység

5221

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522101

Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522102

Parkolási szolgáltatás

522103

Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása

522104

Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)

522105

Túlméretes járművek szakkísérése

5222

Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522201

Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223

Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522301

Légi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522302

Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás

5224

Rakománykezelés

522401

Rakománykezelés

522402

Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás

522403

Belső üzemi kötöttpályás teherszállítás

522404

Anyagmozgatás kézi erővel

522405

Anyagmozgatás géppel

5229

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

522901

Szállítmányozás

522902

Vámközreműködés

522903

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

53

Postai, futárpostai tevékenység

532

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5320

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

532001

Futárpostai tevékenység

532002

Áru házhozszállítása (kivéve étel)

532003

Közreműködés postai szolgáltatás ellátásában

532004

Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás

532005

Étel házhozszállítása

532006

Újság, folyóirat terjesztése

55

Szálláshely-szolgáltatás

551

Szállodai szolgáltatás

5510

Szállodai szolgáltatás

551001

Szállodai szolgáltatás m.n.s.

551002

Panzió szolgáltatás

552

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

552001

Közösségi szálláshely-szolgáltatás

552003

Üdülőháztelep

552004

Gyermeküdültetés (nem utazási csomagként)

552006

Szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

552007

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő

552008

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor

552009

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház

552010

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás

552011

Falusi szálláshely-szolgáltatás

552012

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás

552013

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium

552014

Magánszálláshely szolgáltatás

553

Kempingszolgáltatás

5530

Kempingszolgáltatás

553001

Kempingszolgáltatás

553002

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nomád táborhely

553003

Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás

553004

Szabadidős és nyaralótáboroztatás

559

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5590

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

559001

Nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás

559007

Szoba bérbeadása

56

Vendéglátás

561

Éttermi, mozgó vendéglátás

5610

Éttermi, mozgó vendéglátás

561002

Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése

561003

Palacsinta-, lángos-, pizzasütés

561004

Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

561005

Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

561006

Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás

561007

Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)

561008

Kávéház, teaház (melegkonyhás)

561009

Éttermi vendéglátás

561010

Cukrászda, fagylaltozó

562

Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5621

Rendezvényi étkeztetés

562101

Rendezvényi étkeztetés m.n.s.

562102

Családi rendezvényszolgálat

562103

Falusi vendégasztal szolgáltatás

5629

Egyéb vendéglátás

562901

Munkahelyi étkeztetés

562902

Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin

562903

Közétkeztetés

562904

M.n.s. egyéb vendéglátás

562905

Szociális étkeztetés

563

Italszolgáltatás

5630

Italszolgáltatás

563001

Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése

563002

Kocsmai, italbolti vendéglátás

563003

Sörbár (nem melegkonyhás)

563004

Borozó (nem melegkonyhás)

563006

Kávézó, teázó (nem melegkonyhás)

563007

Egyéb italszolgáltatás

58

Kiadói tevékenység

581

Kiadói tevékenység

5811

Könyvkiadás

581101

Könyv- és térképkiadás

581103

Könyv kiadása lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

581104

Könyv on-line-kiadása

5812

Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581201

Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581202

Címtárak, levelezőjegyzékek on-line-kiadása

5813

Napilapkiadás

581301

Napilapkiadás m.n.s.

581302

Napilap on-line-kiadása

5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581401

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása m.n.s.

581402

Folyóirat, időszaki kiadvány on-line-kiadása

5819

Egyéb kiadói tevékenység

581901

Egyéb kiadói tevékenység m.n.s.

581903

Egyéb on-line-kiadói tevékenység

582

Szoftverkiadás

5821

Számítógépes játék kiadása

582101

Számítógépes játék kiadása m.n.s.

582102

Számítógépes játék on-line-kiadása

5829

Egyéb szoftverkiadás

582901

Egyéb szoftverkiadás

59

Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

591

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5911

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591101

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

591201

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913

Film-, video- és televízióprogram terjesztése

591301

Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914

Filmvetítés

591401

Filmvetítés

592

Hangfelvétel készítése, kiadása

5920

Hangfelvétel készítése, kiadása

592001

Hangfelvétel-kiadás

592002

Nyomtatott zenemű kiadása

592003

Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)

592004

Rádióműsor-készítés

60

Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

601

Rádióműsor-szolgáltatás

6010

Rádióműsor-szolgáltatás

601001

Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s.

601002

Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás

602

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6020

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

602001

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s.

602002

Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

61

Távközlés

611

Vezetékes távközlés

6110

Vezetékes távközlés

611001

Vezetékes távközlés

612

Vezeték nélküli távközlés

6120

Vezeték nélküli távközlés

612001

Vezeték nélküli távközlés

613

Műholdas távközlés

6130

Műholdas távközlés

613001

Műholdas távközlés

619

Egyéb távközlés

6190

Egyéb távközlés

619001

Egyéb távközlés m.n.s.

619002

Internet-hozzáférés biztosítása

62

Információ-technológiai szolgáltatás

620

Információ-technológiai szolgáltatás

6201

Számítógépes programozás

620101

Egyedi szoftverfejlesztés

620102

Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás

620103

Weblap tervezése (webdizájn)

620104

Számítógépes programozás m.n.s.

6202

Információ-technológiai szaktanácsadás

620201

Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás

620203

Hardver-szaktanácsadás

6203

Számítógép-üzemeltetés

620301

Számítógép-üzemeltetés

6209

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

620901

Egyéb számítástechnikai tevékenység

620902

Számítógép üzembe helyezése

63

Információs szolgáltatás

631

Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

6311

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631101

Egyéb adatbázis-szolgáltatás

631102

Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése

631104

Adatfeldolgozási szolgáltatás

631105

Weboldal üzemeltetés (webhosting)

6312

Világháló-portál szolgáltatás

631201

Világháló-portáli szolgáltatás

639

Egyéb információs szolgáltatás

6391

Hírügynökségi tevékenység

639101

Hírügynökségi tevékenység

6399

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

639901

Téma-, sajtófigyelés

66

Egyéb pénzügyi tevékenység

661

Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

6612

Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

661201

Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.

6619

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

661901

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.

662

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

6621

Kockázatértékelés, kárszakértés

662101

Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés

6622

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662201

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662202

Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység

6629

Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

662901

Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja

68

Ingatlanügyletek

681

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6810

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681001

Egyéb ingatlan forgalmazása

681002

Lakóingatlan és földterület forgalmazása

682

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001

Lakóingatlan bérbeadás

682002

Gazdasági építmény bérbeadása

682003

Földterület bérbeadás

682004

Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682005

Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682006

Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682007

Üzlethelyiség bérbeadása

682008

Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

683

Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

6831

Ingatlanügynöki tevékenység

683101

Lakóingatlan, földterület közvetítése

683102

Ingatlan-értékbecslés

683103

Egyéb ingatlan közvetítése

683104

Igazságügyi szakértés lakásügyi területen

6832

Ingatlankezelés

683201

Ingatlankezelés m.n.s.

683202

Lakóingatlan kezelése

69

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

691

Jogi tevékenység

6910

Jogi tevékenység

691001

Jogi, ügyvédi szolgáltatás

691002

Iparjogvédelmi ügyek intézése

691003

Közjegyzői szolgáltatás

691004

Önálló bírósági végrehajtói tevékenység

691005

Szabadalmi ügyvivő

691006

Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)

691007

Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

692

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6920

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

692001

Adószakértés, adó-szaktanácsadás

692002

Könyvvizsgálat (audit)

692003

Könyvelés

692006

Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés

692007

Pénzügyi ellenőr

692008

Jövedéki ügyintézés

692009

Termékdíj ügyintézés

70

Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

702

Üzletviteli tanácsadás

7021

PR, kommunikáció

702101

PR, kommunikáció m.n.s.

702102

Lobbitevékenység

7022

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

702201

Általános üzletviteli tanácsadás

702202

Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás

702203

Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás

702204

Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés

702205

Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt

702206

Közbeszerzési tanácsadás

702207

Belső ellenőrzés

71

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

711

Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

7111

Építészmérnöki tevékenység

711101

Építészeti tervezés

711104

Táj- és kertépítészeti tervezés

711105

Építészeti műszaki rajzolás

711106

Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen

711107

Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)

711108

Településrendezés tervezés

711109

Vidéktervezés

711110

Területrendezési tervezés

711111

Településrendezési szakértő

711112

Igazságügyi szakértés településrendezési területen

7112

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

711201

Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)

711202

Ipari folyamatirányító rendszer tervezése

711203

Geológiai, geofizikai szolgáltatás

711204

Földmérés, térképészet

711206

Beruházás lebonyolítói tevékenység

711207

Felelős műszaki vezetés

711208

Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)

711209

Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés

711210

Technikusi tevékenység (kivéve építészet)

711212

Építési műszaki ellenőrzés

711213

Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

711214

Tűzvédelmi tervező tevékenység

711215

Igazságügyi szakértés építésügyi területen

711216

Építési műszaki ellenőrzés (technikus)

711217

Felelős műszaki vezetés (technikus)

711218

Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység

711219

Távérzékelés

712

Műszaki vizsgálat, elemzés

7120

Műszaki vizsgálat, elemzés

712001

Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés

712002

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712003

Energetikai tanúsító tevékenység

712004

Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata

72

Tudományos kutatás, fejlesztés

721

Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7211

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721101

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721901

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

722

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7220

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722001

Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés

722002

Humán kutatás, fejlesztés

73

Reklám, piackutatás

731

Reklám

7311

Reklámügynöki tevékenység

731101

Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

7312

Médiareklám

731202

Reklámfelület ügynöki értékesítése

732

Piac-, közvélemény-kutatás

7320

Piac-, közvélemény-kutatás

732001

Piac-, közvélemény-kutatás

74

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

741

Divat-, formatervezés

7410

Divat-, formatervezés

741001

Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés

741002

Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás

741003

Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás

741004

Dekorációs falfestés

742

Fényképészet

7420

Fényképészet

742001

Fényképészet m.n.s.

742002

Videofelvétel-készítés

742003

Fotóriporteri szolgáltatás

743

Fordítás, tolmácsolás

7430

Fordítás, tolmácsolás

743001

Szakfordítás

743002

Nyelvi lektorálás

743003

Tolmácsolás

743004

Jeltolmácsolás

749

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7490

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749001

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749002

Közvetítési, ügynöki szolgáltatás

749003

Értékbecslő igazságügyi szakértés

749004

Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés)

749005

Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

749007

Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés

749008

Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés

749009

Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

749010

Környezetvédelmi szakmai tervezés, szaktanácsadás

749011

Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés

749012

Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása

749013

Falugazdász tevékenység

749014

Igazságügyi szakértés tűzvédelmi, személy- és vagyonvédelmi területeken

749015

Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás

749016

Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen

749024

Igazságügyi szakértés kulturális területen

749029

Igazságügyi szakértés orvosi, egyes pszichológiai és biológiai területen

749031

Haszonállatok törzskönyvezése

749032

Igazságügyi szakértés kriminalisztikai területen

749033

M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő

749035

Műszaki tanácsadás

749036

Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)

749037

Lektorálás (nem nyelvi)

749038

Meteorológiai szolgáltatás

749039

Igazságügyi állategészségügyi szakértés

749040

Gombaszakértés

749042

Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen

749043

Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)

749044

Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen

749045

Igazságügyi szakértés gyógypedagógiai és egyes pszichológiai területen

749046

Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területen

749047

Igazságügyi idegenforgalmi szakértés

749048

Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén

749049

Igazságügyi szakértés mező- és erdőgazdálkodási, élelmiszer-ipari területen

749054

Ipari hűtőgép kezelés

749055

Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

749056

Közlekedésbiztonsági vizsgálat

749057

Igazságügyi szakértés titokvédelmi területen

749058

Szociálpolitikai szakértés

749059

Gyermekvédelmi szakértés

749060

Növényvédelmi szakértés

749061

Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749062

Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás

749063

Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749064

Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749065

Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749066

Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás

749067

Állategészségügyhöz kapcsolódó szaktanácsadás

749068

Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

749069

Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás

749070

Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás

75

Állat-egészségügyi ellátás

750

Állat-egészségügyi ellátás

7500

Állat-egészségügyi ellátás

750001

Állatorvosi tevékenység

750002

Állat-egészségügyi szakasszisztencia

77

Kölcsönzés, operatív lízing

771

Gépjárműkölcsönzés

7711

Személygépjármű kölcsönzése

771101

Gépkocsikölcsönzés

771103

M.n.s. személygépjármű kölcsönzése

7712

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

771201

Járműkölcsönzés

772

Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7721

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

772101

Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése

7722

Videokazetta, lemez kölcsönzése

772201

Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése

7729

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

772901

Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s.

772902

Barkácseszköz kölcsönzése

772903

Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése

772904

Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése

772905

Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése

772906

Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése

772907

Hangszerkölcsönzés

772908

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése

773

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7731

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

773101

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7732

Építőipari gép kölcsönzése

773201

Építőipari gép, berendezés kölcsönzése

7733

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

773301

Irodagép-kölcsönzés

773302

Számítástechnikai berendezések kölcsönzése

7734

Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

773401

Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7735

Légi szállítóeszköz kölcsönzése

773501

Légi szállítóeszköz kölcsönzése

7739

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773901

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773902

Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

773903

Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

774

Immateriális javak kölcsönzése

7740

Immateriális javak kölcsönzése

774001

Immateriális javak kölcsönzése

78

Munkaerőpiaci szolgáltatás

781

Munkaközvetítés

7810

Munkaközvetítés

781001

Munkaközvetítés

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

791

Utazásközvetítés, utazásszervezés

7911

Utazásközvetítés

791101

Utazásközvetítés

791102

Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése

791103

Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése

791104

Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

791105

Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

7912

Utazásszervezés

791201

Utazásszervezés m.n.s.

799

Egyéb foglalás

7990

Egyéb foglalás

799001

Idegenvezetés

799002

Jegyértékesítő ügynöki tevékenység

799003

Turistatájékoztatás

799005

Egyéb foglalás m.n.s.

80

Biztonsági, nyomozói tevékenység

801

Személybiztonsági tevékenység

8010

Személybiztonsági tevékenység

801001

Személybiztonsági tevékenység

802

Biztonsági rendszer szolgáltatás

8020

Biztonsági rendszer szolgáltatás

802001

Biztonsági rendszer szolgáltatás

803

Nyomozás

8030

Nyomozás

803001

Magánnyomozás

81

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

811

Építményüzemeltetés

8110

Építményüzemeltetés

811001

Házfelügyelői szolgáltatás

811002

Kazánfűtői tevékenység

811003

Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)

812

Takarítás

8121

Általános épülettakarítás

812101

Általános épülettakarítás

812102

Takarítás, tisztítás háztartásnál

8122

Egyéb épület-, ipari takarítás

812201

Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s.

812202

Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás

812203

Ablaktisztítás

8129

Egyéb takarítás

812901

Egyéb takarítás m.n.s.

812902

Egyéb tisztítás

812904

Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás)

812905

Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése

813

Zöldterület-kezelés

8130

Zöldterület-kezelés

813001

Zöldterület-kezelés

813002

Házikertgondozás

82

Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

821

Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

8211

Összetett adminisztratív szolgáltatás

821101

Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

821901

Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.

821902

Fénymásolás, sokszorosítás

822

Telefoninformáció

8220

Telefoninformáció

822001

Telefoninformáció

823

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8230

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

823001

Kereskedelmi bemutató, vásár szervezése

823003

Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül

823004

Konferencia-, kongresszusszervezés

829

Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

8291

Követelésbehajtás

829101

Követelésbehajtás m.n.s.

829102

Díjbeszedés

8292

Csomagolás

829201

Csomagolás

8299

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

829901

Jegyzőkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése

829902

M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

829903

Aukció, árverés

829905

Építésügyi igazgatási szakértő

84

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

8424

Közbiztonság, közrend

842401

Trafipax működtetése

85

Oktatás

851

Iskolai előkészítő oktatás

8510

Iskolai előkészítő oktatás

851001

Iskolai előkészítő oktatás

852

Alapfokú oktatás

8520

Alapfokú oktatás

852001

Alapfokú oktatás m.n.s.

852002

Alapfokú művészetoktatás

852003

Alapfokú felnőttoktatás

853

Középfokú oktatás

8531

Általános középfokú oktatás

853101

Általános középfokú oktatás m.n.s.

853102

Általános középfokú felnőttoktatás

8532

Szakmai középfokú oktatás

853201

Szakmai középfokú oktatás

 

 

853203

Szakmai középfokú felnőttképzés

853204

Hivatásos járművezető oktatás

854

Felső szintű oktatás

8541

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

854101

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

854102

Érettségire épülő szakmai felnőttképzés

854103

Felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés

8542

Felsőfokú oktatás

854201

Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés

854203

Egyéb felsőfokú továbbképzés

855

Egyéb oktatás

8551

Sport, szabadidős képzés

855101

Sport és szabadidős képzés

8552

Kulturális képzés

855201

Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás

855202

Kulturális képzés szakkör keretében

855203

Táncoktatás

8553

Járművezető-oktatás

855301

Járművezető-oktatás

8559

M.n.s. egyéb oktatás

855901

M.n.s. egyéb oktatás

855903

Nyelvi magánoktatás

855907

Általános képzési célú felnőttképzés

855909

Informatikai oktatás

855911

Általános és szaknyelvi felnőttképzés

855912

Házi korrepetálás

856

Oktatást kiegészítő tevékenység

8560

Oktatást kiegészítő tevékenység

856001

Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés

856002

Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és fenntartása

856004

Vizsgáztatás

856005

Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése

856006

Gyógypedagógiai ellátás, konduktív pedagógia

856007

Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s.

86

Humán-egészségügyi ellátás

861

Fekvőbeteg-ellátás

8610

Fekvőbeteg-ellátás

861001

Szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

861002

Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

861005

Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban

861006

Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-szakellátásban

861007

Szakdolgozói fekvőbeteg szakellátás

862

Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

8621

Általános járóbeteg-ellátás

862101

Egészségügyi alapellátás

862102

Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban

8622

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

862201

Szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

862202

Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

8623

Fogorvosi járóbeteg-ellátás

862301

Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

862302

Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

869

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8690

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869001

Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

869002

Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban)

869003

Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

869004

Védőnői és ápolói szolgáltatás

869005

Természetgyógyászati ellátás

869006

Mentál-egészségügyi ellátás

869007

Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

869009

Hospice ellátás a beteg otthonában

869010

Lovasterápia

869011

Humánkineziológiai szolgáltatás

869012

Dúlai szolgáltatás

87

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

8710

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871001

Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

871002

Idősek otthonának működtetése

871003

Pszichiátriai betegek otthonának működtetése

871004

Szenvedélybetegek otthonának működtetése

871005

Fogyatékos személyek otthonának működtetése

871006

Hajléktalanok otthonának működtetése

871007

Időskorúak gondozóházának működtetése

871008

Fogyatékos személyek gondozóházának működtetése

871009

Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának működtetése

871010

Szenvedélybetegek átmeneti otthonának működtetése

871011

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

872

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

8720

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

872001

Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

872002

Pszichiátriai betegek lakóotthonának működtetése

872003

Szenvedélybetegek lakóotthonának működtetése

872004

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének működtetése

872005

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése

872006

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

872007

Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

873

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8730

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

873001

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

873002

Fogyatékos személyek lakóotthona

873003

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

873004

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

879

Egyéb bentlakásos ellátás

8790

Egyéb bentlakásos ellátás

879001

Egyéb bentlakásos ellátás

879007

Önálló helyettes szülői tevékenység

879008

Helyettes szülői hálózat működtetése

879009

Gyermekek átmeneti otthonának működtetése

879010

Családok átmeneti otthonának működtetése

879011

Nevelőszülői hálózat működtetése

879012

Gyermek- és lakásotthon működtetése

879013

Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

879014

Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

879015

Utógondozó otthon működtetése

88

Szociális ellátás bentlakás nélkül

881

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8810

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881001

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881003

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

881004

Házi segítségnyújtás

881005

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

881006

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

889

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8891

Gyermekek napközbeni ellátása

889105

Alternatív napközbeni ellátás

889106

Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként

889108

Családi bölcsőde

889109

Napközbeni gyermekfelügyelet

8899

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889901

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889902

Hivatásos gondnok

889907

Utcai szociális munka

889908

Hivatásos támogatói tevékenység

889909

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

889910

Közösségi ellátás

90

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

900

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

9001

Előadó-művészet

900101

Előadó-művészeti tevékenység (prózai)

900102

Előadó-művészeti tevékenység (zenei)

900103

Táncművészeti tevékenység

900104

Amatőr előadóművész tevékenység

900105

Népzenei, magyarnóta-énekesi előadóművészet

900106

Statisztálás

900107

Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység

900108

Cirkuszi előadóművészeti tevékenység

900110

Vándorcirkuszi előadóművészeti tevékenység

900111

Előadó-művészet m.n.s.

9002

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

900204

Színpadi látványtechnika biztosítása

900205

Hangosítás

900206

Színpadi rendezői, produceri tevékenység

900207

Jelmez- és díszlettervezés

900208

M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003

Alkotóművészet

900301

Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.

900302

Írói, költői tevékenység

900303

Művészi tűzzománc képek készítése

900304

Képzőművészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása

900305

Független újságírói tevékenység

900306

Képzőművészeti tevékenység (képzőművészeti alkotások készítése)

900307

Műfordítás

9004

Művészeti létesítmények működtetése

900401

Művészeti létesítmények működtetése

91

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

910

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

9101

Könyvtári, levéltári tevékenység

910101

Könyvtári tevékenység

910102

Levéltári tevékenység

9102

Múzeumi tevékenység

910201

Múzeumi tevékenység

910202

Múzeumi tárgyak és védett kulturális javak állagmegőrzése, konzerválása

9103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése m.n.s.

910302

Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása

9104

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

910401

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

92

Szerencsejáték, fogadás

920

Szerencsejáték, fogadás

9200

Szerencsejáték, fogadás

920001

Szerencsejáték-szolgáltatás

920002

Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése

920003

Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése

93

Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

931

Sporttevékenység

9311

Sportlétesítmény működtetése

931101

Sportlétesítmény működtetése

9313

Testedzési szolgáltatás

931302

Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic

9319

Egyéb sporttevékenység

931901

Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása

931902

Egyéb m.n.s. sporttevékenység

931903

Sport- és szabadidős horgászat szervezése

931904

Sport- és szabadidős vadászat szervezése

931905

Sport- és szabadidős lovagoltatás

931906

Sportszakemberek tevékenysége

932

Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9321

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932101

Vásári, vidámparki szórakoztatás

932102

Vándor vidámparki szolgáltatás

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932901

Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység

932902

Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)

932903

Strandfürdő szolgáltatás

932904

Táncrendezvény szolgáltatás

932905

Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása

932906

Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása

932907

Vegyes szórakoztatás

932908

Szabadidős közlekedési eszközhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)

95

Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

951

Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

9511

Számítógép, -periféria javítása

951102

Számítógép, -periféria javítása

9512

Kommunikációs eszköz javítása

951201

Mobiltelefon javítása

951202

Kommunikációs eszközök javítása m.n.s.

952

Személyi, háztartási cikk javítása

9521

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

952101

Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

9522

Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

952201

Háztartási villamos készülék üzembe helyezése

952202

Mosógép javítása

952203

Hűtőgép javítása

952204

Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása

952205

Nem villamos működtetésű háztartási, kerti eszköz javítása

9523

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

952301

Lábbelijavítás

952302

Bőráru javítása

9524

Bútor, lakberendezési tárgy javítása

952401

Egyéb m.n.s. bútorjavítás

952402

Konyhabútor-javítás

952403

Irodabútor-javítás

952404

Ülőbútor újrakárpitozása

952405

Ülőbútor-javítás

9525

Óra-, ékszerjavítás

952501

Órajavítás

952502

Ékszerjavítás

9529

Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

952901

Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása

952902

Gravírozás hozott anyagra nem a gyártás során

952903

Kulcsmásolás

952905

Vegyes javítás

952906

Késélezés, köszörülés, evőeszköz javítása

952907

Mechanikus varrógép javítás

952908

Kerékpárjavítás

952910

Hangszerjavítás

952911

Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása

952912

Töltőtolljavítás

952913

Öngyújtótöltés, javítás

952914

Házaló javító szolgáltatás

952915

Patentozás, riglizés, szegecselés

952917

Háztartási célú fotó és optikai eszközök javítása

952918

Professzionális sportberendezés javítása

952919

Kempingcikk, vitorlavászon javítása

952920

Gyógyászati segédeszköz javítása

96

Egyéb személyi szolgáltatás

960

Egyéb személyi szolgáltatás

9601

Textil, szőrme mosása, tisztítása

960101

Mosás, vegytisztítás, vasalás

960102

Ruhafestés, -színezés

960103

Mosodai gyűjtőszolgálat

960104

Mosás, vasalás háztartásnál

9602

Fodrászat, szépségápolás

960201

Férfifodrászat

960202

Férfi-, női, gyermekfodrászat

960203

Kozmetika, szépségápolás

960204

Női fodrászat

960205

Hajmosás

960206

Kéz- és lábápolás, műkörömépítés

960207

Fodrászat az ügyfél otthonában

960208

Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában

960209

Kéz és lábápolás az ügyfél otthonában

960210

Sminkelés, műszempilla-építés

960211

Sminkelés az ügyfél otthonában

9603

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

960301

A temető fenntartása, üzemeltetése

960302

A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás

9604

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

960401

Frissítő, relaxáló masszázs

960402

Szoláriumkezelés

960403

Fürdő szolgáltatás

960404

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.

9609

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960901

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960902

Illemhely üzemeltetése

960903

Partnerközvetítés, társkeresés

960904

Grafológus szolgáltatás

960905

Ruhatáros, csomagmegőrző, kabinos szolgáltatás

960906

Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás

960908

Hordár szolgáltatás

960909

Hobbiállat-gondozás, -idomítás

960910

Kutyakiképzés biztonsági célra

960911

Állatkozmetika

960912

Tetoválás, testékszer-felhelyezés

960913

Hosztesz szolgáltatás

97

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

9700

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970001

Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély

99

Területen kívüli szervezet

990

Területen kívüli szervezet

9900

Területen kívüli szervezet

990001

Külföldi képviseletet ellátó személy

1

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.