• Tartalom

63/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.02.

Az 1. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 2. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 101. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 3. § tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában,

a 4. § tekintetében a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. § a) és b) pontjában,

az 5. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében,

a 6. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés g), l), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–6. §2

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 93. §-a hatályon kívül helyezte 2015. július 1. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére