• Tartalom

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet

a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

2017.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, valamint az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltatókra.

2. Általános elvek

2. § (1) A fogászati beavatkozási kódokat, a hozzájuk tartozó megnevezéseket, a szakmai definíciókat és az elszámolhatóságra vonatkozó szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az 1. mellékletben szereplő, az általa az ellátottaknak nyújtott beavatkozásokra – ide értve az FA jelű, „0” pontértékű beavatkozásokat is – vonatkozó jelentéstételi kötelezettségének az 1. mellékletben foglalt kódok alkalmazása mellett tesz eleget.

(3) Az egészségügyi szolgáltató az 1. mellékletben szereplő, az általa az ellátottaknak nyújtott beavatkozásokra vonatkozó dokumentációs kötelezettségének az 1. mellékletben foglalt kódok alkalmazása mellett tesz eleget, azzal, hogy

a) valamely dokumentum hiányának okát az orvosi dokumentációban rögzíteni kell, és

b) a dokumentációban kötelező rögzíteni minden elvégzett beavatkozást alátámasztó diagnózist (BNO kód), röntgenfelvételt, egyéb vizsgálati eredményt, továbbá az alkalmazott gyógyszer nevét és mennyiségét.

3. A fogászati beavatkozások tevékenységi kódlistája által alkalmazott rövidítések

3. § (1) A fogorvosi beavatkozások kódja 5 pozíciós. Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol az „F” jelölés a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás, a „T” jelölés a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati beavatkozás. A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol az „A” jelölés az alapellátás, a „B” jelölés a szakellátás, az „E” jelölés az egyetemi fogászati ellátást határozza meg. A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások 1. melléklet szerinti kódszámát tartalmazza.

(2) A „TA” jelzésű kódokat az alapellátás, a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátási szint, a „TB” jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátási szint, a „TE” jelzésű kódokat csak az egyetemi fogászati ellátási szint alkalmazhatja.

(3) Az 1. mellékletben alkalmazott **-gal jelölt beavatkozási kód csak külön finanszírozási szerződés alapján számolható el.

4. Módosító rendelkezések

4–5. §2

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelethez

A fogászati beavatkozások kódlistája

I. Vizsgálatok, dokumentációk

FA 002    Fogorvosi vizsgálat, kontroll
Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés és megőrzés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás.
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TA 004    Rendelőn kívül végzett vizsgálat
Mozgásképtelen vagy fekvőbeteg fogorvosi vizsgálata rendelőn kívül. Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).
Együtt nem elszámolható: TA 005 kóddal.
TA 005    Konzílium, rendelőn kívül
Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás.
Konzultálás más szakterületet ellátó kollégával (a konzíliumban részt vevő orvos neve, pecsétszáma a dokumentációban rögzítendő).
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 004 kóddal.
TA 012    Konzílium, szakvélemény készítése
Konzílium, szakvélemény készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
FA 013    Igazolás, tájékoztatás
Igazolás, tájékoztatás készítése írásban a páciens vagy meghatalmazottja, a szülő és/vagy egyéb szakterület kérésére.
FA 014    Szakrendelésre utalás
Szakrendelésre utalás, kiegészítő vizsgálat kérése (a szakrendelés megjelölése kötelező).
FA 016    Fogorvosi látlelet készítése
Látlelet készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TB 121    Fogászati allergológiai vizsgálat
–     Epikután teszt és laboratóriumi vizsgálatok értékelése és javaslattétel a felhasználható anyagokra. A feltételezett allergén(ek) eltávolítása után 3–6 nappal kontroll az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelésére.
–     Az alkalmazni javasolt anyagból próbatest felhelyezése, kontroll, az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelése.
Elszámolható: a teljes vizsgálati protokoll elvégzése után egy alkalommal.
TB 125** Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása
Különleges gondozásra szoruló, (testi, érzékszervi, értelmi) fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása.
Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).

II. Prevenció

TA 169    Egyéni megelőző tanácsadás
A betegellátás során rendelőben végzett tanácsadás, a helyes szájápolásról és táplálkozásról, az egészséges fogazat megőrzése, a fog- és szájbetegségek megelőzése témakörben.
Elszámolható: évente egyszer.
TA 170    Csoportos megelőző tanácsadás
Rendelőben végzett megelőző tanácsadás, fogmosás tanítása, szemléltetéssel. Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ-ának feltüntetésével tanév szerint félévente egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 183 kóddal.
TA 183    Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül
Rendelőn kívül végzett tanácsadás, megelőző gyakorlat, ellenőrzött fogmosás szemléltetéssel.
Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ-ának feltüntetésével tanévenként egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 170 kóddal.
TA 184    Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)
Igazolás kiadása a terhesség ideje alatt, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása és a bizonylat megőrzése.
Elszámolható: a terhesség alatt kétszer.
Együtt nem elszámolható: TA 185, TA 186 kódokkal.
TA 185    Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknél)
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése.
Elszámolható: tanév szerint félévente egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 184, TA 186 kódokkal.
TA 186    Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése.
Elszámolható: évente egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 184, TA 185 kódokkal.
TB 187    Stomato-onkológiai vizsgálat
A vizsgálat eredményének rögzítése, valamint szakvélemény készítése írásban, a beteg beutalása esetén a szakrendelő feltüntetése a dokumentációban kötelező.
Elszámolható: évente egyszer a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

III. Röntgen

TA 006    Intraorális rtg. felvétel (db)
Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.
TB 007    Panoráma rtg. felvétel (db)
Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.
TB 008    Teleröntgen felvétel
Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.
TB 009    Egyéb extraorális rtg. felvétel
Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.
FA 010    Rtg. kontrasztanyag befecskendezése
Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.
TB 011    Occlusalis rtg. felvétel
Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés

FA 018    Gyógyszerrendelés
Vényen történő gyógyszerrendelés.
FA 019    Injekció adása
Injekció adása preventív, terápiás vagy egyéb célból, kivéve a fogászati érzéstelenítést.
TA 021    Intraorális érzéstelenítés
Felületi, terminális, vezetéses érzéstelenítés a kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozásokhoz.
Elszámolható: a terminális vagy felületi érzéstelenítés foganként, a fog jelölésével, a vezetéses érzéstelenítés kvadránsonként, a kvadráns jelölésével.

V. Megtartó fogászat

(konzerváló és endodoncia)
FA 098    Gyökérkezelés
Gyökércsatorna tisztítása, tágítása, gyógyszeres átöblítése, ideiglenes gyógyszeres zárása.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
TA 100    Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
Amalgám tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.
Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 102, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.
Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszínen: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.
TA 101    Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen
Amalgám tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszíneken egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.
Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken a TA 103, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.
Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszíneken: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.
TA 102    Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
Esztétikus tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.
Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.
Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 100, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.
Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszínen: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.
TA 103    Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen
Esztétikus tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszíneken egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.
Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken TA 101, TA 104, TE 105 kódokkal.
Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszíneken: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.
TA 104    Polírozás, finírozás tömésenként
Elszámolható: a jótállási időn túli tömések helyreállítása esetén évente egyszer, tömésenként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.
TE 105    Inlay, onlay készítése
Betét készítése. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen, vagy fogfelszíneken egy éven belül újabb inlay, onlay, tömés készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.
Elszámolható: inlay, onlay rögzítésekor foganként, fog és fogfelszín, vagy fogfelszínek jelölésével.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínre, vagy fogfelszínekre TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA109 kódokkal.
Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszín(ek)en: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.
TA 107    Gyökértömés készítése
Egy- vagy többgyökerű fogak gyökércsatornáinak tömése. Röntgenfelvétel készítése kötelező. Az egészségügyi szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb gyökértömés és fedőtömés készítés nem számolható el.
Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével.
TA 116    Gyökértömés eltávolítása
Elszámolható: gyökértömésenként a fog jelölésével évente egyszer, röntgenfelvétellel igazolt esetben.
Nem elszámolható: jótállási időn belül végzett gyökértömés eltávolításakor.
TA 109    Fogkorona felépítése gyári csappal
Erősen destruált fog esetében fogkorona felépítése gyökércsatornába vagy parapulpálisan elhelyezett gyári csappal és tömőanyaggal, röntgenfelvétellel igazolt esetben. Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett beavatkozásra egy éves jótállást köteles vállalni.
Elszámolható: a TA 103 kóddal egyidejűleg foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 100, TA 101, TA 102, TA 104, TE 105 kódokkal.
Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA 109 kód.
TA 110    Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása
A pulpakamra megnyitása, a pulpakamra és gyökércsatorna feltárása, a fogbél eltávolítása. Röntgenfelvétel készítése kötelező.
Elszámolható: gyökércsatornánként a kezelés megkezdésekor, a fog jelölésével, évente egyszer.
FA 112    Ideiglenes tömés készítése
A végleges ellátás akadálya esetén készített tömés.
Elszámolható: foganként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.
FA 116    Érzékeny fogfelszín kezelése
Bármely okból kialakult fognyaki érzékenység lokális kezelése.
Elszámolható: foganként, a fog és a fogfelszín(ek) jelölésével.

VI. Szájbetegségek és parodontológia

TB 110    Parodontális státuszfelvétel
A fogágy állapotának részletes rögzítése valamilyen parodontológiában használatos index alkalmazásával.
Elszámolható: háromszor, a parodontológiai kezelés megkezdésekor, a műtéti fázis előtt és a parodontológiai kezelés befejezésekor.
TA 114    Tasak gyógyszeres kezelése
A tasak gyógyszeres kezelése akut és/vagy krónikus panasz esetén a tasakba helyezett antiszeptikus és/vagy antibiotikus lokális készítményekkel. A tasak állapotának rögzítése kötelező.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente legfeljebb háromszor.
TA 111    Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan
Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.
Elszámolható: állcsontonként félévente egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 112 kóddal.
TA 112    Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos parodontális és/vagy általános alapbetegségnél)
Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével félévente kétszer, súlyos parodontális és/vagy általános betegségekben vagy operációt megelőző és/vagy követő állapotokban, melyet a betegdokumentációban nyomon követhetően az alapbetegséget kezelő orvos igazol.
Együtt nem elszámolható: TA 111 kóddal.
TB 113    Lebenyes tasakműtét
Elszámolható: foganként a fog jelölésével.
TB 114    Gingivectomia
Az ínytasak sebészi megszüntetése.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
TB 115    Tasak kezelése zárt kürettázzsal
A fog körüli mély parodontális lágyrész, vagy csonttasak excochleálása műtéti feltárás nélkül.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, félévente egyszer. Recidíva esetén a kezelés a dokumentációban rögzített esetben számolható el.
TB 116    Csontpótló anyag behelyezése
Csontpótló bio-anyag behelyezése.
Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.
TB 117    Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával
A lebenyes parodontális tasakműtét kiegészítőjeként parodontális regenerációt elősegítő barrier membrán behelyezése.
Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.
TB 119    Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése
Akut vagy krónikus, allergiás, autoimmun alapon vagy szisztémás betegségekhez társuló szájnyálkahártya betegségek kezelése. A diagnózis dokumentálása kötelező.
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TA 120    Fogak sínezése
A fogak ideiglenes sínezése a fogágy átmeneti insufficienciája; parodontális betegség, szájsebészeti beavatkozás, fog visszaültetés, baleset esetében alkalmazott terápiás célból. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető.
Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.
TA 121    Síneltávolítás
A „Fogak sínezése” (TA 120) kód indikációja alapján készített sín eltávolítása. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető.
Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.
TB 126    Fogak becsiszolása
Korai fogérintkezések megszüntetése a fogak becsiszolásával.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

VII. Dentoalveoláris sebészet

TB 127    Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
Együtt nem elszámolható: TA 156 kóddal.
TA 020    Lézerkezelés (soft)
Kezelés alacsony energiájú lézerrel a szájüreg és az arc területén. Elszámolhatóság feltétele orvosi soft lézer készülék megléte és a készülék alkalmazásának ismerete.
Elszámolható: alkalmanként egyszer. A beteg dokumentációjában rögzítendő adott diagnózisnál (BNO: K1020, K0760, G5010, M8690) legfeljebb három kezelés számolható el.
FA 169    Állkapocs luxatio repozíciója
A fogászati sürgősségi ellátás keretében elvégzendő állkapocs luxatio repozíciója, műfogással.
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TA 130    Fogeltávolítás
Fog vagy gyökér eltávolítása fogóval, emelővel. Vérzéscsillapítás, sebellátás egy ülésben.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.
Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.
TB 131    Fogeltávolítás feltárással
Műtéti feltárással végzett fog- vagy gyökéreltávolítás, sebellátással, vérzéscsillapítással. Röntgenfelvétel készítése és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti archiválása – kivéve sürgősségi ellátás – kötelező.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.
Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.
TB 132    Retineált vagy impaktált fog eltávolítása
Elő nem tört vagy előtörés közben beékelődött, rendellenes helyzetű fog műtéti eltávolítása.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.
Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.
TA 135    Alveolus excochleatio sebellátással
Fogeltávolítás utáni rendellenes sebgyógyulással járó állapotok, alveolitis ellátása, alveolus sequester, gyulladt szövetek excochleálása, fájdalomcsillapítás, lokális gyógyszeres kezelés.
Elszámolható: önálló tevékenységként, műtétenként, az eltávolított fog helyének jelölésével.
Együtt nem elszámolható: TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142 kódokkal.
TB 137    Nyálkő eltávolítása invazív módon
Nyálkő eltávolítása sebészi úton.
Elszámolható: műtétenként.
TA 138    Incisio, circumcisio
Abscessus intraorális sebészeti kezelése incisioval, pericoronitis ellátása circumcisioval.
Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.
TB 139    Excisio
Szövet műtéti eltávolítása diagnosztikus és/vagy terápiás célból.
Elszámolható: műtétenként.
TB 140    Megnyílt arcüreg sebészi zárása
Megnyílt arcüreg műtéti zárása lebennyel.
Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.
TB 141    Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció
Sebészi feltárással végzett periapicalis kürettázs a gyulladt szövetek eltávolítása céljából, gyökércsúcs sebészi eltávolítása.
Elszámolható: gyökerenként, a fog jelölésével.
Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.
TB 142    Retrográd gyökértömés
Gyökércsúcs rezekcióval retrográd gyökértömés készítése.
Elszámolható: gyökércsatornánként – a TB 141 kóddal együtt –, a fog jelölésével.
Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.
TB 143    Cystectomia
Nem odontogén cysta eltávolítása.
Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével
TB 144    Cystostomia, cysta-marsupialisatio
Cystaüreg a száj melléküregévé alakítása.
Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.
TB 145    Orális plasztika
Sérülés miatt vagy protetikai, illetve orthodontiai indikációból, rehabilitációs célból a szájüreg lágyrészeinek és kemény szöveteinek plasztikai műtéte.
Elszámolható: műtétenként.
FA 147    Fogrepozíció
Baleset következtében helyéről kimozdult fog reponálása (eredeti helyére).
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA 120-as kóddal együtt.
Együtt nem elszámolható: TA 148 kóddal.
TA 148    Fogreplantáció
A helyéről baleset következtében totálisan luxálódott fog visszahelyezése az alveolusba.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA 120-as kóddal együtt.
Együtt nem elszámolható: FA 147 kóddal.
TE 149    Intraossealis implantatum behelyezése
Dentális implantátum sebészi behelyezése.
Elszámolható: implantátumonként (anyagköltség nélkül), a fejlődési rendellenességek, balesetek, csonkoló műtétek kezelésével összefüggésben, továbbá igazoltan epilepsziás betegeknél rögzített fogpótlás készítésének céljából.
TE 155    Intraossealis implantátum eltávolítása
Beültetett implantátum eltávolítása.
Elszámolható: implantátumonként, a fog jelölésével.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogra a TE 149 kóddal.
TB 150    Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések
A szájüregi elváltozások műtéti kezelése kauteres, lézeres vagy kryoterápiás eljárással.
Elszámolható: műtétenként.
TB 151    Stomato-onkológiai gondozás
Műtéti utókezelés, kontroll gyógyszerrendeléssel.
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TB 152    Foggyökér dissectio
Többgyökerű fogak gyökereinek szétválasztása, a beteg gyökér eltávolítása, valamely fogrész megtartása érdekében.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogra TA 130, TB 131, TB 132 kódokkal.
TB 153    Lágyrész traumák ellátása
Az arc és szájüreg baleseti sérüléseinek sebészi ellátása.
Elszámolható: első beavatkozáskor.
TB 154    Frenulectomia, frenulotomia
A lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton.
Elszámolható: műtétenként.
TA 155    Vérzéscsillapítás
Fogeltávolítás, fogsebészeti beavatkozás, baleset vagy egyéb, belgyógyászati betegség következtében fellépő – kompresszióval nem szüntethető – vérzés, azonnali vagy külön ülésben történő ellátása gyógyszeresen és suturával. Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TA 156    Sutura eltávolítás
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
Együtt nem elszámolható: TB 127 kóddal.
TB 155    Alveolus korrekció
A processus alveolaris sebészi feltárással végzett korrekciója sérülés miatt, vagy protetikai, illetve ortodonciai indikációból, rehabilitációs céllal.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.
TB 156    Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése
Immobilizáció céljából alsó- és felső fogívre sín felhelyezése, és azok összekapcsolása állkapocs törése esetén.
Elszámolható: a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

VIII. Fogpótlás

FA 156    Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel
A teljes foghiány pótlásához anatómiai lenyomatvétel.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.
FA 157    Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel
A teljes foghiány pótlásához funkciós lenyomatvétel.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.
FA 158    Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
Részleges foghiány pótlásához lenyomatvétel.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.
FA 159    Állcsont reláció meghatározása
Centrális reláció meghatározása foghiányok pótlásához.
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TA 171    Egyszerű előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése
Korona rögzítése.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.
Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA 172 kóddal.
TA 172    Vállas előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése
Korona rögzítése.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.
Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA 171 kóddal.
TA 161    Gyökércsapos fogmű behelyezése
Gyökércsapos elhorgonyzású fogmű rögzítése.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogmű fogorvos által történő végleges behelyezésekor.
TA 162    Híd-horgony behelyezése
Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.
Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.
Együtt elszámolható: a TA 163 kóddal, de csak másik fogra.
TA 163    Hídtest behelyezése
Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.
Elszámolható: hézagfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.
Együtt elszámolható: a TA 162 kóddal, de csak másik fogra.
TA 164    Korona, híd eltávolítása
A már véglegesen rögzített korona, híd eltávolítása.
Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül valamennyi biztosítottnál a sürgősségi ellátás keretében végzett beavatkozásoknál.
TA 165    Részleges lemezes fogpótlás behelyezése
Részleges foghiányok pótlása részleges kivehető fogsorral.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 166 kóddal.
TA 166    Teljes lemezes fogpótlás behelyezése
Teljes foghiány pótlása, teljes kivehető fogsorral.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 165 kóddal.
TA 167    Korona és/vagy híd visszaragasztása
Régebben készült (korábban véglegesen rögzített) korona, híd visszaragasztása. Elszámolható: koronánként/pillérfoganként, a fog jelölésével, félévente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.
TA 168    Harapásemelő behelyezése
Kóroki tényezőként szereplő okklúziós rendellenesség vagy parafunkció kezelése okklúziós lemezzel (harapásemelővel).
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal behelyezéskor.
TE 169    Speciális fogpótlások behelyezése
Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben, valamint állkapocs diszfunkciós szindrómában szenvedők foghiányainak pótlása. Elszámolható: behelyezéskor állcsontonként, az állcsont jelölésével, anyagköltség nélkül.
Együtt nem elszámolható: TE 170 kóddal.
TE 170    Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció
Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben szenvedők olyan protetikai rehabilitációja, mely a foghiányokon kívül egyéb szövethiányokat is pótol.
Elszámolható: behelyezéskor, anyagköltség nélkül.
Együtt nem elszámolható: TE 169 kóddal.
TE 171    Állkapocs diszfunkció kezelése
Funkcionális analízis, kezelési terv készítése, az állkapocs diszfunkciójának kezelése, gondozása.
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
FA 172    Fogsorpróba
Teljes vagy részleges foghiány pótlására készülő próbafogsor ellenőrzése. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.
TA 173    Fogpótlás korrekció
Bármely típusú fogpótlás korrekciója a szájképletek irritációjának megszüntetése, illetve a fogpótlás funkcióképességének helyreállítása érdekében.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, félévente legfeljebb háromszor, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.
TA 179    Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben
Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése a fogorvosi rendelőben.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.
Együtt nem elszámolható: TA 181 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.
TA 178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha a rendelőben végzett alábélelésen kívül egyéb, laboratóriumban végzett javítás is történt a fogsoron.
TA 181    Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján
Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, az alábélelt fogpótlás átadásakor.
Együtt nem elszámolható: TA 179 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.
TA 178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha alábélelésen kívül egyéb javítás is történt a fogsoron.
TA 178    Lemezes fogpótlás javítása
Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás javítása (törés, kapocsjavítás, műfogpótlás), lenyomat alapján.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a javított fogpótlás átadásakor.
TB 179    Instrumentális okklúziós analízis és korrekció
Egyéni értékű artikulátorban okklúziós analízis és az okklúziós korrekció elvégzése.
Elszámolható: a kezelés megkezdésekor.
FA 181    Csonk preparáció
Fog, gyökér előkészítés.
Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, foganként, a fog jelölésével.
FA 182    Vázpróba
Rögzített pótlás próbája.
Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál vázanként.
FA 191    Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
Precíziós szituációs lenyomat, antagonista lenyomat.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat

TA 187    Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül
A fogzománc fluorid dúsítása zselé, lakk vagy oldat alkalmazásával, segédeszköz nélkül.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, tanév szerint félévente egyszer.
Az évente kétszeri elszámolásba a TA 188 kód is beleszámít.
Együtt nem elszámolható: TA 188, TB 222 kódokkal.
TA 188    Helyi fluoridálás, segédeszközzel
A fogzománc fluorid dúsítása segédeszközzel. A dokumentációban a segédeszköz megnevezése kötelező.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, tanév szerint félévente egyszer.
Az évente kétszeri elszámolásba a TA 187 kód is beleszámít.
Együtt nem elszámolható: TA 187, TB 222 kódokkal.
TA 189    Helyfenntartó behelyezése
A fogak elvándorlásának megakadályozása helyfenntartó készülékkel. Elszámolható: a készülék behelyezésekor, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TA 190    Barázdazárás
Mechanikus fogtisztítást követően a barázdák és gödröcskék lezárása barázdazáró anyaggal. Az indikáció és a barázdazáró anyag feltüntetése a dokumentációban kötelező.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.
TA 192    Traumásan sérült fog ellátása
Trauma következtében vagy egyéb ok miatt sérült fog gyógyszeres védőkötése ideiglenes koronával.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
TA 193    Ideiglenes gyökértömés készítése
Ideiglenes gyökértömés készítése apexifikáció, apexogenezis céljából. Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével, legfeljebb háromszor.
TA 194    Pulpotómia
A fogbélüreg megnyitása, a koronai pulpa részleges, illetve teljes eltávolítása, gyógyszeres tömőanyag behelyezése.
Elszámolható: a gyermekfogászati ellátás keretében foganként, a fog jelölésével. A végleges tömés külön számolható el.
FA 195    Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása
Carieses tejfogak elcsiszolása és/vagy impregnálása, öntisztuló felszín kialakítása és/vagy a szuvas üreg gyógyszeres kezelése.
Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.
TA 197    Tejfogtömés – egy felszínen
Végleges tömés készítése tejfogba, egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.
Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszín jelölésével.
TA 198    Tejfogtömés – több felszínen
Végleges tömés készítése tejfogba, több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.
Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszínek jelölésével.
FA 200    Dentíciós panaszok ellátása
Fogelőtörés miatt kialakult gyulladás kezelése.
Elszámolható: alkalmanként egyszer, diagnózisonként, legfeljebb háromszor.

X. Fogszabályozási szolgáltatások

TB 208    Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TB 209    Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TB 210    Ortodonciai mérések
Modell analízis, teleröntgen kiértékelés alapján végzett ortodonciai mérések.
Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál az ortodonciai kezelés megkezdésekor, vagy készülék váltáskor (beleértve a retenciós készüléket is), illetve közepes és nagyfokú fogazati rendellenesség esetében kezelés végén még egyszer.
TA 211    Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel.
Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB 213, TB 215, TB 217, TB 219 kódokkal.
TA 212    Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel.
Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB 214, TB 216, TB 218, TB 220 kódokkal.
TB 213    Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.
Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.
Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 215, TB 217, TB 219 kódokkal.
TB 214    Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.
Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.
Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 216, TB 218, TB 220 kódokkal.
TB 215    Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, nyitott és mély harapások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel kiegészítve lehetséges. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek. Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek. A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 217, TB 219 kódokkal.
TB 216    Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel lehetséges.
Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek.
Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek.
A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 218, TB 220 kódokkal.
TB 219    Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor. Kezdő állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 215, TB 217 kódokkal.
TB 220    Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.
Befejezett állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 216, TB 218 kódokkal.
TB 217    Retenciós kezelési fázis megkezdése
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés megkezdésekor, az új készülék átadásakor vagy az eredeti készülék retenciós készülékké történő átalakításakor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 215, TB 219 kódokkal.
TB 218    Retenciós kezelési fázis befejezése
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés befejezésekor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 216, TB 220 kódokkal.
TA 219    Preventív, illetve kiegészítő fogszabályozási tevékenység
Lapocgyakorlat, myoterápia.
Elszámolható: alkalmanként, évente legfeljebb háromszor.
FA 220    Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése
Elszámolható: a kezelés megkezdésekor, egyszer.
FA 221    Rossz szokásról való leszoktatás befejezése
Elszámolható: a kezelés befejezésekor, egyszer.
TB 222    Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a készülék eltávolításakor.
Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TA 187, TA 188, TB 212, TB 214 kódokkal.
TB 225    Bracketragasztás (újraragasztás)
A kezelés folyamán leesett bracket visszaragasztása, vagy a helyett új bracket felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során.
Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.
TB 226    Gyűrűragasztás (újraragasztás)
A kezelés folyamán leesett gyűrű visszaragasztása, vagy a helyett új gyűrű felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során.
Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.
TB 227    Ívcsere
A fogszabályozó kezelés során a teljes alsó vagy felső fogívet magába foglaló ív újbóli felhelyezése a kezelés során.
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, legfeljebb félévente egyszer.
TB 228    Szekciós ív bekötése
A fogszabályozó kezelés során csak egyes fogakat, vagy legfeljebb fogcsoportot mozgató ív bekötése.
Elszámolható: alkalmanként egyszer.
TB 229    Fogfelszabadítás
Retinált fogakra műtéti úton történő fogszabályozási eszköz felhelyezése.
Elszámolható: műtétenként.

2. melléklet a 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelethez3

1

Az 1. § az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 81. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére