• Tartalom

2011. évi LXII. törvény

2011. évi LXII. törvény

az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról1

2011.09.02.

1. § (1)2

(2)3

2. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény nem érinti az Alkotmánybíróság hivatalban levő tagjainak megbízatását.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. június 14. A törvényt a 2011: CLI. törvény 69. § (3) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére