• Tartalom

48/2011. (VI. 1.) VM rendelet

48/2011. (VI. 1.) VM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

2011.07.16.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

1. melléklet a 48/2011. (VI. 1.) VM rendelethez

Az R. 1. melléklet VI. pontja a következő 15. ponttal egészül ki:

 

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi szakhatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)

15.

Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

 

15.1.

Ha az 1–14. pontban meghatározott szakhatósági eljárás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára is sor kerül, az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az 1–14. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett

133 000

15.2.

Új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévő gyógyszergyártási engedély új gyógyszergyártási tevékenységgel történő bővítésére irányuló módosító eljárásban, a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások vizsgálata [az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 25/A. § szerinti eljárás]

133 000

15.3.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pontja szerinti eljárásban a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

133 000

15.4.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén

 

15.4.1.

Ha az előzetes szakhatósági állásfoglalás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata mellett valamennyi szakkérdés vizsgálatára is sor kerül az 1–14. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett

133 000

15.4.2.

Kizárólag környezeti hatások jelentőségének vizsgálata

133 000

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére