• Tartalom

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

2023.01.01.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §1 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. Fejezetében és az R.-ben szabályozott egyes eljárásokért az abban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1)2 Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését. A díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes szerve 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni.

(2) A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(3) Amennyiben az ügyfél a díj megfizetését a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem igazolja, és a díj megfizetésére a hatóság figyelmeztetése alapján kerül sor, az átutalási megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is fel kell tüntetni.

(4) A díj az eljáró hatóság bevétele.

3. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)–(3) bekezdését a díjfizetés tárgyára,

b) 86. §-át az elévülés tekintetében,

c) 73/A. §-át a díj meg nem fizetése kapcsán,

d) 32. §-át, valamint 79–81. §-át a díj visszatérítése vonatkozásában

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

6. §3 E rendeletnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 35/2016. (VIII. 30.) BM rendelettel megállapított rendelkezéseit azok hatálybalépését4 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez5

Tevékenység

Hivatkozás

Szolgáltatási
díj összege

1.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építéséhez

Kat. 25.§ (1);

1.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

R. 10. § (1)

285 000 Ft

1.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

240 000 Ft

2.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építéséhez

Kat. 25.§ (1);
R. 10. § (1)

240 000 Ft

3.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység végzéséhez

Kat. 25.§ (1);

3.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

Kat. 28.§ (1)-(2);

335 000 Ft

3.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

R. 10. § (1)

285 000 Ft

3.3

küszöbérték alatti üzem

Kat. 40.§ (1)-(3);
Kat. 27.§ (3) b);
Kat. 27.§ (4)
R. 35. § (1)

135 000 Ft

4.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás üzem Kat. 27. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti jelentős változtatásához

Kat. 27. § (3) b),
c), d)

4.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

285 000 Ft

4.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

285 000 Ft

4.3

küszöbérték alatti üzem

135 000 Ft

5.

6.

Biztonsági jelentés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 27. § (3) a);
Kat. 28. § (4);

115 000 Ft

7.

Biztonsági elemzés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

R. 11. § (3)

115 000 Ft

8.

Belső védelmi terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 38.§;
R. 20. § (3)

75 000 Ft

9.

Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 27. § (3) a);
Kat. 41. § d);
R. 38. §

75 000 Ft

10.

Veszélyes tevékenység azonosítása

Kat. 40.§ (1);
R. 7. §;
R. 33. § (1)

100 000 Ft

2. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez6

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámla számai

Sorszám

Szervezet megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

1.

Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10024003-00283559-00000000

2.

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10025004-00283566-00000000

3.

Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10026005-00283573-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10027006-00283580-00000000

5.

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10028007-00283597-00000000

6.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10029008-00283607-00000000

7.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10033001-00283614-00000000

9.

Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10034002-00283621-00000000

10.

Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10035003-00283638-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10045002-00283683-00000000

12.

Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10036004-00283645-00000000

13.

Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10037005-00283652-00000000

14.

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00283669-00000000

15.

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10039007-00283762-00000000

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10044001-00283676-00000000

17.

Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10046003-00283690-00000000

18.

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10047004-00283700-00000000

19.

Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10048005-00283717-00000000

20.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10049006-00283724-00000000

21.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10023002-00283494-00000000

1

Az 1. § a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított, a 35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A hatálybalépés időpontja 2016. október 14.

5

Az 1. melléklet a 35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére