• Tartalom

58/2011. (XII. 23.) BM rendelet

a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról1

2011.12.24.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) A hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásához a központi költségvetés 4 000,0 millió forintot biztosít (a továbbiakban: Támogatás), mely a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 29. Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása címen áll rendelkezésre.

(2) A Támogatásra azok a helyi önkormányzatok jogosultak, amelyek a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. mellékletében szereplő kistérséghez tartoznak és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében szerepelnek.

(3) A támogatás mértéke azon önkormányzat esetében, amely

a) a Rendelet szerint társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott, a lakosságszámra vetített fajlagos összeg alapján 1-szeres szorzóval, a leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő települések esetén 1,1-szeres szorzóval,

b) az a) pontban szereplő mindkét szempont szerint elmaradott, a lakosságszámra vetített fajlagos összeg alapján 1,1-szeres szorzóval, a leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő települések esetén 1,2-szeres szorzóval

kerül megállapításra.

2. § (1) A Támogatásban részesülő önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár legkésőbb 2011. december 30-áig egy összegben folyósít.

(3) A Támogatásban részesülő önkormányzatok a Támogatást hátrányos helyzetük javításával összefüggésben, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére fordíthatják.

3. § Az önkormányzatok a Támogatást 2012. december 31-ig használhatják fel, melyről a zárszámadás rendje és határideje szerint számolnak el.

4. § A Támogatás felhasználását a külön jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 58/2011. (XII. 23.) BM rendelethez

 

Sor-
szám

Önkormányzat

Utalandó összeg

 

KSH kódja

neve

Ft

 

1.

0206868

Adorjás

635 000

 

2.

0225812

Ág

570 000

 

3.

0213329

Almamellék

1 425 000

 

4.

0220376

Almáskeresztúr

260 000

 

5.

0217385

Alsómocsolád

1 115 000

 

6.

0233279

Alsószentmárton

3 040 000

 

7.

0227298

Apátvarasd

377 500

 

8.

0205403

Babarc

1 970 000

 

9.

0209663

Babarcszőlős

372 500

 

10.

0222275

Bakóca

987 500

 

11.

0207603

Bánfa

617 500

 

12.

0220464

Baranyahídvég

647 500

 

13.

0224749

Baranyajenő

1 485 000

 

14.

0205485

Baranyaszentgyörgy

500 000

 

15.

0215495

Basal

552 500

 

16.

0219008

Belvárdgyula

1 145 000

 

17.

0230049

Besence

380 000

 

18.

0214119

Bezedek

752 500

 

19.

0224925

Bisse

630 000

 

20.

0220899

Boda

1 155 000

 

21.

0233002

Bodolyabér

760 000

 

22.

0221892

Bogádmindszent

1 242 500

 

23.

0210694

Bogdása

950 000

 

24.

0213116

Boldogasszonyfa

1 365 000

 

25.

0213365

Botykapeterd

1 012 500

 

26.

0223162

Bükkösd

2 990 000

 

27.

0207533

Bürüs

260 000

 

28.

0211086

Cún

732 500

 

29.

0219901

Csányoszró

2 322 500

 

30.

0230614

Csarnóta

370 000

 

31.

0221591

Csebény

320 000

 

32.

0226082

Cserdi

1 147 500

 

33.

0213851

Csertő

1 192 500

 

34.

0222576

Csonkamindszent

450 000

 

35.

0207773

Dencsháza

1 872 500

 

36.

0211952

Dinnyeberki

272 500

 

37.

0232373

Diósviszló

1 895 000

 

38.

0228617

Drávacsehi

665 000

 

39.

0228121

Drávacsepely

622 500

 

40.

0217419

Drávafok

1 535 000

 

41.

0232391

Drávaiványi

672 500

 

42.

0209159

Drávakeresztúr

380 000

 

43.

0222734

Drávapalkonya

802 500

 

44.

0212380

Drávapiski

327 500

 

45.

0228608

Drávaszabolcs

1 742 500

 

46.

0230030

Drávaszerdahely

535 000

 

47.

0221698

Drávasztára

1 377 500

 

48.

0209186

Dunaszekcső

5 262 500

 

49.

0216498

Egyházasharaszti

790 000

 

50.

0227401

Egyházaskozár

2 077 500

 

51.

0228273

Endrőc

1 230 000

 

52.

0225821

Erdősmárok

245 000

 

53.

0218704

Erdősmecske

1 197 500

 

54.

0217835

Fazekasboda

567 500

 

55.

0204543

Feked

522 500

 

56.

0213286

Felsőegerszeg

425 000

 

57.

0208819

Felsőszentmárton

3 120 000

 

58.

0212751

Gerde

1 535 000

 

59.

0213347

Gerényes

747 500

 

60.

0218333

Gilvánfa

1 287 500

 

61.

0233084

Gordisa

802 500

 

62.

0233233

Gödre

2 942 500

 

63.

0209636

Görcsönydoboka

1 060 000

 

64.

0228404

Gyöngyfa

420 000

 

65.

0222664

Gyöngyösmellék

987 500

 

66.

0230951

Hegyhátmaróc

485 000

 

67.

0221023

Hegyszentmárton

1 365 000

 

68.

0207126

Hetvehely

1 257 500

 

69.

0203285

Hirics

785 000

 

70.

0233932

Hobol

2 760 000

 

71.

0229966

Homorúd

1 805 000

 

72.

0223074

Horváthertelend

260 000

 

73.

0233066

Ibafa

720 000

 

74.

0231936

Illocska

635 000

 

75.

0203337

Ivánbattyán

357 500

 

76.

0203346

Ivándárda

632 500

 

77.

0204297

Kacsóta

770 000

 

78.

0206415

Kákics

680 000

 

79.

0217464

Kásád

907 500

 

80.

0206965

Katádfa

535 000

 

81.

0216805

Kékesd

482 500

 

82.

0210542

Kémes

1 317 500

 

83.

0206789

Kemse

205 000

 

84.

0208572

Kétújfalu

1 952 500

 

85.

0220552

Királyegyháza

2 552 500

 

86.

0218908

Kisasszonyfa

650 000

 

87.

0205722

Kisbeszterce

272 500

 

88.

0233905

Kisdobsza

702 500

 

89.

0206831

Kishajmás

732 500

 

90.

0227021

Kisharsány

1 387 500

 

91.

0212849

Kisjakabfalva

405 000

 

92.

0219910

Kiskassa

715 000

 

93.

0221616

Kislippó

780 000

 

94.

0233215

Kisnyárád

517 500

 

95.

0212353

Kistamási

410 000

 

96.

0209548

Kisvaszar

1 040 000

 

97.

0208651

Kisszentmárton

855 000

 

98.

0208110

Kórós

735 000

 

99.

0224226

Kovácshida

745 000

 

100.

0217899

Kölked

3 047 500

 

101.

0206479

Lapáncsa

610 000

 

102.

0217604

Liget

1 092 500

 

103.

0210038

Liptód

665 000

 

104.

0218865

Lúzsok

767 500

 

105.

0223542

Magyarlukafa

292 500

 

106.

0205412

Magyarmecske

1 017 500

 

107.

0204385

Magyartelek

702 500

 

108.

0229920

Maráza

557 500

 

109.

0209450

Márfa

575 000

 

110.

0216443

Markóc

197 500

 

111.

0215219

Marócsa

347 500

 

112.

0220659

Márok

1 325 000

 

113.

0215051

Matty

922 500

 

114.

0230492

Mekényes

947 500

 

115.

0207737

Merenye

917 500

 

116.

0216285

Mindszentgodisa

2 690 000

 

117.

0229522

Molvány

620 000

 

118.

0216027

Monyoród

532 500

 

119.

0229540

Mozsgó

2 662 500

 

120.

0203984

Nagybudmér

607 500

 

121.

0218111

Nagycsány

512 500

 

122.

0233899

Nagydobsza

1 912 500

 

123.

0212858

Nagyhajmás

1 175 000

 

124.

0202653

Nagyharsány

3 930 000

 

125.

0228927

Nagytótfalu

1 010 000

 

126.

0214191

Nagyváty

1 015 000

 

127.

0218236

Nemeske

812 500

 

128.

0226329

Nyugotszenterzsébet

775 000

 

129.

0220686

Okorág

567 500

 

130.

0208341

Okorvölgy

250 000

 

131.

0221704

Old

1 035 000

 

132.

0204482

Oroszló

1 032 500

 

133.

0218661

Ózdfalu

597 500

 

134.

0223764

Palé

355 000

 

135.

0207010

Páprád

555 000

 

136.

0217792

Patapoklosi

1 230 000

 

137.

0221519

Pécsbagota

262 500

 

138.

0229762

Pettend

445 000

 

139.

0223506

Piskó

820 000

 

140.

0222266

Pócsa

487 500

 

141.

0211518

Rádfalva

612 500

 

142.

0204516

Rózsafa

1 137 500

 

143.

0218050

Sámod

635 000

 

144.

0220862

Sárok

380 000

 

145.

0233482

Sátorhely

1 702 500

 

146.

0228741

Sellye

8 020 000

 

147.

0223205

Siklósbodony

415 000

 

148.

0208800

Siklósnagyfalu

1 205 000

 

149.

0223807

Somogyapáti

1 452 500

 

150.

0229142

Somogyhárságy

1 407 500

 

151.

0225070

Somogyhatvan

1 110 000

 

152.

0221281

Somogyviszló

780 000

 

153.

0231714

Sósvertike

565 000

 

154.

0202547

Sumony

1 347 500

 

155.

0227508

Szágy

467 500

 

156.

0209007

Szalatnak

937 500

 

157.

0234032

Szaporca

715 000

 

158.

0207366

Szárász

140 000

 

159.

0231060

Szava

1 000 000

 

160.

0203018

Szebény

1 170 000

 

161.

0216984

Szellő

387 500

 

162.

0232009

Szentdénes

940 000

 

163.

0233613

Szentegát

1 280 000

 

164.

0209803

Szentkatalin

337 500

 

165.

0216355

Szentlászló

2 390 000

 

166.

0205528

Szörény

202 500

 

167.

0215404

Szulimán

767 500

 

168.

0211217

Szűr

747 500

 

169.

0215635

Tarrós

362 500

 

170.

0227702

Tékes

857 500

 

171.

0232072

Teklafalu

1 105 000

 

172.

0232744

Tésenfa

585 000

 

173.

0204048

Tófű

395 000

 

174.

0222424

Tormás

975 000

 

175.

0226994

Tótszentgyörgy

522 500

 

176.

0204136

Töttös

1 487 500

 

177.

0206062

Újpetre

2 775 000

 

178.

0228538

Vajszló

5 247 500

 

179.

0208138

Várad

377 500

 

180.

0228529

Varga

332 500

 

181.

0224952

Vásárosbéc

527 500

 

182.

0202264

Vásárosdombó

3 575 000

 

183.

0207074

Vázsnok

360 000

 

184.

0218519

Vejti

530 000

 

185.

0224402

Vékény

377 500

 

186.

0222071

Velény

412 500

 

187.

0220279

Véménd

3 970 000

 

188.

0219725

Versend

2 380 000

 

189.

0217747

Zádor

1 065 000

 

190.

0225122

Zaláta

845 000

 

191.

0330155

Bácsszőlős

1 165 000

 

192.

0325937

Balotaszállás

3 982 500

 

193.

0308305

Bócsa

4 727 500

 

194.

0319327

Borota

4 290 000

 

195.

0310472

Császártöltés

6 402 500

 

196.

0312344

Csengőd

5 627 500

 

197.

0315699

Csikéria

2 792 500

 

198.

0312025

Csólyospálos

4 282 500

 

199.

0307524

Drágszél

957 500

 

200.

0311606

Dunaszentbenedek

2 452 500

 

201.

0314766

Dunatetétlen

1 720 000

 

202.

0303230

Fajsz

4 587 500

 

203.

0302149

Foktő

4 175 000

 

204.

0314058

Fülöpszállás

6 102 500

 

205.

0303577

Géderlak

2 950 000

 

206.

0308350

Harkakötöny

2 220 000

 

207.

0308095

Imrehegy

1 840 000

 

208.

0330605

Kaskantyú

2 580 000

 

209.

0311280

Katymár

6 670 000

 

210.

0319789

Kecel

22 462 500

 

211.

0327571

Kelebia

7 065 000

 

212.

0318166

Kéleshalom

1 335 000

 

213.

0328158

Kisszállás

6 600 000

 

214.

0313806

Kömpöc

1 840 000

 

215.

0305856

Kunadacs

4 010 000

 

216.

0306044

Kunbaja

5 030 000

 

217.

0331918

Kunpeszér

1 725 000

 

218.

0323357

Madaras

9 445 000

 

219.

0327809

Mátételke

1 692 500

 

220.

0316018

Mélykút

15 355 000

 

221.

0330632

Miske

4 752 500

 

222.

0334096

Móricgát

1 260 000

 

223.

0308679

Öregcsertő

2 532 500

 

224.

0318670

Páhi

3 137 500

 

225.

0319947

Szalkszentmárton

7 425 000

 

226.

0314544

Tataháza

3 602 500

 

227.

0324998

Tázlár

4 400 000

 

228.

0308785

Újsolt

455 000

 

229.

0333604

Újtelek

1 080 000

 

230.

0315158

Zsana

2 090 000

 

231.

0429595

Almáskamarás

2 997 500

 

232.

0418102

Battonya

18 165 000

 

233.

0426189

Békéssámson

6 332 500

 

234.

0419390

Bélmegyer

3 315 000

 

235.

0429610

Biharugra

2 972 500

 

236.

0413471

Bucsa

7 337 500

 

237.

0420455

Csanádapáca

6 992 500

 

238.

0425502

Csárdaszállás

1 350 000

 

239.

0424031

Dombegyház

6 645 000

 

240.

0422132

Dombiratos

1 960 000

 

241.

0409432

Ecsegfalva

4 065 000

 

242.

0412256

Füzesgyarmat

16 725 000

 

243.

0409511

Gádoros

10 220 000

 

244.

0407393

Gerendás

3 600 000

 

245.

0417394

Geszt

2 500 000

 

246.

0433297

Hunya

1 780 000

 

247.

0404279

Kamut

3 105 000

 

248.

0424794

Kardos

1 982 500

 

249.

0422752

Kaszaper

5 625 000

 

250.

0412618

Kertészsziget

1 300 000

 

251.

0431574

Kevermes

6 572 500

 

252.

0418838

Kisdombegyház

1 645 000

 

253.

0410764

Körösnagyharsány

1 992 500

 

254.

0430164

Körösújfalu

1 795 000

 

255.

0406804

Kötegyán

4 615 000

 

256.

0416045

Kunágota

8 862 500

 

257.

0427906

Magyarbánhegyes

7 380 000

 

258.

0411536

Magyardombegyház

852 500

 

259.

0420765

Medgyesbodzás

3 495 000

 

260.

0430128

Medgyesegyháza

11 805 000

 

261.

0423931

Méhkerék

6 522 500

 

262.

0404206

Mezőgyán

3 685 000

 

263.

0411873

Mezőhegyes

15 977 500

 

264.

0426028

Nagybánhegyes

4 220 000

 

265.

0404242

Nagykamarás

4 742 500

 

266.

0408244

Nagyszénás

13 417 500

 

267.

0419257

Okány

8 290 000

 

268.

0427438

Örménykút

1 090 000

 

269.

0405397

Pusztaföldvár

4 790 000

 

270.

0419594

Pusztaottlaka

1 220 000

 

271.

0425168

Sarkadkeresztúr

5 222 500

 

272.

0424350

Újszalonta

357 500

 

273.

0431228

Végegyháza

4 560 000

 

274.

0429531

Vésztő

21 107 500

 

275.

0406257

Zsadány

5 252 500

 

276.

0515662

Abaújalpár

257 500

 

277.

0526718

Abaújkér

2 067 500

 

278.

0502820

Abaújlak

285 000

 

279.

0503595

Abaújszántó

9 615 000

 

280.

0526338

Abaújszolnok

572 500

 

281.

0502273

Abaújvár

745 000

 

282.

0510357

Abod

720 000

 

283.

0520482

Alsóberecki

2 282 500

 

284.

0519664

Alsódobsza

1 025 000

 

285.

0514429

Alsógagy

365 000

 

286.

0523223

Alsóregmec

542 500

 

287.

0528839

Alsószuha

1 307 500

 

288.

0508217

Alsótelekes

462 500

 

289.

0529814

Alsóvadász

4 825 000

 

290.

0526198

Arka

287 500

 

291.

0514331

Arló

12 025 000

 

292.

0503823

Ároktő

3 605 000

 

293.

0504233

Aszaló

5 297 500

 

294.

0518184

Baktakék

2 115 000

 

295.

0522521

Balajt

1 475 000

 

296.

0525159

Bánhorváti

3 717 500

 

297.

0508846

Baskó

585 000

 

298.

0527049

Becskeháza

115 000

 

299.

0529674

Beret

880 000

 

300.

0523737

Bodroghalom

4 425 000

 

301.

0533808

Bodrogkisfalud

2 525 000

 

302.

0514401

Bodrogolaszi

2 782 500

 

303.

0527429

Bódvalenke

647 500

 

304.

0533303

Bódvarákó

305 000

 

305.

0505926

Bódvaszilas

3 475 000

 

306.

0518944

Boldogkőújfalu

1 700 000

 

307.

0514474

Boldogkőváralja

3 110 000

 

308.

0508396

Boldva

6 837 500

 

309.

0530669

Borsodbóta

2 592 500

 

310.

0505315

Borsodnádasd

10 140 000

 

311.

0516799

Borsodszirák

3 465 000

 

312.

0531006

Bózsva

490 000

 

313.

0519406

Bükkmogyorósd

400 000

 

314.

0523977

Büttös

642 500

 

315.

0503939

Cigánd

9 845 000

 

316.

0508493

Csenyéte

1 587 500

 

317.

0528459

Csernely

2 507 500

 

318.

0505333

Csobád

2 150 000

 

319.

0520774

Csobaj

2 305 000

 

320.

0514289

Csokvaomány

2 807 500

 

321.

0511350

Damak

752 500

 

322.

0507719

Dámóc

1 197 500

 

323.

0531954

Debréte

42 500

 

324.

0504686

Dédestapolcsány

4 325 000

 

325.

0510524

Detek

925 000

 

326.

0525690

Domaháza

2 835 000

 

327.

0506123

Dövény

845 000

 

328.

0527669

Dubicsány

890 000

 

329.

0510728

Edelény

29 077 500

 

330.

0505865

Egerlövő

1 457 500

 

331.

0513356

Égerszög

165 000

 

332.

0533048

Encs

18 535 000

 

333.

0525326

Erdőbénye

3 995 000

 

334.

0522503

Erdőhorváti

1 785 000

 

335.

0502741

Fáj

1 107 500

 

336.

0512557

Fancsal

950 000

 

337.

0534272

Farkaslyuk

5 565 000

 

338.

0508174

Felsőberecki

940 000

 

339.

0509742

Felsődobsza

2 805 000

 

340.

0529708

Felsőgagy

560 000

 

341.

0531723

Felsőkelecsény

1 130 000

 

342.

0532762

Felsőnyárád

2 667 500

 

343.

0507588

Felsőregmec

840 000

 

344.

0531671

Felsőtelekes

2 230 000

 

345.

0523533

Felsővadász

1 637 500

 

346.

0525238

Filkeháza

357 500

 

347.

0517932

Fony

1 167 500

 

348.

0530483

Forró

7 345 000

 

349.

0522123

Fulókércs

1 155 000

 

350.

0517109

Füzér

1 192 500

 

351.

0506460

Füzérkajata

352 500

 

352.

0511378

Füzérkomlós

960 000

 

353.

0510366

Füzérradvány

980 000

 

354.

0505494

Gadna

807 500

 

355.

0528732

Gagyapáti

92 500

 

356.

0528307

Gagybátor

670 000

 

357.

0503744

Gagyvendégi

662 500

 

358.

0519293

Galvács

315 000

 

359.

0510904

Garadna

1 315 000

 

360.

0523719

Gelej

1 965 000

 

361.

0520969

Gibárt

1 020 000

 

362.

0509706

Gömörszőlős

242 500

 

363.

0515936

Gönc

6 745 000

 

364.

0518643

Göncruszka

1 985 000

 

365.

0505069

Györgytarló

1 885 000

 

366.

0527942

Halmaj

4 927 500

 

367.

0511226

Hangács

1 937 500

 

368.

0525104

Hangony

5 082 500

 

369.

0502468

Hegymeg

407 500

 

370.

0515839

Hernádbűd

467 500

 

371.

0509399

Hernádcéce

642 500

 

372.

0521829

Hernádkércs

995 000

 

373.

0524882

Hernádpetri

747 500

 

374.

0517136

Hernádszentandrás

1 285 000

 

375.

0524970

Hernádszurdok

627 500

 

376.

0519840

Hernádvécse

2 720 000

 

377.

0508004

Hét

1 650 000

 

378.

0511697

Hidasnémeti

3 460 000

 

379.

0525672

Hidvégardó

2 052 500

 

380.

0521236

Homrogd

2 980 000

 

381.

0525399

Igrici

3 955 000

 

382.

0516577

Imola

275 000

 

383.

0508086

Ináncs

3 497 500

 

384.

0505005

Irota

265 000

 

385.

0505591

Izsófalva

4 657 500

 

386.

0520233

Jákfalva

1 495 000

 

387.

0526657

Járdánháza

5 657 500

 

388.

0515680

Jósvafő

895 000

 

389.

0532993

Kács

1 370 000

 

390.

0507764

Kánó

465 000

 

391.

0525742

Kány

185 000

 

392.

0521218

Karcsa

5 940 000

 

393.

0530508

Karos

1 465 000

 

394.

0513374

Kázsmárk

2 797 500

 

395.

0515264

Kéked

680 000

 

396.

0512034

Kelemér

1 602 500

 

397.

0505458

Kenézlő

4 210 000

 

398.

0517066

Keresztéte

120 000

 

399.

0532090

Királd

2 512 500

 

400.

0528875

Kishuta

790 000

 

401.

0503762

Kiskinizs

1 037 500

 

402.

0511448

Kisrozvágy

617 500

 

403.

0514702

Kissikátor

950 000

 

404.

0510612

Komjáti

830 000

 

405.

0516559

Komlóska

880 000

 

406.

0522956

Korlát

1 002 500

 

407.

0528547

Kovácsvágás

1 815 000

 

408.

0519576

Krasznokvajda

1 522 500

 

409.

0518722

Kupa

522 500

 

410.

0511819

Kurityán

4 330 000

 

411.

0520844

Lácacséke

1 165 000

 

412.

0526231

Ládbesenyő

905 000

 

413.

0515857

Lak

1 995 000

 

414.

0511660

Legyesbénye

4 982 500

 

415.

0503531

Léh

1 420 000

 

416.

0507038

Lénárddaróc

847 500

 

417.

0528219

Litka

167 500

 

418.

0519600

Makkoshotyka

2 875 000

 

419.

0502024

Martonyi

1 457 500

 

420.

0521768

Megyaszó

8 547 500

 

421.

0525618

Méra

5 400 000

 

422.

0511758

Meszes

612 500

 

423.

0513833

Mezőcsát

17 692 500

 

424.

0518379

Mezőnagymihály

2 827 500

 

425.

0503443

Mezőzombor

7 665 000

 

426.

0509016

Monaj

805 000

 

427.

0507825

Monok

5 160 000

 

428.

0521546

Múcsony

8 325 000

 

429.

0526505

Nagykinizs

1 120 000

 

430.

0533181

Nagyrozvágy

2 180 000

 

431.

0524156

Négyes

757 500

 

432.

0528033

Nekézseny

2 435 000

 

433.

0527191

Novajidrány

4 410 000

 

434.

0504419

Nyésta

170 000

 

435.

0526435

Nyíri

1 220 000

 

436.

0504215

Nyomár

1 030 000

 

437.

0531778

Olaszliszka

4 782 500

 

438.

0534069

Ormosbánya

4 432 500

 

439.

0514492

Ózd

105 415 000

 

440.

0515893

Pácin

4 625 000

 

441.

0512371

Pamlény

170 000

 

442.

0524730

Pányok

252 500

 

443.

0524420

Pere

1 050 000

 

444.

0532683

Perecse

85 000

 

445.

0533419

Perkupa

2 760 000

 

446.

0521272

Prügy

7 905 000

 

447.

0517048

Pusztafalu

635 000

 

448.

0515413

Pusztaradvány

747 500

 

449.

0527410

Putnok

20 210 000

 

450.

0506053

Ragály

1 870 000

 

451.

0529717

Rakaca

2 605 000

 

452.

0516133

Rakacaszend

1 220 000

 

453.

0531909

Rásonysápberencs

1 812 500

 

454.

0508402

Regéc

310 000

 

455.

0509317

Révleányvár

1 667 500

 

456.

0519220

Ricse

5 475 000

 

457.

0523029

Rudabánya

7 167 500

 

458.

0534120

Rudolftelep

1 932 500

 

459.

0514313

Sajókaza

8 902 500

 

460.

0515945

Sajómercse

752 500

 

461.

0511332

Sajónémeti

1 707 500

 

462.

0523782

Sajópüspöki

1 650 000

 

463.

0527757

Sajóvelezd

2 532 500

 

464.

0504729

Sály

5 372 500

 

465.

0520516

Sárazsadány

815 000

 

466.

0502875

Sáta

3 822 500

 

467.

0525380

Selyeb

1 532 500

 

468.

0523755

Semjén

1 562 500

 

469.

0532531

Serényfalva

3 167 500

 

470.

0513268

Sóstófalva

867 500

 

471.

0532258

Szakácsi

507 500

 

472.

0531015

Szalaszend

3 330 000

 

473.

0516753

Szalonna

2 922 500

 

474.

0508147

Szászfa

485 000

 

475.

0533817

Szegi

952 500

 

476.

0531510

Szegilong

697 500

 

477.

0509830

Szemere

1 182 500

 

478.

0508077

Szendrő

12 987 500

 

479.

0527456

Szendrőlád

5 150 000

 

480.

0508484

Szentistvánbaksa

845 000

 

481.

0520871

Szin

2 425 000

 

482.

0511493

Szinpetri

797 500

 

483.

0516179

Szögliget

2 100 000

 

484.

0503160

Szuhafő

482 500

 

485.

0511110

Szuhakálló

2 692 500

 

486.

0524606

Szuhogy

3 657 500

 

487.

0503708

Taktabáj

1 845 000

 

488.

0518245

Taktaharkány

11 622 500

 

489.

0528787

Taktakenéz

3 625 000

 

490.

0503133

Taktaszada

6 105 000

 

491.

0512210

Tállya

5 727 500

 

492.

0521740

Tarcal

8 405 000

 

493.

0513763

Telkibánya

1 892 500

 

494.

0502291

Tiszabábolna

1 127 500

 

495.

0529133

Tiszacsermely

2 072 500

 

496.

0503717

Tiszadorogma

1 200 000

 

497.

0513976

Tiszakarád

7 815 000

 

498.

0513888

Tiszakeszi

7 457 500

 

499.

0519381

Tiszaladány

2 037 500

 

500.

0528398

Tiszalúc

15 172 500

 

501.

0530298

Tiszatardos

800 000

 

502.

0530377

Tiszatarján

4 225 000

 

503.

0518306

Tokaj

11 650 000

 

504.

0528051

Tolcsva

5 280 000

 

505.

0514890

Tomor

752 500

 

506.

0516902

Tornabarakony

62 500

 

507.

0518801

Tornanádaska

1 860 000

 

508.

0527836

Tornaszentandrás

730 000

 

509.

0530517

Tornaszentjakab

717 500

 

510.

0529054

Tornyosnémeti

1 580 000

 

511.

0504914

Trizs

632 500

 

512.

0512487

Újcsanálos

2 497 500

 

513.

0507223

Vadna

1 615 000

 

514.

0529151

Vágáshuta

225 000

 

515.

0530003

Vajdácska

4 000 000

 

516.

0515149

Vámosújfalu

2 310 000

 

517.

0511581

Vilmány

4 505 000

 

518.

0512982

Vilyvitány

710 000

 

519.

0505096

Viss

2 252 500

 

520.

0503957

Viszló

207 500

 

521.

0521087

Vizsoly

2 970 000

 

522.

0503063

Zádorfalva

1 287 500

 

523.

0515617

Zalkod

825 000

 

524.

0531608

Zemplénagárd

2 537 500

 

525.

0519275

Ziliz

1 155 000

 

526.

0519105

Zubogy

1 490 000

 

527.

0511022

Zsujta

570 000

 

528.

0616197

Ambrózfalva

1 457 500

 

529.

0614252

Apátfalva

8 882 500

 

530.

0619062

Árpádhalom

1 500 000

 

531.

0610339

Ásotthalom

12 265 000

 

532.

0629106

Baks

6 495 000

 

533.

0623676

Balástya

9 772 500

 

534.

0602121

Csanádalberti

1 350 000

 

535.

0605379

Csanádpalota

7 750 000

 

536.

0622293

Csanytelek

7 382 500

 

537.

0632285

Csengele

5 867 500

 

538.

0607834

Derekegyház

4 332 500

 

539.

0622992

Eperjes

1 470 000

 

540.

0619974

Fábiánsebestyén

5 442 500

 

541.

0622646

Felgyő

3 257 500

 

542.

0633020

Forráskút

5 922 500

 

543.

0609210

Földeák

8 260 000

 

544.

0613666

Királyhegyes

1 842 500

 

545.

0609955

Kövegy

1 210 000

 

546.

0605962

Magyarcsanád

4 277 500

 

547.

0620914

Nagyér

1 600 000

 

548.

0612779

Nagylak

1 362 500

 

549.

0617233

Nagymágocs

7 965 000

 

550.

0629179

Nagytőke

1 142 500

 

551.

0607755

Óföldeák

1 232 500

 

552.

0612797

Ópusztaszer

6 087 500

 

553.

0631079

Öttömös

2 115 000

 

554.

0606284

Pitvaros

3 900 000

 

555.

0606354

Pusztamérges

3 277 500

 

556.

0628592

Pusztaszer

4 117 500

 

557.

0603966

Ruzsa

7 910 000

 

558.

0612265

Székkutas

5 982 500

 

559.

0625900

Tömörkény

4 627 500

 

560.

0621412

Üllés

8 875 000

 

561.

0605546

Zákányszék

7 782 500

 

562.

0726824

Alap

5 250 000

 

563.

0725283

Alsószentiván

1 620 000

 

564.

0713152

Cece

7 352 500

 

565.

0717738

Igar

2 855 000

 

566.

0707506

Lajoskomárom

6 037 500

 

567.

0716948

Mátyásdomb

1 977 500

 

568.

0705689

Mezőkomárom

2 527 500

 

569.

0706576

Mezőszentgyörgy

3 550 000

 

570.

0702723

Sáregres

2 112 500

 

571.

0718740

Szabadhídvég

2 437 500

 

572.

0702459

Vajta

2 552 500

 

573.

0927641

Álmosd

5 315 000

 

574.

0903319

Ártánd

1 652 500

 

575.

0920011

Bagamér

8 135 000

 

576.

0915167

Bakonszeg

3 415 000

 

577.

0902918

Balmazújváros

49 960 000

 

578.

0926693

Báránd

8 465 000

 

579.

0933446

Bedő

837 500

 

580.

0918467

Berekböszörmény

5 780 000

 

581.

0925256

Bihardancsháza

617 500

 

582.

0919956

Biharkeresztes

11 475 000

 

583.

0924828

Biharnagybajom

8 910 000

 

584.

0929887

Bihartorda

2 807 500

 

585.

0914137

Bojt

1 677 500

 

586.

0912450

Csökmő

6 167 500

 

587.

0914678

Darvas

1 760 000

 

588.

0915741

Egyek

16 795 000

 

589.

0925469

Esztár

4 305 000

 

590.

0934014

Folyás

1 077 500

 

591.

0903258

Földes

12 765 000

 

592.

0916993

Furta

3 767 500

 

593.

0922150

Fülöp

5 380 000

 

594.

0918175

Gáborján

2 800 000

 

595.

0910393

Hajdúhadház

36 300 000

 

596.

0931097

Hajdúsámson

36 295 000

 

597.

0929391

Hencida

3 915 000

 

598.

0904118

Hortobágy

4 347 500

 

599.

0906266

Hosszúpályi

16 497 500

 

600.

0902307

Kaba

17 230 000

 

601.

0915477

Kismarja

4 062 500

 

602.

0917455

Kokad

1 902 500

 

603.

0902167

Komádi

18 120 000

 

604.

0925964

Konyár

6 220 000

 

605.

0931130

Körösszakál

2 642 500

 

606.

0908943

Körösszegapáti

3 055 000

 

607.

0903683

Magyarhomorog

2 920 000

 

608.

0931033

Mezőpeterd

1 802 500

 

609.

0918847

Mezősas

2 180 000

 

610.

0928103

Nádudvar

25 525 000

 

611.

0908907

Nagykereki

3 842 500

 

612.

0906309

Nagyrábé

6 827 500

 

613.

0932294

Nyírábrány

11 115 000

 

614.

0914003

Nyíracsád

11 142 500

 

615.

0906187

Nyíradony

21 992 500

 

616.

0932382

Nyírmártonfalva

5 620 000

 

617.

0911837

Pocsaj

8 235 000

 

618.

0926116

Sáp

3 120 000

 

619.

0923940

Sárrétudvari

9 222 500

 

620.

0919099

Szentpéterszeg

3 225 000

 

621.

0933437

Szerep

4 797 500

 

622.

0923214

Téglás

18 040 000

 

623.

0919691

Tetétlen

4 277 500

 

624.

0915644

Tiszacsege

14 822 500

 

625.

0930845

Tiszagyulaháza

1 967 500

 

626.

0925876

Told

1 062 500

 

627.

0923393

Újiráz

1 925 000

 

628.

0920419

Újléta

3 240 000

 

629.

0932568

Újszentmargita

4 262 500

 

630.

0911925

Újtikos

2 410 000

 

631.

0908989

Vámospércs

15 212 500

 

632.

0916762

Váncsod

3 730 000

 

633.

0911138

Vekerd

422 500

 

634.

0904817

Zsáka

4 630 000

 

635.

1006503

Átány

4 767 500

 

636.

1004400

Bekölce

1 982 500

 

637.

1014933

Bodony

2 187 500

 

638.

1010621

Bükkszenterzsébet

3 155 000

 

639.

1002981

Egerfarmos

1 807 500

 

640.

1020118

Erk

2 897 500

 

641.

1012432

Fedémes

925 000

 

642.

1014526

Heves

31 052 500

 

643.

1010241

Hevesaranyos

1 895 000

 

644.

1004084

Hevesvezekény

1 985 000

 

645.

1013879

Ivád

1 125 000

 

646.

1018281

Kisköre

8 380 000

 

647.

1014535

Kömlő

5 950 000

 

648.

1025089

Mezőszemere

3 627 500

 

649.

1031662

Mezőtárkány

4 245 000

 

650.

1019567

Pély

4 722 500

 

651.

1012070

Pétervására

6 497 500

 

652.

1007180

Sarud

3 217 500

 

653.

1016063

Szajla

1 892 500

 

654.

1013231

Szentdomonkos

1 512 500

 

655.

1013523

Szúcs

1 282 500

 

656.

1032966

Tarnabod

2 477 500

 

657.

1013240

Tarnalelesz

5 460 000

 

658.

1014128

Tarnaörs

5 560 000

 

659.

1016160

Tarnaszentmiklós

2 755 000

 

660.

1017163

Tarnazsadány

3 915 000

 

661.

1012229

Terpes

687 500

 

662.

1007083

Tiszanána

7 742 500

 

663.

1027623

Újlőrincfalva

635 000

 

664.

1027012

Váraszó

1 510 000

 

665.

1023445

Zaránk

1 282 500

 

666.

1106682

Aka

652 500

 

667.

1124244

Bakonybánk

1 367 500

 

668.

1118272

Csép

972 500

 

669.

1106664

Ete

1 560 000

 

670.

1207621

Alsótold

642 500

 

671.

1220048

Bárna

3 280 000

 

672.

1233534

Bátonyterenye

37 387 500

 

673.

1232911

Bér

1 100 000

 

674.

1203841

Bokor

420 000

 

675.

1203665

Cered

3 342 500

 

676.

1232319

Cserhátszentiván

390 000

 

677.

1224439

Dorogháza

3 122 500

 

678.

1204251

Ecseg

3 085 000

 

679.

1205980

Egyházasgerge

2 320 000

 

680.

1225496

Endrefalva

3 585 000

 

681.

1221795

Erdőtarcsa

1 625 000

 

682.

1215370

Etes

3 995 000

 

683.

1233312

Felsőtold

397 500

 

684.

1218494

Garáb

150 000

 

685.

1203993

Héhalom

2 562 500

 

686.

1203328

Ipolytarnóc

1 497 500

 

687.

1208642

Kálló

3 900 000

 

688.

1218625

Karancsalja

4 395 000

 

689.

1208855

Karancskeszi

5 380 000

 

690.

1221041

Karancslapujtő

7 715 000

 

691.

1226897

Karancsság

3 360 000

 

692.

1228389

Kazár

5 492 500

 

693.

1226295

Kisbárkány

642 500

 

694.

1233400

Kishartyán

1 650 000

 

695.

1213842

Kozárd

455 000

 

696.

1219451

Kutasó

312 500

 

697.

1204871

Litke

2 665 000

 

698.

1220190

Lucfalva

2 025 000

 

699.

1202778

Ludányhalászi

4 365 000

 

700.

1226967

Magyargéc

2 445 000

 

701.

1214641

Márkháza

760 000

 

702.

1220075

Mátramindszent

2 642 500

 

703.

1224332

Mátraszele

2 827 500

 

704.

1204330

Mátraszőlős

4 012 500

 

705.

1233525

Mátraterenye

5 337 500

 

706.

1230100

Mátraverebély

6 257 500

 

707.

1213222

Mihálygerge

1 885 000

 

708.

1216391

Nagybárkány

1 892 500

 

709.

1234281

Nagykeresztúr

770 000

 

710.

1221102

Nagylóc

4 415 000

 

711.

1212131

Nógrádmegyer

4 732 500

 

712.

1219497

Nógrádsipek

2 025 000

 

713.

1227340

Nógrádszakál

1 922 500

 

714.

1211590

Piliny

1 932 500

 

715.

1234360

Rákóczibánya

1 980 000

 

716.

1212520

Ságújfalu

3 250 000

 

717.

1225788

Salgótarján

108 870 000

 

718.

1201526

Somoskőújfalu

6 727 500

 

719.

1214881

Sóshartyán

2 815 000

 

720.

1219798

Szalmatercs

1 385 000

 

721.

1210199

Szarvasgede

1 080 000

 

722.

1233011

Szécsényfelfalu

1 395 000

 

723.

1207959

Szilaspogony

1 007 500

 

724.

1221634

Szirák

3 190 000

 

725.

1232896

Tar

4 917 500

 

726.

1221661

Zabar

1 650 000

 

727.

1304978

Ipolytölgyes

807 500

 

728.

1434184

Alsóbogát

727 500

 

729.

1428714

Andocs

3 127 500

 

730.

1430474

Babócsa

4 640 000

 

731.

1428316

Bábonymegyer

2 387 500

 

732.

1414395

Bakháza

577 500

 

733.

1432799

Barcs

32 262 500

 

734.

1403735

Bárdudvarnok

3 292 500

 

735.

1420710

Bedegkér

1 445 000

 

736.

1406910

Bélavár

1 227 500

 

737.

1417127

Beleg

1 842 500

 

738.

1413994

Bolhás

1 282 500

 

739.

1418120

Bolhó

2 475 000

 

740.

1422673

Bonnya

837 500

 

741.

1426532

Böhönye

6 050 000

 

742.

1408703

Büssü

1 042 500

 

743.

1403799

Csákány

767 500

 

744.

1405971

Csokonyavisonta

4 347 500

 

745.

1402477

Csombárd

732 500

 

746.

1424314

Csököly

3 395 000

 

747.

1427270

Csömend

845 000

 

748.

1410603

Csurgónagymarton

552 500

 

749.

1431352

Darány

2 740 000

 

750.

1413611

Drávagárdony

445 000

 

751.

1410861

Ecseny

670 000

 

752.

1403489

Edde

595 000

 

753.

1413985

Felsőmocsolád

1 300 000

 

754.

1431644

Fiad

527 500

 

755.

1422026

Fonó

765 000

 

756.

1428264

Gadács

292 500

 

757.

1426222

Gadány

1 065 000

 

758.

1406585

Gálosfa

897 500

 

759.

1409177

Gige

1 182 500

 

760.

1430571

Gölle

2 570 000

 

761.

1414599

Görgeteg

3 265 000

 

762.

1423904

Gyugy

917 500

 

763.

1418634

Hács

1 232 500

 

764.

1425830

Hajmás

662 500

 

765.

1408837

Háromfa

2 242 500

 

766.

1416726

Hedrehely

1 405 000

 

767.

1409946

Hencse

1 107 500

 

768.

1424846

Heresznye

905 000

 

769.

1406211

Hollád

757 500

 

770.

1419150

Homokszentgyörgy

3 615 000

 

771.

1430775

Hosszúvíz

117 500

 

772.

1419619

Iharos

1 557 500

 

773.

1427784

Iharosberény

3 765 000

 

774.

1426301

Inke

3 830 000

 

775.

1421333

Istvándi

1 995 000

 

776.

1415927

Jákó

1 992 500

 

777.

1426453

Kadarkút

7 317 500

 

778.

1406105

Kálmáncsa

2 000 000

 

779.

1405272

Kánya

1 430 000

 

780.

1425867

Kaposhomok

1 230 000

 

781.

1412663

Kaposkeresztúr

962 500

 

782.

1405351

Kára

172 500

 

783.

1408411

Kastélyosdombó

747 500

 

784.

1434193

Kaszó

327 500

 

785.

1426888

Kazsok

960 000

 

786.

1417446

Kelevíz

882 500

 

787.

1414386

Kercseliget

1 315 000

 

788.

1419053

Kisasszond

557 500

 

789.

1424387

Kisbajom

1 160 000

 

790.

1424493

Kisbárapáti

1 385 000

 

791.

1430827

Kisberény

540 000

 

792.

1404826

Kisgyalán

532 500

 

793.

1413781

Kiskorpád

2 447 500

 

794.

1409858

Komlósd

565 000

 

795.

1413745

Kőkút

1 800 000

 

796.

1428857

Kutas

4 215 000

 

797.

1428291

Lábod

5 240 000

 

798.

1416258

Lad

1 902 500

 

799.

1411040

Lakócsa

1 835 000

 

800.

1410010

Lulla

587 500

 

801.

1425371

Magyaregres

1 685 000

 

802.

1420905

Mike

2 095 000

 

803.

1433376

Miklósi

665 000

 

804.

1421652

Nagybajom

9 212 500

 

805.

1421449

Nagyberki

3 690 000

 

806.

1432805

Nagykorpád

1 695 000

 

807.

1425520

Nagyszakácsi

1 385 000

 

808.

1407913

Nemesdéd

2 160 000

 

809.

1425511

Nemeskisfalud

277 500

 

810.

1417561

Nemesvid

2 057 500

 

811.

1410959

Nikla

2 087 500

 

812.

1419770

Osztopán

2 125 000

 

813.

1407056

Öreglak

4 457 500

 

814.

1414012

Őrtilos

1 690 000

 

815.

1432115

Ötvöskónyi

2 322 500

 

816.

1434041

Pálmajor

1 095 000

 

817.

1426392

Pamuk

810 000

 

818.

1406141

Patalom

907 500

 

819.

1412168

Patca

157 500

 

820.

1415592

Patosfa

785 000

 

821.

1429197

Péterhida

475 000

 

822.

1427553

Pogányszentpéter

1 555 000

 

823.

1413790

Polány

770 000

 

824.

1411828

Porrog

762 500

 

825.

1413930

Porrogszentkirály

965 000

 

826.

1428510

Porrogszentpál

280 000

 

827.

1428361

Potony

747 500

 

828.

1419026

Pusztakovácsi

2 450 000

 

829.

1405078

Rinyabesenyő

540 000

 

830.

1432674

Rinyakovácsi

410 000

 

831.

1426754

Rinyaszentkirály

1 162 500

 

832.

1420622

Rinyaújlak

860 000

 

833.

1420321

Rinyaújnép

182 500

 

834.

1427368

Segesd

6 660 000

 

835.

1432780

Simonfa

932 500

 

836.

1413824

Somodor

1 255 000

 

837.

1430580

Somogyacsa

675 000

 

838.

1405500

Somogyaracs

650 000

 

839.

1425043

Somogybükkösd

290 000

 

840.

1411484

Somogycsicsó

555 000

 

841.

1415981

Somogydöröcske

515 000

 

842.

1420057

Somogyegres

662 500

 

843.

1418078

Somogyfajsz

1 495 000

 

844.

1420330

Somogygeszti

1 430 000

 

845.

1428963

Somogyjád

4 102 500

 

846.

1412876

Somogymeggyes

1 637 500

 

847.

1415626

Somogysámson

2 095 000

 

848.

1406600

Somogyszentpál

2 187 500

 

849.

1403416

Somogyszil

1 982 500

 

850.

1418546

Somogyszob

4 320 000

 

851.

1404853

Somogyudvarhely

3 417 500

 

852.

1421856

Somogyvámos

2 235 000

 

853.

1419442

Somogyvár

5 162 500

 

854.

1404835

Somogyzsitfa

1 455 000

 

855.

1414854

Szabadi

802 500

 

856.

1428574

Szabás

1 647 500

 

857.

1418607

Szegerdő

635 000

 

858.

1411509

Szenta

1 337 500

 

859.

1432841

Szentborbás

430 000

 

860.

1412973

Szentgáloskér

1 587 500

 

861.

1430146

Szenyér

952 500

 

862.

1432461

Szilvásszentmárton

617 500

 

863.

1405193

Szorosad

317 500

 

864.

1405810

Szőkedencs

777 500

 

865.

1410986

Szulok

1 785 000

 

866.

1424615

Tapsony

1 960 000

 

867.

1416735

Tarany

3 397 500

 

868.

1413693

Táska

1 215 000

 

869.

1432416

Tengőd

1 487 500

 

870.

1417844

Tikos

360 000

 

871.

1410153

Torvaj

912 500

 

872.

1416407

Tótújfalu

660 000

 

873.

1420093

Törökkoppány

1 390 000

 

874.

1407205

Újvárfalva

882 500

 

875.

1409274

Varászló

435 000

 

876.

1408183

Vése

2 107 500

 

877.

1419017

Visnye

752 500

 

878.

1429780

Vízvár

1 677 500

 

879.

1409645

Vörs

1 352 500

 

880.

1433057

Zics

1 202 500

 

881.

1426842

Zselickisfalud

830 000

 

882.

1529975

Anarcs

5 060 000

 

883.

1509353

Aranyosapáti

6 185 000

 

884.

1526958

Balkány

16 592 500

 

885.

1515963

Balsa

2 302 500

 

886.

1526480

Barabás

2 217 500

 

887.

1502990

Bátorliget

2 090 000

 

888.

1525441

Benk

1 152 500

 

889.

1528246

Beregdaróc

2 532 500

 

890.

1520677

Beregsurány

1 625 000

 

891.

1507472

Berkesz

2 265 000

 

892.

1513639

Besenyőd

1 977 500

 

893.

1502945

Biri

3 512 500

 

894.

1522239

Botpalád

1 985 000

 

895.

1511299

Bököny

9 410 000

 

896.

1512928

Csaholc

1 475 000

 

897.

1529416

Csaroda

1 605 000

 

898.

1509715

Császló

1 145 000

 

899.

1526107

Csegöld

2 007 500

 

900.

1530641

Csenger

14 227 500

 

901.

1524095

Csengersima

2 040 000

 

902.

1526851

Csengerújfalu

2 525 000

 

903.

1518795

Darnó

495 000

 

904.

1514508

Dombrád

10 670 000

 

905.

1503647

Döge

5 525 000

 

906.

1532328

Encsencs

6 137 500

 

907.

1518528

Eperjeske

3 115 000

 

908.

1510852

Érpatak

4 457 500

 

909.

1523250

Fábiánháza

5 717 500

 

910.

1510791

Fülesd

1 465 000

 

911.

1514377

Fülpösdaróc

977 500

 

912.

1504996

Garbolc

450 000

 

913.

1503629

Géberjén

1 520 000

 

914.

1504613

Gelénes

1 745 000

 

915.

1513000

Gemzse

2 400 000

 

916.

1528893

Geszteréd

4 695 000

 

917.

1529443

Gulács

2 545 000

 

918.

1510126

Győrtelek

4 760 000

 

919.

1507676

Gyulaháza

5 235 000

 

920.

1533774

Gyüre

3 557 500

 

921.

1512061

Hermánszeg

825 000

 

922.

1505616

Hetefejércse

865 000

 

923.

1513019

Hodász

9 442 500

 

924.

1525636

Ibrány

19 435 000

 

925.

1509654

Ilk

3 695 000

 

926.

1517075

Jánd

2 257 500

 

927.

1507843

Jánkmajtis

4 865 000

 

928.

1513143

Jéke

1 920 000

 

929.

1502671

Kántorjánosi

6 585 000

 

930.

1528431

Kék

5 535 000

 

931.

1514359

Kékcse

4 095 000

 

932.

1532869

Kérsemjén

885 000

 

933.

1519424

Kisar

2 915 000

 

934.

1508509

Kishódos

280 000

 

935.

1516036

Kisnamény

990 000

 

936.

1529300

Kispalád

1 737 500

 

937.

1512672

Kisvarsány

2 852 500

 

938.

1509751

Kisszekeres

1 647 500

 

939.

1507445

Kocsord

8 277 500

 

940.

1522336

Komlódtótfalu

360 000

 

941.

1516665

Kölcse

3 655 000

 

942.

1523612

Kömörő

1 760 000

 

943.

1521290

Laskod

2 912 500

 

944.

1530979

Levelek

8 150 000

 

945.

1526091

Lónya

2 382 500

 

946.

1507995

Lövőpetri

1 425 000

 

947.

1529984

Magosliget

850 000

 

948.

1516629

Magy

2 887 500

 

949.

1502088

Mánd

815 000

 

950.

1517826

Mándok

11 372 500

 

951.

1519655

Máriapócs

5 975 000

 

952.

1533224

Márokpapi

1 325 000

 

953.

1520668

Mátyus

962 500

 

954.

1529799

Méhtelek

2 152 500

 

955.

1507463

Mérk

6 930 000

 

956.

1532656

Mezőladány

2 755 000

 

957.

1531750

Milota

2 655 000

 

958.

1519211

Nábrád

2 645 000

 

959.

1504710

Nagyar

2 172 500

 

960.

1521485

Nagydobos

5 987 500

 

961.

1506488

Nagyecsed

20 592 500

 

962.

1527988

Nagyszekeres

1 627 500

 

963.

1533783

Nagyvarsány

4 185 000

 

964.

1527119

Nemesborzova

275 000

 

965.

1514845

Nyírbátor

35 365 000

 

966.

1515802

Nyírbéltek

8 935 000

 

967.

1531158

Nyírbogát

8 910 000

 

968.

1507904

Nyírcsaholy

6 362 500

 

969.

1525973

Nyírcsászári

3 490 000

 

970.

1505041

Nyírderzs

1 975 000

 

971.

1528440

Nyírgelse

3 267 500

 

972.

1509238

Nyírgyulaj

5 655 000

 

973.

1514696

Nyíribrony

3 377 500

 

974.

1531477

Nyírjákó

2 395 000

 

975.

1532452

Nyírkáta

5 272 500

 

976.

1525928

Nyírkércs

2 285 000

 

977.

1511271

Nyírlugos

8 202 500

 

978.

1512274

Nyírmada

13 825 000

 

979.

1523269

Nyírmeggyes

7 555 000

 

980.

1510807

Nyírparasznya

2 742 500

 

981.

1503878

Nyírpilis

2 607 500

 

982.

1528060

Nyírtass

5 850 000

 

983.

1509256

Nyírtét

3 380 000

 

984.

1516522

Nyírvasvári

5 545 000

 

985.

1522284

Ófehértó

7 230 000

 

986.

1511129

Olcsva

1 980 000

 

987.

1510834

Olcsvaapáti

990 000

 

988.

1527924

Ópályi

8 572 500

 

989.

1531769

Ököritófülpös

5 705 000

 

990.

1526550

Ömböly

1 397 500

 

991.

1509025

Őr

4 495 000

 

992.

1529559

Panyola

1 740 000

 

993.

1532577

Papos

2 372 500

 

994.

1531972

Paszab

3 732 500

 

995.

1512186

Pátroha

7 702 500

 

996.

1523685

Pátyod

1 915 000

 

997.

1517084

Penészlek

2 995 000

 

998.

1517224

Petneháza

5 190 000

 

999.

1503391

Piricse

5 700 000

 

1000.

1511244

Pócspetri

5 280 000

 

1001.

1517215

Porcsalma

7 620 000

 

1002.

1513860

Pusztadobos

3 985 000

 

1003.

1531857

Ramocsaháza

4 337 500

 

1004.

1509061

Rápolt

485 000

 

1005.

1521573

Rétközberencs

3 185 000

 

1006.

1524581

Rohod

3 562 500

 

1007.

1517428

Rozsály

2 230 000

 

1008.

1523889

Sonkád

2 297 500

 

1009.

1519169

Szabolcs

1 062 500

 

1010.

1522053

Szabolcsbáka

3 195 000

 

1011.

1503586

Szabolcsveresmart

4 470 000

 

1012.

1504774

Szakoly

7 572 500

 

1013.

1518005

Szamosangyalos

1 650 000

 

1014.

1522017

Szamosbecs

1 127 500

 

1015.

1516300

Szamoskér

1 230 000

 

1016.

1510436

Szamossályi

2 255 000

 

1017.

1530085

Szamostatárfalva

947 500

 

1018.

1531273

Szamosújlak

1 270 000

 

1019.

1513046

Szamosszeg

5 555 000

 

1020.

1531237

Szatmárcseke

4 685 000

 

1021.

1534388

Szorgalmatos

2 732 500

 

1022.

1529911

Tákos

995 000

 

1023.

1504312

Tarpa

6 180 000

 

1024.

1533358

Terem

2 020 000

 

1025.

1508952

Tiborszállás

3 282 500

 

1026.

1509423

Tiszaadony

1 935 000

 

1027.

1517817

Tiszabecs

3 122 500

 

1028.

1503850

Tiszabercel

5 327 500

 

1029.

1520172

Tiszabezdéd

5 165 000

 

1030.

1524448

Tiszacsécse

722 500

 

1031.

1506433

Tiszadada

7 225 000

 

1032.

1512593

Tiszadob

9 010 000

 

1033.

1509113

Tiszaeszlár

8 230 000

 

1034.

1508554

Tiszakanyár

4 345 000

 

1035.

1504446

Tiszakerecseny

2 890 000

 

1036.

1508794

Tiszakóród

2 455 000

 

1037.

1511907

Tiszamogyorós

2 000 000

 

1038.

1527252

Tiszanagyfalu

5 252 500

 

1039.

1510205

Tiszarád

1 870 000

 

1040.

1513541

Tiszaszalka

2 645 000

 

1041.

1527544

Tiszaszentmárton

3 107 500

 

1042.

1514447

Tiszatelek

4 135 000

 

1043.

1533747

Tiszavid

1 475 000

 

1044.

1527261

Tisztaberek

1 887 500

 

1045.

1520260

Tivadar

592 500

 

1046.

1516957

Tornyospálca

6 757 500

 

1047.

1513213

Tunyogmatolcs

7 170 000

 

1048.

1513602

Túristvándi

2 235 000

 

1049.

1508998

Túrricse

1 845 000

 

1050.

1509919

Tuzsér

8 730 000

 

1051.

1531398

Tyukod

6 227 500

 

1052.

1533659

Újdombrád

1 970 000

 

1053.

1510117

Újkenéz

2 700 000

 

1054.

1528981

Ura

2 067 500

 

1055.

1531820

Uszka

1 082 500

 

1056.

1518591

Vaja

10 240 000

 

1057.

1506938

Vállaj

3 057 500

 

1058.

1527322

Vámosatya

1 592 500

 

1059.

1508934

Vámosoroszi

1 655 000

 

1060.

1518324

Vásárosnamény

24 527 500

 

1061.

1506275

Zajta

1 315 000

 

1062.

1528750

Zsarolyán

1 315 000

 

1063.

1513037

Zsurk

1 915 000

 

1064.

1612441

Abádszalók

12 632 500

 

1065.

1622938

Cibakháza

13 245 000

 

1066.

1613170

Csépa

5 655 000

 

1067.

1622929

Jászágó

1 855 000

 

1068.

1623579

Jászfelsőszentgyörgy

4 607 500

 

1069.

1624086

Jászivány

1 022 500

 

1070.

1622798

Jászkisér

14 355 000

 

1071.

1621111

Jászladány

16 297 500

 

1072.

1617145

Kenderes

12 445 000

 

1073.

1607418

Kengyel

9 422 500

 

1074.

1619813

Kétpó

2 010 000

 

1075.

1605254

Kuncsorba

1 720 000

 

1076.

1623171

Kunmadaras

16 165 000

 

1077.

1630234

Mesterszállás

2 132 500

 

1078.

1626286

Mezőhék

1 012 500

 

1079.

1621689

Nagyiván

3 640 000

 

1080.

1606318

Nagyrév

2 095 000

 

1081.

1628006

Öcsöd

10 855 000

 

1082.

1629382

Örményes

2 855 000

 

1083.

1620428

Szelevény

3 082 500

 

1084.

1610773

Tiszabő

5 422 500

 

1085.

1622770

Tiszabura

9 120 000

 

1086.

1616230

Tiszaderzs

3 715 000

 

1087.

1630304

Tiszagyenda

3 310 000

 

1088.

1628699

Tiszaigar

2 655 000

 

1089.

1620446

Tiszainoka

1 190 000

 

1090.

1630386

Tiszakürt

4 635 000

 

1091.

1615787

Tiszaörs

4 182 500

 

1092.

1603373

Tiszapüspöki

5 970 000

 

1093.

1620181

Tiszaroff

5 412 500

 

1094.

1621494

Tiszasas

3 085 000

 

1095.

1622789

Tiszaszentimre

6 857 500

 

1096.

1607852

Tiszaszőlős

4 862 500

 

1097.

1609627

Tiszatenyő

4 542 500

 

1098.

1609557

Tomajmonostora

2 280 000

 

1099.

1711998

Csibrák

962 500

 

1100.

1730094

Csikóstőttős

2 240 000

 

1101.

1729230

Dalmand

3 782 500

 

1102.

1711688

Diósberény

1 110 000

 

1103.

1702565

Döbrököz

5 165 000

 

1104.

1719202

Dúzs

850 000

 

1105.

1708448

Értény

2 325 000

 

1106.

1717914

Felsőnyék

3 422 500

 

1107.

1717950

Fürged

2 235 000

 

1108.

1730359

Gyulaj

2 792 500

 

1109.

1709326

Jágónak

690 000

 

1110.

1723791

Kalaznó

570 000

 

1111.

1717640

Keszőhidegkút

695 000

 

1112.

1727766

Kisszékely

1 107 500

 

1113.

1722433

Kocsola

3 690 000

 

1114.

1721184

Koppányszántó

1 100 000

 

1115.

1720507

Kurd

3 530 000

 

1116.

1714605

Lápafő

512 500

 

1117.

1706017

Magyarkeszi

3 942 500

 

1118.

1702811

Miszla

987 500

 

1119.

1707029

Mucsi

1 515 000

 

1120.

1727182

Nagykónyi

3 522 500

 

1121.

1706761

Nagyszékely

1 325 000

 

1122.

1713709

Nagyszokoly

2 745 000

 

1123.

1702796

Nak

1 545 000

 

1124.

1705661

Ozora

4 885 000

 

1125.

1715459

Regöly

3 387 500

 

1126.

1720783

Simontornya

11 870 000

 

1127.

1715316

Szakadát

842 500

 

1128.

1704464

Szakály

3 915 000

 

1129.

1710083

Szakcs

2 677 500

 

1130.

1718263

Szárazd

722 500

 

1131.

1711031

Tolnanémedi

3 417 500

 

1132.

1721360

Udvari

1 410 000

 

1133.

1720561

Újireg

880 000

 

1134.

1729124

Várong

462 500

 

1135.

1706637

Varsád

1 242 500

 

1136.

1812317

Andrásfa

772 500

 

1137.

1819488

Csehi

687 500

 

1138.

1808226

Hegyhátszentpéter

430 000

 

1139.

1813028

Kondorfa

1 485 000

 

1140.

1825423

Magyarszombatfa

682 500

 

1141.

1824837

Nagytilaj

367 500

 

1142.

1819743

Olaszfa

1 132 500

 

1143.

1823108

Pankasz

1 177 500

 

1144.

1803197

Rábahídvég

2 567 500

 

1145.

1827997

Szemenye

807 500

 

1146.

1931307

Adorjánháza

1 232 500

 

1147.

1928370

Apácatorna

537 500

 

1148.

1907427

Bazsi

1 050 000

 

1149.

1904321

Bodorfa

285 000

 

1150.

1904765

Borszörcsök

1 265 000

 

1151.

1932814

Csögle

2 172 500

 

1152.

1917172

Dabronc

1 302 500

 

1153.

1928671

Gyepükaján

1 067 500

 

1154.

1915088

Hetyefő

255 000

 

1155.

1907250

Hosztót

220 000

 

1156.

1929072

Kisberzseny

300 000

 

1157.

1904288

Kispirit

277 500

 

1158.

1923001

Kisszőlős

452 500

 

1159.

1904987

Megyer

155 000

 

1160.

1921403

Nagypirit

802 500

 

1161.

1905555

Nemeshany

1 082 500

 

1162.

1916595

Oroszi

437 500

 

1163.

1928972

Pusztamiske

1 345 000

 

1164.

1925849

Rigács

502 500

 

1165.

1905157

Somlójenő

992 500

 

1166.

1914243

Somlóvecse

292 500

 

1167.

1910065

Szentimrefalva

555 000

 

1168.

1919336

Veszprémgalsa

720 000

 

1169.

1909502

Vid

470 000

 

1170.

1929993

Zalaerdőd

860 000

 

1171.

1923597

Zalaszegvár

407 500

 

1172.

2008439

Bánokszentgyörgy

1 812 500

 

1173.

2012830

Bezeréd

477 500

 

1174.

2007986

Bucsuta

612 500

 

1175.

2033978

Csörnyeföld

1 252 500

 

1176.

2028778

Dióskál

1 432 500

 

1177.

2007782

Döbröce

195 000

 

1178.

2024262

Egeraracsa

887 500

 

1179.

2012991

Galambok

3 302 500

 

1180.

2012946

Garabonc

1 872 500

 

1181.

2031529

Kerecseny

750 000

 

1182.

2032267

Kilimán

645 000

 

1183.

2016249

Kiscsehi

485 000

 

1184.

2009812

Kisgörbő

500 000

 

1185.

2020941

Kistolmács

515 000

 

1186.

2003434

Lasztonya

295 000

 

1187.

2010889

Lispeszentadorján

887 500

 

1188.

2002103

Maróc

250 000

 

1189.

2007968

Murarátka

752 500

 

1190.

2033987

Muraszemenye

1 515 000

 

1191.

2005218

Nagygörbő

547 500

 

1192.

2018023

Nemesrádó

860 000

 

1193.

2008059

Nemesszentandrás

730 000

 

1194.

2025478

Oltárc

762 500

 

1195.

2020835

Orbányosfa

335 000

 

1196.

2025052

Orosztony

1 250 000

 

1197.

2024776

Padár

350 000

 

1198.

2029656

Pat

635 000

 

1199.

2006530

Pusztamagyaród

1 702 500

 

1200.

2020543

Szalapa

570 000

 

1201.

2008615

Szentliszló

890 000

 

1202.

2014225

Szentmargitfalva

272 500

 

1203.

2011165

Szentpéterúr

2 910 000

 

1204.

2026268

Valkonya

170 000

 

1205.

2002529

Várfölde

522 500

 

1206.

2011800

Vindornyaszőlős

875 000

 

1207.

2024590

Zajk

687 500

 

1208.

2016896

Zalaigrice

332 500

 

1209.

2010348

Zalakomár

7 895 000

 

1210.

2018096

Zalaszentjakab

1 050 000

 

1211.

2013091

Zalaszentmárton

190 000

 

1212.

2009380

Zalaújlak

277 500

 

 

 

Összesen

3 991 875 000

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 73. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére