• Tartalom

2011. évi XXXVII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről1

2011.04.14.

[A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2001. szeptember 17-én, míg az SzMGSz 2010. évi módosításai és kiegészítései a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2010. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegét (a továbbiakban: SzMGSz Megállapodás) és az SzMGSz Megállapodáshoz tett fenntartásokat e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az SzMGSz Megállapodás hiteles orosz nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását a törvény melléklete tartalmazza.

3. § Az SzMGSz Megállapodáshoz a Magyar Köztársaság az alábbi fenntartásokat tette:

a) „a Magyar Köztársaság nem fogja alkalmazni a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás rendelkezéseit azon országok forgalmában, amelyek a Megállapodás II. Cikkelyének 4. §-a alapján kettős tagsággal rendelkeznek, vagyis egyidejűleg mind a COTIF (Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény, Bern, 1980. május 9.), mind a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) résztvevői.”

b) „a Magyar Köztársaság teljes jogú Európai Uniós taggá válásakor, amennyiben az Európai Unióban a tagsággal járó kötelezettségek és a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodással (SzMGSz) kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítésének során ellentmondások merülnek fel, a Magyar Köztársaság Kormánya fenntartja a jogot az SzMGSz felmondására.”

4. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

5. §2

Megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SzMGSz)

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. április 5. Az SzMGSz módosításainak kihirdetéséről lásd a 2012: CXXXI. törvényt, a 2012: CXCV. törvényt, 2013: CLXXXII. törvényt, a 2014: LXVII. törvényt. A törvényt a 2016: CV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2016. október 29. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére