• Tartalom

58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet

58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

2012.01.03.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–14. §1

15. § (1)2

(2)3

16–40. §4

41. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2011. december 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése és 15. § (1) bekezdése, valamint a 12. melléklete 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. § (3) bekezdéssel megállapított R. 27. § (3) bekezdése 2013. január 19-én lép hatályba.

(4)5

(5)6

42. §7

Az Európai Unió jogának való megfelelés

43. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelettel és a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelettel együtt,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról.

1–11. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez8

12. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez9

13–15. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez10

1

Az 1–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 15. § (2) beekzdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 16–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 41. § (4) beekzdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 41. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1–11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13–15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére