• Tartalom

2011. évi LXIX. törvény

2011. évi LXIX. törvény

egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról1

2011.06.26.

1–8. §2

9. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. június 24. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 86. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére