• Tartalom

70/2011. (VII. 26.) VM rendelet

70/2011. (VII. 26.) VM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

2017.08.18.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének a) pontjában, a 4. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, a 3. § (1), (2) és (4) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének d) pontjában – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §-ának b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 3. § (3) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének f) pontjában és az 5. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 E rendeletet a földművelésügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára kell alkalmazni.

2. § Az ágazathoz tartozó szervezetekben betölthető munkaköröket és beosztásokat, az azokhoz tartozó fizetési osztályokat, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolását, azok megnevezését, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelményeket a Melléklet tartalmazza.

3. § (1) Magasabb vezetői beosztások a következők:

a) főigazgató,

b) főigazgató-helyettes,

c) igazgató,

d) igazgatóhelyettes,

e) műszaki vezető,

f) gazdasági vezető.

(2) Vezetői beosztások a következők:

a) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,

b)2 osztályvezető, szolgálatvezető,

c)3 osztályvezető-helyettes, szolgálatvezető-helyettes,

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, azoknál kisebb, egy adott intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott és önálló szervezeti egység vezetője és helyettese, valamint a csoportvezető.

(3)4 A magasabb vezető beosztású közalkalmazottat a pótlékalap háromszáz százaléka illeti meg. A főosztályvezetőt, főosztályvezető-helyettest, osztályvezetőt, szolgálatvezetőt, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerinti más önálló szervezeti egység vezetőt a pótlékalap kétszáz százaléka, a szervezeti egység vezető helyettest, továbbá a csoportvezetőt a pótlékalap száz százaléka illeti meg vezetői pótlék címén.

(4) Magasabb vezető és vezető beosztást – a (2) bekezdés d) pontja szerinti vezető beosztás kivételével – csak szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott tölthet be.

4. § A vezetői megbízás nélküli munkakör pályázat nélkül is betölthető.

5. § A vízügy területén a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott védekezéssel összefüggő feladatot ellátó védelmi szervezeti beosztást betöltő közalkalmazottakat rendelkezésre állási pótlék illeti meg. A pótlék mértéke a pótlékalap 50–100%-a.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az agrárágazatban című 7/2009. (I. 30.) FVM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendelet.

Melléklet a 70/2011. (VII. 26.) VM rendelethez5

A betölthető munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési többletkövetelmények

1-2.

3. A földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó szervezeteknél betölthető ágazat specifikus munkakörök megnevezése és besorolása

 

 

A

B

 

1

Munkakör

Fizetési osztály

 

2

agrármérnök

H

 

3

agrárszakmérnök

I

 

4

analitikus

F, H

 

5

asszisztens

C, D, E, F

 

6

állategészségőr

C, D, E

 

7

állatgondozó

A, B, C

 

8

állatorvos

H

 

9

állattenyésztő

B, C, D, E, F, G, H

 

10

biokémikus

F, H

 

11

biológus

F, H

 

12

boncmester

B, C, D

 

13

boncsegéd

A, B

 

14

élelmiszer-biztonsági szakreferens

F, H, I

 

15

élelmiszer-ellenőr

C, D, E, F

 

16

élelmiszer-higiénikus

D, F, H

 

17

élelmiszer-ipari mérnök

H

 

18

élelmiszer-ipari ügyintéző

C, F, H

 

19

élelmiszer-ipari szakmérnök

I

 

20

fertőtlenítő

A, B, C

 

21

gyógyszerész (állat-egészségügyi)

H

 

22

gyógyszerésztechnikus (állat-egészségügyi)

C, D, E

 

23

kertészmérnök

H

 

24

kémikus

F, H

 

25

laboratóriumi kisegítő

A, B, C

 

26

laboráns

C, D, E, F

 

27

laborműszerész

C, D, E

 

28

mezőgazdasági gépkezelő

B, C

 

29

mezőgazdasági gépszerelő

B, C, D

 

30

szakállatorvos

I

 

31

szakértő-tanácsadó

F, H, I

 

32

szakgyógyszerész (állat-egészségügyi)

I

 

33

tartósítóipari ügyintéző

C, D, F, H

 

34

udvaros

A, B

 

35

állat-egészségügyi és állattenyésztési üzemmérnök

F

4. A közalkalmazott által betölthető nem ágazatspecifikus munkakörök megnevezése és besorolása

 

 

A

B

 

1

Munkakör megnevezése

Fizetési osztály

 

2

Adatbázis-felelős

D, E, F, G, H

 

3

Adatgyűjtő

B, C, D

 

4

Adatrögzítő

B, C, D

 

5

Adminisztrátor

C, D, E

 

6

Anyagbeszerző

B, C, D

 

7

Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodó

C, D

 

8

Anyagkönyvelő

C, D

 

9

Anyagkiadó

B, C, D, E

 

10

Anyagmozgató

A, B, C

 

11

Autóbuszvezető

B, C, D

 

12

Árszakértő

E, F, G

 

13

Banki ügyintéző

D, E, F

 

14

Belső ellenőr, revizor

F, G, H, I

 

15

Beruházó mérnök

F, G, H, I

 

16

Beruházási ügyintéző

D, E, F, G, H

 

17

Betanított munkás

A, B

 

18

Bérelszámoló

C, D

 

19

Biztonságtechnikai ügyintéző

D, E, F

 

20

Büfés

A, B, C, D

 

21

Elektrikus

C, D, E

 

22

Elemző közgazdász

H, I

 

23

Emelőgép ügyintéző

C, D, E, F, G

 

24

Energetikus, energetikai ügyintéző

D, E, F, G, H

 

25

Esztergályos

B, C, D

 

26

Éjjeliőr, telepőr

A, B

 

27

Élelmezésvezető

D, E, F

 

28

Építésvezető

E, F, G, H

 

29

Folyamatszervező-programozó

E, F, G, H

 

30

Főenergetikus

E, F, G

 

31

Fűtő, kazánfűtő

A, B, C

 

32

Garázsmester

B, C, D, E, F

 

33

Gépészeti ügyintéző

D, E, F, G

 

34

Gép- és gyorsíró

B, C

 

35

Gépíró

B, C

 

36

Gépjármű ügyintéző

C, D, E

 

37

Gépjárművezető

B, C, D

 

38

Gépszerelő

B, C

 

39

Gondnok

B, C, D, E

 

40

Házfelügyelő

A, B

 

41

Hegesztő

B, C, D

 

42

Hivatalsegéd

A

 

43

Humánpolitikai ügyintéző

D, E, F, G, H

 

44

Igazgatási ügyintéző

D, E, F, G, H

 

45

Iktató

C, D

 

46

Irodai sokszorosító

A, B, C

 

47

Iratkezelő, irattáros

B, C, D

 

48

Iskola titkár

C, D, E

 

49

Iskola nővér (ápoló)

C, D, E

 

50

Jogász, jogi előadó

H, I

 

51

Jogtanácsos

I, J

 

52

Kalkulátor, árelemző

D, E

 

53

Karbantartó

B, C, D

 

54

Kenő

A

 

55

Kertész

B, C, D

 

56

Készletnyilvántartó

C, D

 

57

Kézbesítő

A, B

 

58

Konyhai kisegítő

A

 

59

Költségnyilvántartó

C, D

 

60

Kőműves

A, B, C, D

 

61

Könyvelő

D, E, F, G

 

62

Költségelemző

C, D, E

 

63

Közbeszerzési ügyintéző

D, E, F

 

64

Közgazdász

F, G, H, I

 

65

Laboráns

C, D, E, F, G, H

 

66

Lakatos

A, B, C, D

 

67

Leltározó

C, D, E

 

68

Marketing témavezető

F, G, H

 

69

Motorszerelő

B, C, D, E

 

70

Munkavédelmi vezető, ügyintéző

D, E, F, G

 

71

Műszaki fotós

C, D

 

72

Műszaki rajzoló

B, C, D

 

73

Műszakvezető

B, C, D, F, H

 

74

Műszerész

B, C, D

 

75

Művezető

C, D, E, F, G, H

 

76

Nyomdai alkalmazott

A, B, C, D

 

77

Operátor

C, D, E, F

 

78

Pénztáros

B, C, D

 

79

Pénzügyi ügyintéző, pénzügyi ellenőr

D, E, F, G

 

80

Polgári védelmi munkakörök

C, D, E, F

 

81

Portás

A, B, C

 

82

Programozó

F, G, H, I

 

83

PR munkatárs (főszerkesztő, szerkesztő, újságíró, manager)

D, E, F, G, H

 

84

Raktári kiadó

A, B, C, D

 

85

Raktárkezelő, raktáros

C, D

 

86

Raktári könyvelő

C, D

 

87

Raktárvezető, raktárvezető-helyettes

C, D, E

 

88

Rendész, vagyonőr

B, C, D, E

 

89

Rendészetvezető

C, D, E, F

 

90

Rendszergazda (számítástechnikai)

E, F, G, H

 

91

Rendszerszervező, rendszertervező

F, G, H, I

 

92

Segédmunkás

A

 

93

Szakács

A, B, C, D

 

94

Szakmunkás

B, C, D

 

95

Szállítási ügyintéző

C, D

 

96

Számlázási ügyintéző

C, D, E

 

97

Számviteli ügyintéző

D, E, F, G

 

98

Számviteli elszámoló

C, D, E

 

99

Statisztikus

D, E, F, G, H, I

 

100

Takarító

A, B

 

101

Tárgyi eszköz-nyilvántartó

C, D

 

102

Társadalombiztosítási ügyintéző

D, E, F, G

 

103

Technikus

D, E

 

104

Telefonkezelő

A, B, C

 

105

Titkárnő

B, C, D, E

 

106

Titkárságvezető

D, E, F, G

 

107

Tűzrendész

C, D

 

108

Tűzvédelmi vezető, ügyintéző

C, D, E, F

 

109

Utókalkulátor

C, D, E, F

 

110

Üdülőgondnok

D, E

 

111

Ügyintéző

C, D, E, F, G, H, I

 

112

Ügyvitelszervező

D, E, F, G, H

 

113

Üzemgazdász

E, F, G

 

114

Villanyszerelő

B, C, D

1

Az 1. § a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 170. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 17. § h) pont ha) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 17. § h) pont hb) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 147/2011. (XII. 23.) VM rendelet 17. § h) pont hc) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére