• Tartalom

2011. évi XLVI. törvény

az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról1

2011.05.15.

1–3. §2

4. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C. §-a helyett a megfizetett, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény e törvénnyel megállapított rendelkezései alapján a magánszemélyt nem terhelő különadó visszatérítésére a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A magánszemély által az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény II. fejezetének rendelkezései alapján a 2005–2009. évekre bevallott és megfizetett különadót az állami adóhatóság az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül visszatéríti.

(3) Az adóhatóság az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül visszatéríti a magánszemély által az azon jövedelem után bevallott és megfizetett különadót, amely jövedelem az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény – az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLVI. törvénnyel megállapított – 9. § (2) bekezdése alapján nem esik különadó fizetési kötelezettség alá.

(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában megfizetett különadón a különadó összegének és a jövedelmet a megszerzése időpontjában hatályos szabályok szerint terhelő – a különadó-fizetési kötelezettség figyelembevétele nélkül számított – összes köztehernek a különbözetét kell érteni.

5. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. május 13. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 21. pontja hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére