• Tartalom

2011. évi LXIII. törvény

2011. évi LXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi bűncselekményekkel összefüggő módosításáról1

2012.01.02.

1–9. §2

10. § (1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(15)3

1. melléklet a 2011. évi LXIII. törvényhez4

2. melléklet a 2011. évi LXIII. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. június 17. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 85. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § (2)–(15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére