• Tartalom

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. A rendőrség munkavédelmi hatósági szervei

1. § (1)1 A Kormány a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, és a Kormány által egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szervek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

(2) A Kormány az Országos Rendőr-főkapitányság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.

(3)2 A Kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

2. A büntetés-végrehajtás munkavédelmi hatósági szervei

2. § (1) A Kormány a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát jelöli ki.

(2) A Kormány a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

3.3

3. §

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóságok munkavédelmi hatósági szervei

4. § (1) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) területi, helyi szervei és az önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel az OKF főigazgatóját jelöli ki.

(2) A Kormány az OKF vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkavédelmi hatósági szervei

5. § A Kormány az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel

a)4 az Információs Hivatal, a Nemzeti Információs Központ, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vonatkozásában az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal vonatkozásában az Információs Hivatal főigazgatóját

jelöli ki.

5/A. 5 Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi hatósági szervei

5/A. §6 A Kormány az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkör gyakorlójaként az országos rendőrfőkapitányt jelöli ki.

5/B. 7 Különös eljárási szabályok

5/B. § (1) A munkavédelmi hatósági jogkört gyakorló személy a munkavédelemről szóló törvényben meghatározottakon túl jogosult

a) a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni, valamint

b) a személyi állomány tagjának életét, egészségét fenyegető veszély esetén annak megszüntetéséig elrendelni a veszélyes tevékenység végzésének, különösen a szolgálati hely, műhely, műhelyrész, munkaeszköz, rendvédelmi célú egyéni védőeszköz használatának felfüggesztését.

(2) A munkavédelmi hatósági hatáskört gyakorló személy a hatáskörébe nem tartozó hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén értesíti a hatáskörrel rendelkező szervet és felkérés esetén más hatósággal együttműködik.

(3) Az ellenőrzés során az ellenőrzött szerv állományilletékes parancsnoka biztosítja az ellenőrzés feltételeit.

5/C. § A munkavédelmi hatósági jogkört gyakorló személy az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés során megbízólevél, valamint a szolgálati vagy munkáltatói igazolványa felmutatásával igazolja.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)8

1

Az 1. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 135. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. alcímet (3. §) az 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § a) pontja a 186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5/A. alcímet a 142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 5/A. §-t a 142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 5/B. alcímet (5/B–5/C. §) a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 372. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e modósító rendelet 618. §-át.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére