• Tartalom

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

2023.01.01.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.

1/A. §1 Azokon a járási székhelyként kijelölt településeken, melyeken a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek területi vagy helyi szerve nem működik, a katasztrófavédelmi kirendeltség képviseletét katasztrófavédelmi megbízott látja el.

2. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 43/2011. (XI. 30.) BM rendelethez3

Katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területe
2

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelet87/2012. (XII. 29.) BM rendelet 3. §-a szerint módosított – 11. § (2) bekezdésével megállapított, a 47/2014. (X. 10.) BM rendelet 3. §-a, a 7/2015. (III. 6.) BM rendelet 1. §-a, a 39/2020. (XI. 4.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére