• Tartalom

40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet

40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet

a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.01.

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés e)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § és a 11. § tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés b) pontjában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. § tekintetében az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. § tekintetében az Országos Ítélőtábla székhelynek és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. § tekintetében büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában,

a 26. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. § tekintetében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. § tekintetében a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 33. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 48/A. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 36. § tekintetében a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 37. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 38. és 39. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. §, a 4. §, a 8. §, a 23. §, a 24. § és a 29. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,

a 10. §, a 11. §, 23. § és a 24. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,

a 12. §, a 22. § és a 28. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d), g) és j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel,

a 29. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § d), k) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel,

a 10. §, 11. § és a 23. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel,

egyetértésben

az 5. §, a 10–13. §, a 15. §, a 22. §, a 28. § és a 37. § tekintetében az Országos Igazságszolgáltatási Tanács,

az 5. §, a 10. §, a 11. §, a 23. § és a 24. § tekintetében a Legfőbb Ügyész

véleményének kikérésével

a következőket rendelem el:

1. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló
1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

1. § A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Kúriától” szöveg lép.

2. A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló
7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet módosítása

2. § A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

3. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosítása

3. § Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 9. § (3) és (5) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

4. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

4. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

b) 12. § (2) bekezdésében és 15/E. § (7) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

c) 15. § (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

d) 15/C. § (7) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”,

e) 15/F. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

f) 15/G. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”

szöveg lép.

5. Az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 11/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosítása

5. § Az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 11/1990. (VI. 13.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék (a továbbiakban: bíróság)”,

b) 1. § (3) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Kúriának”,

c) 3. §-ában a „Legfelsőbb Bíróságot” szövegrész helyébe a Kúriát”,

d) 2. mellékletében a „megyei (fővárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

e) 3. mellékletében a „megyei (Fővárosi) Bíróság” szövegrész helyébe a „Törvényszék”

szöveg lép.

6. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása

6. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 3. § a) pontjában a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

7. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

7. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszterhez” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)”,

b) 6. §-ában az „Az igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „A”,

c) 8. § (3) bekezdésében, 8/A. § (1) és (2) bekezdésében és 39/A. §-ában az „az igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „a”,

d) a 22. § (2) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett minisztériumhoz” és

e) 5. számú melléklet 4. pontjában a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”

szöveg lép.

8. A bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló
13/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

8. § A bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a) 1. §-ában a „fővárosi bírósági és a megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

b) 2. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság, illetőleg a megyei bíróság (a továbbiakban: megyei bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék”, az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, illetőleg” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, vagy”,

c) 5. §-ában a „fővárosi bírósági és a megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

d) 6. §-ában a „megyei bírósággal” szövegrész helyébe a „törvényszékkel”, a „megyei bíróság” helyébe a „törvényszék”,

e) 9. §-ában a „megyei bíróság” helyébe a „törvényszék”,

f) A II/A. fejezet címében a „MEGYEI BÍRÓSÁGI” szövegrész helyébe a „TÖRVÉNYSZÉKI”,

g) 15/A. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

h) 15/A. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

9. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló
9/1995. (III.8.) IM rendelet módosítása

9. § Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak”,

b) 2. §-ában az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős”,

c) 3. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak”,

d) 5. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”,

e) 5. § (2) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot”,

f) 6. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak”,

g) 7. § felvezető szövegében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot”,

h) 7. § c) pontjában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”,

i) 8. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter”, az „igazságügyi és rendészeti miniszternek” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszternek” és

j) 10. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter”

szöveg lép.

10. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

10. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a) 16. § (2) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” és

b) 201. § (1) bekezdés e) pontjában a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria”

szöveg lép.

11. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló
11/1996. (X. 15.) IM rendelet módosítása

11. § A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 11/1996. (X. 15.) IM rendelet 34. §-ának felvezető szövegében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

12. A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet módosítása

12. § A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 4. § (2) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnöke” szöveg lép.

13. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosítása

13. § A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

b) 1/A. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökét (a továbbiakban: OBH elnöke), az „a Hivatal gondoskodik” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke gondoskodik”,

c) 1/A. § (3) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az OBH elnöke”,

d) 1/B. § (1) bekezdésében az „a Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az OBH elnökéhez”, az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az OBH elnöke”, az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke”,

e) 1/B. § (3) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrészek helyébe az „az OBH elnöke”,

f) 1/B. § (5) bekezdésében az „a Hivatal vezetője” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke” az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

g) 1/B. § (6) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrészek helyébe az „az OBH elnöke” szöveg,

h) 1/B. § (7) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke”,

i) 1/B. § (8) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

j) 1/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke”,

k) 1/C. § (3) bekezdésében az „a Hivatalt” szövegrészek helyébe az „az OBH elnökét”, az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke”,

l) 6. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” és

m) 2. mellékletében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

14. A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet módosítása

14. § (1) A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) Hivatalába” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatalba (a továbbiakban: OBH)”, az „OIT Hivatalával” szövegrész helyébe az „OBH-val” az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba”,

b) 1. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

c) 3. § (1) bekezdésében a „fővárosi, megyei (a továbbiakban: megyei) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”, az „OIT Hivatalába” szövegrész helyébe az „OBH-ba”, az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba”, az „OIT Hivatalának” szövegrész helyébe az „OBH” az „OIT Hivatala” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”

e) 3. § (3) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria”,

f) 4. § (1) bekezdésében az „OIT Hivatalának” szövegrész helyébe az „OBH”,

g) 4. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba”, az „OIT Hivatala vezetője, valamint hivatalvezető-helyettese” szövegrész helyébe az „OBH elnöke, valamint elnökhelyettese”, az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”,

h) 9. § felvezető szövegében az „OIT Hivatala” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

i) 10. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”,

j) 11. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország”,

k) 11. § (3) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, az „OIT Hivatala vezetője, vezetőjének helyettese” szövegrész helyébe az „OBH elnöke, elnökhelyettese”, az „OIT Hivatala vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „OBH vagy az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium” és

l) 12. § (2) bekezdésében az „OIT Hivatala” szövegrészek helyébe az „OBH”

szöveg lép.

(2) A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:

15. § (1) A 2012. január 1. napján hatályba lépő jogszabályváltozás miatt az igazolványokon feltüntetett adatok megváltozása nem érinti az ezen időpontot megelőzően kiállított igazolványok érvényességét; ezeket az igazolványokat ebből az okból nem kell bevonni és kicserélni.
(2) A 2012. január 1. után kiállított igazolványokon – a 11. § (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – már az új adatokat kell feltüntetni.”

15. A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosítása

15. § A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában (a továbbiakban: OIT Hivatala)” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH)”,

b) 1. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél”,

c) 3. § felvezető szövegében az „OIT elnöke” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

d) 3. § a) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

e) 5. § (3) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”, a „Fővárosi Bíróságon” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszéken”, a „megyei bíróságokon” szövegrész helyébe a „törvényszékeken”, az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban” a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

f) 6. § (1) bekezdésében az „OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban”, az „OIT Hivatalának vezetőjénél” szövegrész helyébe az „OBH elnökénél”, az „OIT Hivatalának vezetője” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

g) 6. § (2) bekezdésében az „OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban”, az „OIT Hivatalának vezetője” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

h) 6. § (3) bekezdésében az „OIT Hivatalának vezetője” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

i) 7. § (5) bekezdésében az „OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban”, az „OIT és Hivatala” szövegrész helyébe az „Országos Bírói Tanács és az OBH”

j) 10. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken”,

k) 10. § (2) bekezdésében az „OIT Hivatalának vezetői” szövegrész helyébe az „OBH elnök elnöki”,

l) 11. § (1)–(2) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában az „OIT Hivatalának vezetője” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

m) 11. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

n) 11. § (3) bekezdés d) pontjában az „OIT Hivatalának vezetői” szövegrész helyébe az „OBH elnök elnöki”,

o) 12. §-ában az „OIT Hivatalának vezetője” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

p) 1. számú melléklet I. alcímének 1. pontjában a „Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”,

q) 1. számú melléklet I. alcímének 2.3., 2.10–2.12., 3.1. és 4.3. pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

r) 1. számú melléklet I. alcímének 2.13. pontjában a „megyei bíróságokon” szövegrész helyébe a „törvényszékeken”,

s) 1. számú melléklet I. alcímének 4. pontjában a „Megyei bíróság” szövegrész helyébe a „Törvényszék”,

t) 1. számú melléklet II. alcímében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatalban” és

u) 1. számú melléklet II. alcímének 1. pontjában a „Hivatalvezető-helyettesek” szövegrész helyébe az „elnökhelyettesek”

szöveg lép.

16. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

16. § A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében az „önálló és megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági és törvényszéki” szöveg lép.

17. A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

17. § A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendelet

a) 1. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszternek” és

b) 6. §-ában a „megyei bíróság (Legfelsőbb Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék (Kúria)”

szöveg lép.

18. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

18. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet

1. 2. §-ában az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős”,

2. 2. §-t követő alcímében a „Megyei Bírósági” szövegrész helyébe a „Törvényszéki”,

3. 3. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél”, a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

4. 3. § (2) bekezdésében a „fővárosi bírósági és megyei bírósági (a továbbiakban együtt: megyei bírósági)” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

5. 3. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

6. 5. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

7. 7. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

8. 10/A. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében és 38. §-ában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökének”,

9. 12. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

10. 15. §-t követő alcímében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

11. 16. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a törvényszék”,

12. 16. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

13. 16. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

14. 17. §-ában a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”, a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél”, a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

15. 18. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

16. 18. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

17. 20. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

18. 21. § (3) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Kúriának”,

19. 22. § (2) bekezdésében az „önálló vagy megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy törvényszéki”,

20. 23. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

21. 42. § b) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

22. 55. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

23. 56. § (4) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

24. 57. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

25. 57. § (2) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrészek helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnöke”,

26. 58. § (1) bekezdésében az „önálló vagy fővárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy törvényszéki”,

27. 59. § (1) bekezdésében az „önálló vagy fővárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy törvényszéki”, a „fővárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe a törvényszéki”,

28. 60. § (1) bekezdésében az „önálló vagy fővárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy törvényszéki”, a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

29. 64. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”, a „megyei bíróságok” szövegrész helyébe a „törvényszékek”,

30. 64. § (3) bekezdésében és 65. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a”törvényszék”,

31. 66. § (1) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”, a „Fővárosi Bíróságon” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszéken”, a „Pest Megyei Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszéknél”,

32. 66. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”,

33. 66. § (3) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”,

34. 1. mellékletében a „Fővárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „Baranya Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Pécsi Törvényszék”, a „Bács-Kiskun Megyei Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kecskeméti Törvényszék”, a „Békés Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyulai Törvényszék”, a „Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Miskolci Törvényszék”, a „Csongrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szegedi Törvényszék”, a „Fejér Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Székesfehérvári Törvényszék”, a „Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Győri Törvényszék”, a „Hajdú-Bihar Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Debreceni Törvényszék”, a „Heves Megyei Bíróság” szövegrész helyébe az „Egri Törvényszék”, a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szolnoki Törvényszék”, a „Komárom-Esztergom Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Tatabányai Törvényszék”, a „Nógrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Balassagyarmati Törvényszék”, a „Pest Megyei bíróság” szövegrész helyébe „Budapest Környéki Törvényszék”, a „Somogy Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kaposvári Törvényszék”, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Nyíregyházi Törvényszék”, a „Tolna Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szekszárdi Törvényszék”, a „Vas Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szombathelyi Törvényszék”, a „Veszprém Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Veszprémi Törvényszék”, a „Zala Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Törvényszék”

szöveg lép.

(2) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet a következő 73. §-sal egészül ki:

73. § (1) A 2012. január 1. napján hatályba lépő jogszabályváltozás miatt az e rendelet alapján kiállított igazolványokon feltüntetett adatok megváltozása nem érinti az ezen időpontot megelőzően kiállított igazolványok érvényességét; ezeket az igazolványokat ebből az okból nem kell bevonni és kicserélni.
(2) A 2012. január 1. után kiállított igazolványokon – az 58. § (2) bekezdésben és az 59. § (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – már az új adatokat kell feltüntetni.”

19. A hirdetményi kézbesítés országos számítógépes nyilvántartásában szereplő adatokról történő felvilágosítás költségtérítéséről szóló 23/2001. (XII. 15.) IM rendelet módosítása

19. § A hirdetményi kézbesítés országos számítógépes nyilvántartásában szereplő adatokról történő felvilágosítás költségtérítéséről szóló 23/2001. (XII. 15.) IM rendelet

a) 1. §-ában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (a továbbiakban: OIT Hivatal)” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke” és

b) 2. § az „OIT Hivatal” szövegrész helyébe az „OBH”

szöveg lép.

20. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

20. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „fővárosi bírósági és a megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

b) 1. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

c) 1. § (4) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

d) 2. § (1) bekezdésében a „ „fővárosi bírósági végrehajtó” vagy a „megyei bírósági végrehajtó” ” szövegrész helyébe a „törvényszéki végrehajtó”, a „fővárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

e) 2. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

f) 8. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

g) 19. § (2) és (4) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

h) 42. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

i) 43. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

j) 43. § (4) bekezdésében a „helyi, megyei és munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe a „helyi bíróságon, törvényszéken, munkaügyi bíróságon”,

k) 48. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

l) 49. § (2) bekezdésében, 51. § (1), (2), (5)–(8) bekezdésében és 52. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

m) 51. § (4) bekezdésében a „Fővárosi Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszéknél”,

n) 54. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

o) 54. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

p) 54. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

q) 55. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

r) 55. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

s) 56. §-ában a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

t) 57. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

u) 1. mellékletében a „Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „Baranya Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Pécsi Törvényszék”, a „Bács-Kiskun Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Törvényszék”, a „Békés Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyulai Törvényszék”, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Miskolci Törvényszék”, a „Csongrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szegedi Törvényszék”, a „Fejér Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Székesfehérvári Törvényszék”, a „Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Győri Törvényszék”, a „Hajdú-Bihar Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Debreceni Törvényszék”, a „Heves Megyei Bíróság” szövegrész helyébe az „Egri Törvényszék”, a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szolnoki Törvényszék”, a „Komárom-Esztergom Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Tatabányai Törvényszék”, a „Nógrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Balassagyarmati Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”, a „Somogy Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kaposvári Törvényszék”, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Nyíregyházi Törvényszék”, a „Tolna Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szekszárdi Törvényszék”, a „Vas Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szombathelyi Törvényszék”, a „Veszprém Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Veszprémi Törvényszék” és a „Zala Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Törvényszék”

szöveg lép.

(2) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 58. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A törvényszéki végrehajtó a részére 2012. január 1-je előtt kiadott körbélyegzőt a – legkésőbb 2012. február 1-jéig történő – kicseréléséig használhatja.”

21. A bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok következtében keletkezett költségek viseléséről szóló 12/2002. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

21. § A bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok következtében keletkezett költségek viseléséről szóló 12/2002. (VI. 24.) IM rendelet 3. §-ában a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

22. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

22. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

b) 2. § 6. alpontjában az „OIT szabályzatban” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban OBH) elnökének szabályzatában”,

c) 2. § 11. alpontjában az „OIT fogad el” szövegrész helyébe az „OBH elnöke ad ki”,

e) 2. § 23. alpontjában az „OIT szabályzatok” szövegrész helyébe az „OBH elnöki szabályzatok”,

f) 5. § (1) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

g) 6. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

h) 7. § (1) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”, a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”,

i) 17. § (1) bekezdésében a „Bács-Kiskun Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Törvényszék”,

j) 18. § (2) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”, a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”,

k) 21. §-ában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyébe az Országos Bírósági Hivatal elnöke”,

l) 22. § (1) bekezdésében a „Fővárosi Bíróságon” szövegrész helyébe „Fővárosi Törvényszéken”,

m) 28. § (2) bekezdésében, a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

n) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33/A. § (2) bekezdésében az „OIT határozatán” szövegrész helyébe az „OBH elnökének határozatán”,

o) 49. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „Zala Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Törvényszék”,

p) 61/J. § (5) bekezdésében a Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

q) 63/B. § (1) bekezdésében a „megyei, fővárosi bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken”,

r) 68. §-ában a „Csongrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szegedi Törvényszék”,

s) 74. §-ában a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

t) 77. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”,

u) 87. §-ában a „Békés Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyulai Törvényszék”

szöveg lép.

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 88. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Azon bíróságok, amelyek elnevezése 2012. január 1-jével megváltozik, a 2012. január 1-je előtt rendszeresített körbélyegzőket – legkésőbb 2012. február 1-jéig történő – kicserélésükig használhatják.”

23. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló
11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

23. § A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet

a) 1/A. § (4) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

b) 5. § (6) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken”, a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”,

c) 5. § (7) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”,

d) 20/A. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

e) 56. § b) pontjában, 58. §-ában és 61. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

f) 90. § (2) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

g) 98. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

24. A terhelt és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról szóló
26/2003. (VII. 1.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

24. § A terhelt és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról szóló 26/2003. (VII. 1.) IM–BM–PM együttes rendelet 7. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

25. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

25. § A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”,

b) 12. § (2) bekezdésében a „Megyei bírósági” szövegrész helyébe a „Törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” és

c) 14. § (2) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

26. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

26. § A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a) 45. § (1) és (2) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

b) 45/A. § (4) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság, megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

c) 48. § (3) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”,

d) 50. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Bíróságon” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszéken”

szöveg lép.

27. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló
22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

27. § A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

28. A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló
29/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

28. § A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „Legfelsőbb Bíróságot „LB” ” szövegrész helyébe a „Kúriát „K” ” és

b) 2. § (2) bekezdésében a „megyei bíróságokat” szövegrész helyébe a „törvényszékeket”, a „bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény mellékletének I. része” szövegrész helyébe a „bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklete

szöveg lép.

29. Az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló
33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet módosítása

29. § Az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter”,

b) 12. § (2) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria elnökének”, az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökének”,

c) 12. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium”

szöveg lép.

30. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

30. § Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

a) 1. § c) pontjában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

b) 12. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

c) 35. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

d) 36. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

31. A fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól szóló 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet módosítása

31. § A fizetési meghagyásos eljárás űrlapjairól szóló 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának honlapján (www.birosag.hu)” szövegrész helyébe az „a bíróságok központi internetes honlapján” szöveg lép.

32. A csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló
33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet módosítása

32. § A csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet 1. és 3. mellékletében a „megyei (Fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

33. Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

33. § Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 22. § (4) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg lép.

34. A fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosítása

34. § A fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

35. A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet módosítása

35. § A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 1. melléklet 14. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg lép.

36. A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása

36. § A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke”, az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke” szöveg lép.

37. A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosítása

37. § A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet

a) 1. §-ában a „megyei (fővárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „legfelsőbb bírósági” szövegrész helyébe a „kúriai”,

b) 2. § (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

c) 7. §-ában a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

d) 1. melléklet 2. alpontjában a „megyei (fővárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” és a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”

szöveg lép.

38. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet módosítása

38. § (1) A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A nyilvántartásba vételi kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek a 4. számú mellékletben meghatározott tájékoztató listából kell kiválasztania a civil szervezetek nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott szervezet (a továbbiakban: szervezet) célja szerinti besorolását.”

(2) A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „A társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „A szervezet”, a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

b) 2. § (2) bekezdésében az „az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 15. §-ának (8)–(9) bekezdései szerint” szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint”,

c) 6. § (2) bekezdésében az „A társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „A szervezet” és

d) 6. § (3) bekezdésében az „A társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „A szervezet”

e) 8. §-ában az „– az 50. § kivételével – a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás” szövegrész helyébe az „a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése, 3. §-a, 4. §-a, 6. § (1) bekezdése, 7. §-a, 1–3. és 5. számú melléklete.

39. Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosítása

39. § (1) Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A nyilvántartásba vételi kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek a 3. számú mellékletben meghatározott tájékoztató listából kell kiválasztania az alapítvány célja szerinti besorolását.”

(2) Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 3. §-ában a „6. § (2) bekezdése és a 7. § kivételével” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdése kivételével” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 2. §-a és 1., 2. és 4. számú melléklete.

40. Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 40. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére