• Tartalom

66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet

66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről

2012.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A legalább az 1. melléklet szerinti szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozó (a továbbiakban: szakdolgozó) azon tevékenységeket, amelyeket a szakképesítésén alapuló kompetenciák alapján orvosi elrendelésre az orvossal együttműködve végezhet, orvosi elrendelésre önállóan is elláthatja

a) az osztályvezető ápoló vagy vezető ápoló vagy vezető asszisztens és

b) az osztályvezető főorvos vagy orvosszakmai vezető

együttes írásos – a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott – felhatalmazása (a továbbiakban: felhatalmazás) alapján.

(2) A felhatalmazás a szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességéről, valamint a tevékenység megfelelő kivitelezéséről az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek a gyakorlatban előzetesen meggyőződtek.

(3) A felhatalmazásban foglaltak alapján a szakdolgozó munkaköri leírását a tevékenység végzése tekintetében módosítani kell. A felhatalmazás alapján egészségügyi tevékenység önállóan kizárólag az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a felhatalmazást kiadó személyek irányítási jogkörébe tartozó szervezeti egység keretei között és tevékenységi körben végezhető.

(4) A felhatalmazás alapján végzett tevékenység szakszerű kivitelezéséért elsősorban a szakdolgozó felelős.

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelethez

Írásos felhatalmazás legalább a következő – vagy annak jogszabály alapján megfeleltetett – szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező szakdolgozónak adható:

1. 5.4. szintű OKJ ápoló
2. ápoló (főiskolai, Bsc)
3. felnőtt szakápoló (1997. december 7-ét megelőzően szerzett szakképesítés)
4. általános betegápoló (1975. március 1-jét megelőzően szerzett szakképesítés)
5. körzeti betegápoló (1975. március 1-jét megelőzően szerzett szakképesítés)
6. csecsemő- és gyermekápoló
7. mentőápoló
8. radiográfus
9. képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
10. orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
11. egészségügyi gyakorlatvezető
12. orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc)
13. 5.5. szintű OKJ szülésznő
14. szülésznő (BSc)
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére