• Tartalom

72/2011. (X. 5.) OGY határozat

72/2011. (X. 5.) OGY határozat

egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról1

2011.10.06.

1. Az Országgyűlés az 1990. május 2-a előtt hivatalos lapban közzétett normatív határozatait hatályon kívül helyezi.

2. Az Országgyűlés az 1990. május 2-a előtt hivatalos lapban közzétett egyedi határozatait visszavonja.

3. Az Országgyűlés az 1. Mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.

4. Az Országgyűlés az 1. Mellékletben meghatározott egyedi határozatait visszavonja.

5. Az e határozattal hatályon kívül helyezett, visszavont országgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése, visszavonása nem érinti az országgyűlési határozatok által a hatályon kívül helyezést, visszavonást megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 72/2011. (X. 5.) OGY határozathoz

Sor-
szám

OGYH száma

OGYH címe

1.

3/2010. (II. 18.) OGY határozat

az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról

2.

99/2009. (XII. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február–2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról

3.

95/2009. (XII. 9.) OGY határozat

a 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló jelentés

4.

83/2009. (X. 22.) OGY határozat

az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

5.

80/2009. (IX. 30.) OGY határozat

a Szülőföld Alap 2008. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

6.

75/2009. (IX. 24.) OGY határozat

az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

7.

74/2009. (IX. 24.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

8.

72/2009. (IX. 17.) OGY határozat

országos népszavazásról

9.

61/2009. (VI.24.) OGY határozat

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról

10.

52/2009. (VI. 18.) OGY határozat

a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámoló elfogadásáról

11.

33/2009. (IV. 30.) OGY határozat

az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról

12.

32/2009. (IV. 24.) OGY határozat

a lakossági hitelezés biztonságának növeléséről, a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának áttekintéséről, a lakosságnak nyújtott hitelműveletekkel kapcsolatos tájékoztatás javításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről

13.

23/2009. (III. 25.) OGY határozat

az ÁPV Zrt. és jogelődei – mint a privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek – tevékenységéről és a teljes privatizációs folyamatról (1990–2007.) szóló jelentés elfogadásáról

14.

5/2009. (II. 27.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

15.

4/2009. (II. 27.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

16.

130/2008. (XII. 17.) OGY határozat

a Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

17.

129/2008. (XII. 17.) OGY határozat

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás kidolgozásáról

18.

118/2008. (XI. 19.) OGY határozat

országos népszavazásról

19.

117/2008. (XI. 6.) OGY határozat

az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

20.

116/2008. (XI. 6.) OGY határozat

a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005–2006. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

21.

110/2008. (X. 10.) OGY határozat

az e-Befogadásról, a Magyarországon kialakult informatikai szakadék csökkentése érdekében

22.

103/2008. (IX. 26.) OGY határozat

a NATO irányítású balkáni katonai béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben történő magyar katonai részvételről szóló beszámoló elfogadásáról

23.

102/2008.
(IX. 26.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

24.

101/2008.
(IX. 26.) OGY határozat

az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló kormánydöntésről szóló beszámoló elfogadásáról

25.

80/2008. (VI. 13.) OGY határozat

a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról

26.

59/2008. (V. 29.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi tengerészeti munkaügyi Egyezményről, valamint a Konferencia 96. ülésszakán elfogadott, a halászati ágazat munkafeltételeiről szóló 188. számú Egyezményről és 199. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

27.

54/2008. (V. 14.) OGY határozat

a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

28.

47/2008. (IV. 23.) OGY határozat

a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

29.

46/2008. (IV. 17.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

30.

45/2008. (IV. 17.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

31.

44/2008. (IV. 17.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

32.

43/2008. (IV. 17.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

33.

42/2008. (IV. 17.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

34.

41/2008. (IV. 17.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

35.

39/2008. (IV. 17.) OGY határozat

az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról

36.

38/2008. (IV. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez tárgyú 48/2007. (V. 31.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

37.

32/2008. (IV. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február–2007. február) szóló beszámoló elfogadásáról

38.

28/2008. (III. 20.) OGY határozat

az Új Tulajdonosi Programról

39.

27/2008. (III. 20.) OGY határozat

a magyar tudomány helyzetéről 2003–2004 és a magyar tudomány helyzetéről 2005–2006 szóló beszámolók elfogadásáról

40.

19/2008. (III. 5.) OGY határozat

az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről szóló 53/2005. (VI. 4.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

41.

16/2008. (II. 28.) OGY határozat

a kis- és középvállalkozások 2005–2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról

42.

15/2008. (II. 28.) OGY határozat

a kis- és középvállalkozások 2003–2004. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló jelentés elfogadásáról

43.

8/2008. (II. 21.) OGY határozat

a csádi és közép-afrikai köztársaságbeli EU katonai műveletekben történő magyar közreműködésről szóló beszámoló elfogadásáról

44.

1/2008. (II. 14.) OGY határozat

törvény népszavazásra bocsátásáról

45.

111/2007.
(XII. 19.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

46.

110/2007.
(XII. 19.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

47.

109/2007.
(XII. 19.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

48.

105/2007.
(XII. 6.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

49.

102/2007.
(XI. 22.) OGY határozat

az agrárgazdaság 2006. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

50.

97/2007. (X. 31.) OGY határozat

a 25/2007. (III. 20.) OGY határozat alapján az M6-os autópálya Szekszárd–Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópálya Bóly–Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában az Országgyűlés jóváhagyásának megadásáról

51.

96/2007. (X. 31.) OGY határozat

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges országgyűlési felhatalmazás megadásáról

52.

91/2007. (X. 18.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

53.

86/2007. (X. 5.) OGY határozat

a Szülőföld Alap 2005–2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

54.

73/2007. (IX. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról

55.

70/2007. (IX. 13.) OGY határozat

az Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén 2006. évben végrehajtott áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról

56.

59/2007. (VI. 26.) OGY határozat

az audiovizuális média szabályozásának reformjáról

57.

53/2007. (VI. 13.) OGY határozat

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat módosításáról

58.

38/2007. (V. 9.) OGY határozat

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003–2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000.(XII.11.) OGY határozat módosításáról

59.

37/2007. (V. 9.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

60.

32/2007. (IV. 19.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 95. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 187. számú Keretegyezményről és a munkavédelemről szóló 197. számú Ajánlásról, valamint a munkaviszonyról szóló 198. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

61.

25/2007. (III. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd–Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly–Pécs közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez

62.

24/2007. (III. 20.) OGY határozat

a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség Egyezmény 2002–2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

63.

16/2007. (III. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február–2005. február) szóló beszámoló elfogadásáról

64.

15/2007. (III. 7.) OGY határozat

a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003–2004. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

65.

10/2007. (II. 21.) OGY határozat

a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat módosításáról

66.

6/2007. (II. 13.) OGY határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. október 1-jei választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által benyújtott jelentés elfogadásáról

67.

4/2007. (II. 13.) OGY határozat

Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletekben résztvevő külföldi fegyveres erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló jelentés elfogadásáról

68.

3/2007. (II. 13.) OGY határozat

egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

69.

2/2007. (II. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról

70.

1/2007. (II. 13.) OGY határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének rigai csúcstalálkozója idejére nyújtott NATO támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról

71.

60/2006. (XII. 20.)
OGY határozat

népi kezdeményezésről

72.

59/2006. (XII. 20.)
OGY határozat

a magyar gazdaságban – különösen a közbeszerzések területén – kialakuló vállalkozói „körbetartozások” mérséklése érdekében a társadalmi és szakmai egyeztetések elvégzéséről, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről

73.

50/2006. (XI. 15.)
OGY határozat

az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

74.

30/2006. (VII. 11.)
OGY határozat

a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról

75.

11/2006. (II. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Program Út Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez

76.

9/2006. (II. 16.) OGY határozat

a NATO irányítású koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) történő magyar katonai részvételről szóló beszámoló elfogadásáról

77.

4/2006. (II. 8.) OGY határozat

az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat módosításáról

78.

94/2005. (XII.15.) OGY határozat

az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről

79.

93/2005. (XII. 15.)
OGY határozat

az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

80.

92/2005. (XII. 15.)
OGY határozat

népi kezdeményezésről

81.

89/2005. (XII. 7.) OGY határozat

a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról

82.

88/2005. (XII. 7.) OGY határozat

a 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

83.

86/2005. (XI. 30.) OGY határozat

az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

84.

84/2005. (XI. 18.) OGY határozat

a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről szóló jelentés elfogadásáról

85.

69/2005. (IX. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

86.

68/2005. (IX. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntésének módosításáról szóló jelentés elfogadásáról

87.

67/2005. (IX. 16.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 92. ülésszakán elfogadott, az emberi erőforrások fejlesztéséről szóló 195. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

88.

66/2005. (VII. 6.) OGY határozat

az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság döntő fordulójának Magyarország és Horvátország által közösen történő megrendezésének érdekében benyújtandó pályázat támogatásáról

89.

63/2005. (VI. 28.) OGY határozat

az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről

90.

62/2005. (VI. 28.) OGY határozat

a meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására

91.

58/2005. (VI.10.) OGY határozat

az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés hatékonyságának növeléséről

92.

56/2005. (VI. 10.) OGY határozat

az Európai Unió tagállamai között, az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok, köztük gyakorlatok, előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben az Európai Unió rendelkezésére bocsátható parancsnokság és haderő európai uniós intézményekhez kirendelt katonai törzsének és polgári állományának, valamint az Európai Unió ezzel összefüggésben történő fellépése céljából a tagállamok rendelkezésre bocsátott katonai törzsének és polgári állományának jogállásáról (EU-SOFA) szóló Megállapodás megerősítéséről

93.

49/2005. (VI. 4.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről, Újdelhiben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

94.

48/2005. (VI. 4.) OGY határozat

a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

95.

42/2005. (V. 26.) OGY határozat

az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI. 22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

96.

41/2005. (V. 26.) OGY határozat

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

97.

35/2005. (V. 12.) OGY határozat

az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény megerősítéséről

98.

32/2005. (IV. 27.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

99.

31/2005. (IV. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról

100.

27/2005. (IV. 21.) OGY határozat

a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról

101.

25/2005. (IV. 14.) OGY határozat

a Magyar Energia Hivatal 2003. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

102.

24/2005. (IV. 14.) OGY határozat

a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

103.

23/2005. (IV. 14.) OGY határozat

a Magyar Energia Hivatal 2001. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

104.

22/2005. (IV. 14.) OGY határozat

az atomenergia 2003. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról

105.

21/2005. (IV. 14.) OGY határozat

az atomenergia 2002. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról

106.

20/2005. (IV. 14.) OGY határozat

az atomenergia 2001. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról

107.

17/2005. (III. 23.) OGY határozat

az M5-ös autópálya 3. fázisának megépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításáról

108.

13/2005. (III. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez és az egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról

109.

12/2005. (III. 10.) OGY határozat

az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének megerősítéséről

110.

11/2005. (III. 10.) OGY határozat

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a nehézfémek (HM) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről

111.

10/2005. (III. 4.) OGY határozat

a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légi járművek alkalmazásáról szóló beszámoló elfogadásáról

112.

9/2005. (III. 4.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormányának a NATO iraki Kiképző Missziójában történő magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról

113.

7/2005. (II. 25.) OGY határozat

a 2004. december 5-i országos népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

114.

6/2005. (II. 25.) OGY határozat

az Országos Fogyatékosügyi Program 2001–2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

115.

4/2005. (II. 18.) OGY határozat

a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény megerősítéséről

116.

133/2004.
(XII. 23.) OGY határozat

az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítéséről

117.

130/2004. (XI. 24.)
OGY határozat

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete feloszlatásáról

118.

129/2004. (XI. 23.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Új-Delhiben, 2003. november 3-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

119.

126/2004. (XI. 17.)
OGY határozat

az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

120.

122/2004. (XI. 10.)
OGY határozat

a textil- és ruházati, valamint a bőr- és cipőipar súlyos helyzetének enyhítésére

121.

119/2004. (XI. 10.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezményhez kapcsolódó fenntartásai bejelentéséről

122.

118/2004. (XI. 10.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről Pozsonyban, 1998. február 4. napján aláírt és az 1998. évi LXXV. törvénnyel megerősített és kihirdetett Megállapodás megszüntetéséről

123.

108/2004. (X. 27.) OGY határozat

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

124.

105/2004. (X. 20.) OGY határozat

az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról

125.

98/2004. (X. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt megállapodás megerősítéséről

126.

95/2004. (X. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

127.

92/2004. (IX. 28.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M6-os autópálya érdi tető–Dunaújváros M6–M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének megkötéséhez

128.

91/2004. (IX. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

129.

90/2004. (IX. 23.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M5-ös autópályának a matricás rendszerbe történő bekapcsolásához, valamint továbbépítéséhez szükséges koncessziós szerződésmódosításhoz

130.

88/2004. (IX. 15.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

131.

87/2004. (IX. 15.) OGY határozat

a 2004. évi olimpiai és paralimpiai játékok ideje alatt Görögországnak nyújtott NATO-támogatáshoz történő magyar katonai hozzájárulásról szóló jelentés elfogadásáról

132.

86/2004. (IX. 15.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvételről szóló jelentés elfogadásáról

133.

85/2004. (IX. 15.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülésszakán elfogadott, a kereskedelmi hajók minimális követelményeiről szóló 147. számú Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciájának 91. ülésszakán elfogadott, a tengerészek személyazonosító okmányairól szóló 185. számú Egyezmény megerősítéséről

134.

82/2004. (IX. 15.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

135.

75/2004. (IX. 8.) OGY határozat

a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezményhez történő csatlakozásról

136.

73/2004. (IX. 8.) OGY határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció Elleni Egyezményének megerősítéséről

137.

67/2004. (VI. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről

138.

66/2004. (VI. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezményhez való csatlakozásáról és annak ideiglenes alkalmazásáról

139.

58/2004. (VI. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2002. február 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

140.

57/2004. (V. 25.) OGY határozat

a magyar tudomány helyzetéről 2001–2002. szóló beszámoló elfogadásáról

141.

56/2004. (V. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak egyes, a polgári jogsegélyt szabályozó nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozásáról

142.

55/2004. (V. 25.) OGY határozat

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának jóváhagyásáról

143.

54/2004. (V. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

144.

53/2004. (V. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

145.

52/2004. (V. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás megerősítéséről

146.

51/2004. (V. 18.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 89. ülésszakán elfogadott, a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 184. számú Egyezményről és a mezőgazdaság munkavédelméről szóló 192. számú Ajánlásról, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a munkavédelemről szóló 1981. évi Egyezményt kiegészítő 2002. évi Jegyzőkönyvről és a foglalkozási betegségek jegyzékéről szóló 194. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

147.

48/2004. (V. 18.) OGY határozat

a magyar tudomány helyzetéről 1999–2000. szóló beszámoló elfogadásáról

148.

46/2004. (V. 18.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

149.

41/2004. (V. 11.) OGY határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001–2002. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

150.

40/2004. (V. 11.) OGY határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999–2000. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

151.

39/2004. (V. 11.) OGY határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997–1998. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

152.

38/2004. (V. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezményhez (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról

153.

36/2004. (IV. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kyotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvéhez

154.

35/2004. (IV. 26.) OGY határozat

az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei megerősítéséről

155.

28/2004. (IV. 6.) OGY határozat

a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2002. évi jelentés elfogadásáról

156.

26/2004. (IV. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4-én aláírt Konzuli Egyezmény megerősítéséről

157.

24/2004. (III. 31.) OGY határozat

az M5-ös autópálya megvásárlására és továbbépítésére vonatkozó, 2004. február 11-én bejelentett kormánydöntés alapján megkötött szerződéseknek állami számvevőszéki vizsgálatáról

158.

13/2004. (III. 18.) OGY határozat

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvizsgálásáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról

159.

12/2004. (III. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

160.

11/2004. (III. 10.) OGY határozat

a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről

161.

10/2004. (III. 10.) OGY határozat

a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv megerősítéséről

162.

8/2004. (III. 10.) OGY határozat

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének megerősítéséről

163.

5/2004. (III. 2.) OGY határozat

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

164.

4/2004. (III. 2.) OGY határozat

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről

165.

140/2003.
(XII. 23.) OGY határozat

az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M7-es autópálya Ordacsehi–Balatonkeresztúr (145+000–170+700 km szelvény) közötti szakasza építési munkáinak megvalósítására vonatkozó szerződés érvénybe lépéséhez

166.

139/2003.
(XII. 23.) OGY határozat

az Európai Parlament tagjai 2004. évi választásának pénzügyi támogatásáról

167.

135/2003.
(XII. 17.) OGY határozat

az iskolai tejfogyasztás „Igyál tejet” programról

168.

133/2003.
(XII. 17.) OGY határozat

a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés megerősítéséről

169.

131/2003.
(XII. 11.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

170.

128/2003. (XI. 26.)
OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a szövetkezetek elősegítéséről szóló 193. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

171.

125/2003. (XI. 21.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Kubai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Havannában, 1999. október 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

172.

119/2003. (XI. 5.) OGY határozat

az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról szóló 65/2003. (VI. 3.) OGY határozat módosításáról

173.

118/2003. (XI. 5.) OGY határozat

az agrárgazdaság 2002. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

174.

111/2003. (X. 27.) OGY határozat

a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján, Luxemburgban kelt európai egyezmény megerősítéséről

175.

100/2003. (X. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

176.

94/2003. (IX. 23.) OGY határozat

a biológiai biztonságról szóló Cartagena jegyzőkönyv megerősítéséről

177.

93/2003. (IX. 23.) OGY határozat

az 1999. évi LXXXIII. törvénnyel kihirdetett, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz fűzött nyilatkozat visszavonásáról

178.

91/2003. (IX. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

179.

89/2003. (IX. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

180.

88/2003. (IX. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

181.

87/2003. (IX. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az államuk területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Athénban, 2003. január 30. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

182.

85/2003. (IX. 11.) OGY határozat

az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. november 4-én kelt Korrupcióról szóló Polgári Jogi Egyezményének megerősítéséről

183.

78/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a nyugdíjasok helyzetének és életminőségének javításáról az uniós csatlakozás folyamatában

184.

75/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a 2003. április 12-i országos ügydöntő népszavazással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

185.

74/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló 56/1999. (VI. 16.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

186.

73/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentés elfogadásáról

187.

72/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezményről, valamint az anyaság védelméről szóló 191. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról

188.

71/2003. (VI. 24.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény megerősítéséről

189.

65/2003. (VI. 3.) OGY határozat

az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról

190.

63/2003. (VI. 3.) OGY határozat

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 13. kiegészítő, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének megerősítéséről

191.

61/2003. (V. 28.) OGY határozat

az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

192.

60/2003. (V. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2002. március 4-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

193.

59/2003. (V. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében

194.

54/2003. (V. 6.) OGY határozat

Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius feladatokban részt vevő nemzetközi erők tevékenységének elősegítéséről

195.

49/2003. (IV. 30.) OGY határozat

az Egyetemes Postaegyesület XXII. Kongresszusán aláírt 6. Pótjegyzőkönyv (Peking, 1999.) megerősítéséről

196.

43/2003. (IV. 16.) OGY határozat

a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2001. évi jelentés elfogadásáról

197.

42/2003. (IV. 16.) OGY határozat

a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló 2000. évi jelentés elfogadásáról

198.

37/2003. (IV. 15.) OGY határozat

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésnek a Magyar Köztársaság részéről történő aláírásáról

199.

32/2003. (IV. 3.) OGY határozat

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

200.

30/2003. (III. 27.) OGY határozat

a kisebbségeket érintő jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről

201.

29/2003. (III. 27.) OGY határozat

a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2002. október 20-i általános választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek országos önkormányzatának megválasztásáról szóló – a belügyminiszter által benyújtott – jelentés elfogadásáról

202.

27/2003. (III. 21.) OGY határozat

a Horvát Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló megállapodás megerősítéséről

203.

26/2003. (III. 14.) OGY határozat

az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról

204.

25/2003. (III. 13.) OGY határozat

a családok hajléktalanságának megelőzéséről szóló jelentés elfogadásáról

205.

24/2003. (III. 13.) OGY határozat

a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat módosításáról

206.

17/2003. (III. 7.) OGY határozat

a Nemzetőrség létrehozásáról szóló 100/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

207.

12/2003. (II. 25.) OGY határozat

az Észak-atlanti Szerződésből eredő nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése keretében Törökország védelmének megerősítését szolgáló NATO támogatáshoz történő magyar hozzájárulásról

208.

9/2003. (II. 19.) OGY határozat

a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozatnak az Európai Unió balkáni katonai rendezésben való szerepvállalására tekintettel szükségessé váló módosításáról

209.

4/2003. (II. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

210.

3/2003. (II. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény I. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

211.

2/2003. (II. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. szeptember 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

212.

114/2002.
(XII. 23.) OGY határozat

a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról

213.

111/2002.
(XII. 18.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők műveleteiben magyar katonai egészségügyi kontingens részvételéről

214.

83/2002. (XI. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

215.

82/2002. (XI. 13.) OGY határozat

az Európa Tanács 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai bűnözésről szóló Egyezményének megerősítéséről

216.

81/2002. (XI. 13.) OGY határozat

a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló Egyezmény módosításának megerősítéséről

217.

79/2002. (XI. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között, Budapesten, 2001. január 12-én aláírt Konzuli Egyezmény megerősítéséről

218.

78/2002. (XI. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

219.

77/2002. (XI. 7.) OGY határozat

a NATO feladatot végző tengeri hajók háborús kockázatait viselő nemzeteknek, a NATO tagjai általi kártalanításáról szóló Megállapodásról

220.

76/2002. (XI. 7.) OGY határozat

a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezményre vonatkozó 1988. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásról

221.

74/2002. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés megerősítéséről

222.

73/2002. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Tallinnban, 2002. március 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

223.

63/2002. (X. 4.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

224.

58/2002. (IX. 20.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló, Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény – megerősítéséről

225.

57/2002. (IX. 13.) OGY határozat

a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi egyezmény megerősítéséről

226.

56/2002. (IX. 13.) OGY határozat

az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegéhez történő csatlakozásról

227.

55/2002. (IX. 13.) OGY határozat

az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történő csatlakozásról

228.

54/2002. (IX. 13.) OGY határozat

az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez történő csatlakozásról és az Egyezmény Münchenben, 2000. november 29-én felülvizsgált szövegének megerősítéséről

229.

53/2002. (IX. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló, 2002. február 8-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás megerősítéséről

230.

49/2002. (VII. 19.)
OGY határozat

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról

231.

48/2002. (VII. 19.)
OGY határozat

a földbirtok-politikai irányelvekről

232.

47/2002. (VII. 12.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás 3. Cikk 3. bekezdésének megfelelő elfogadó nyilatkozat megerősítéséről

233.

46/2002. (VII. 12.)
OGY határozat

a családok hajléktalanságának megelőzéséről

234.

40/2002. (VII. 4.) OGY határozat

a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról

235.

38/2002. (VII. 4.) OGY határozat

a hosszú távú egészségpolitika folyamatosságának megőrzéséről és az egészségügyi, valamint a szociális rendszerekben ellátottak jogainak érvényesítését biztosító szervezet kialakításáról

236.

37/2002. (VII. 4.) OGY határozat

az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről szóló 67/2000. (IX. 13.) OGY határozat módosításáról

237.

35/2002. (VI. 28.) OGY határozat

a hazai népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszú távú feladatokról

238.

34/2002. (VI. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

239.

18/2002. (II. 27.) OGY határozat

a XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról

240.

17/2002. (II. 27.) OGY határozat

a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról

241.

16/2002. (II. 27.) OGY határozat

a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) megerősítéséről

242.

14/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

243.

13/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

244.

12/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás megerősítéséről

245.

11/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között, 1984. november 21-én, Hanoiban aláírt barátsági és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló, 2000. október 12-én, Hanoiban aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről

246.

10/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

247.

8/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

248.

7/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

249.

6/2002. (II. 7.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezmény megerősítéséről

250.

5/2002. (II. 7.) OGY határozat

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről

251.

1/2002. (II. 7.) OGY határozat

az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

252.

101/2001.
(XII. 21.) OGY határozat

a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól

253.

93/2001. (XII. 21.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az egyes szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2001. május 22-én, Hágában aláírt Egyezmény megerősítéséről

254.

92/2001. (XII. 21.)
OGY határozat

az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodáshoz történő csatlakozásról

255.

85/2001. (XII. 13.)
OGY határozat

a 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról

256.

84/2001. (XII. 13.)
OGY határozat

az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról

257.

83/2001. (XII. 13.)
OGY határozat

a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

258.

82/2001. (XII. 13.)
OGY határozat

a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

259.

81/2001. (XII. 13.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről

260.

79/2001. (XI. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás megerősítéséről

261.

71/2001. (XI. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

262.

70/2001. (XI. 7.) OGY határozat

az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve Országgyűlés által történő megerősítéséről

263.

68/2001. (X. 19.) OGY határozat

a munkanélküli-ellátások körének felülvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról

264.

66/2001. (X. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

265.

65/2001. (X. 5.) OGY határozat

az „ENDURING FREEDOM” (Tartós Szabadság) – korábbi elnevezéssel „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) – művelethez történő magyar hozzájárulásról

266.

62/2001. (IX. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről

267.

59/2001. (IX. 7.) OGY határozat

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről

268.

58/2001. (IX. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről

269.

56/2001. (IX. 7.) OGY határozat

az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről

270.

55/2001. (IX. 7.) OGY határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról

271.

44/2001. (VI. 18.) OGY határozat

a Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

272.

39/2001. (VI. 18.) OGY határozat

a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról

273.

35/2001. (VI. 1.) OGY határozat

a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről

274.

33/2001. (V. 18.) OGY határozat

a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI. 4.) OGY határozat módosításáról

275.

31/2001. (V. 14.) OGY határozat

a mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról

276.

28/2001. (V. 11.) OGY határozat

a mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról

277.

27/2001. (V. 11.) OGY határozat

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről

278.

23/2001. (IV. 20.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

279.

20/2001. (III. 30.) OGY határozat

a munkavédelem országos programjáról

280.

19/2001. (III. 30.) OGY határozat

az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről

281.

12/2001. (III. 9.) OGY határozat

az atomenergia 1999. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolóról

282.

11/2001. (III. 9.) OGY határozat

a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásról

283.

10/2001. (III. 9.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről

284.

9/2001. (III. 9.) OGY határozat

az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Európai Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

285.

4/2001. (II. 15.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

286.

3/2001. (II. 15.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről

287.

2/2001. (II. 15.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről

288.

1/2001. (II. 15.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tőkeemelésében való részvételéről

289.

100/2000.
(XII. 20.) OGY határozat

az agrárgazdaság 1999. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

290.

88/2000. (X. 20.) OGY határozat

az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról

291.

86/2000. (X. 20.) OGY határozat

a magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) tárgyában hozott 55/1999. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról

292.

78/2000. (IX. 29.) OGY határozat

a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

293.

77/2000. (IX. 29.) OGY határozat

a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról

294.

76/2000. (IX. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

295.

75/2000. (IX. 29.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról

296.

74/2000. (IX. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe vevő változásairól szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről

297.

68/2000. (IX. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

298.

67/2000. (IX. 13.) OGY határozat

az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről

299.

66/2000. (IX. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a Nemzetközi Valutaalapnak a súlyosan eladósodott, legszegényebb országokat támogató programjához

300.

65/2000. (VI. 21.) OGY határozat

népi kezdeményezésről

301.

62/2000. (VI. 21.) OGY határozat

a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról

302.

60/2000. (VI. 21.) OGY határozat

az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat fenyegető kockázatok kezelésével és egyéb kockázatkezelési kérdésekkel kapcsolatos egyes kormányzati feladatokról

303.

50/2000. (V. 26.) OGY határozat

a munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról

304.

46/2000. (V. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. május 25-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

305.

45/2000. (V. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. június 10-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

306.

44/2000. (V. 26.) OGY határozat

a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

307.

40/2000. (V. 5.) OGY határozat

a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentés elfogadásáról

308.

39/2000. (V. 5.) OGY határozat

a júniusi, júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési és kárelhárítási intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásához

309.

31/2000 (IV. 14.) OGY határozat

a közös magyar–amerikai katonai légi gyakorlatok magyarországi végrehajtásának engedélyezéséről

310.

29/2000. (IV. 14.) OGY határozat

a 47/2000. (IV. 10.) Korm. rendelettel bevezetett intézkedések érvényének meghosszabbítására történő felhatalmazásról

311.

24/2000. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Energia Hivatal 1998–1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

312.

20/2000. (III. 24.) OGY határozat

a határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásaira címmel benyújtott jelentés elfogadásáról

313.

19/2000. (III. 24.) OGY határozat

az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény és az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításainak megerősítéséről

314.

18/2000. (III. 24.) OGY határozat

a nemzetközi munkaügyi egyezményekről és ajánlásokról szóló beszámoló elfogadásáról

315.

17/2000. (III. 24.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú Egyezmény megerősítéséről

316.

15/2000. (III. 3.) OGY határozat

a Magyar Energia Hivatal 1997–1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

317.

14/2000. (III. 3.) OGY határozat

a 2000. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 6/2000. (II. 16.) OGY határozat módosításáról

318.

7/2000. (II. 16.) OGY határozat

a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról

319.

6/2000. (II. 16.) OGY határozat

a 2000. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

320.

4/2000. (II. 16.) OGY határozat

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló, Genfben, az 1948. évi március hó 5. napján kelt egyezmény módosításának elfogadásáról

321.

3/2000. (II. 16.) OGY határozat

az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott módosításainak megerősítéséről

322.

107/1999. (XII. 22.) OGY határozat

a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

323.

106/1999. (XII. 22.) OGY határozat

a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar tudomány 1997–1998. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

324.

105/1999. (XII. 22.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról

325.

104/1999. (XII. 21.) OGY határozat

az agrárgazdaság 1998. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról

326.

103/1999. (XII. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

327.

102/1999. (XII. 18.) OGY határozat

az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról

328.

99/1999. (XII. 10.) OGY határozat

a pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, Strasbourgban, 1990. november 8-án kelt egyezmény megerősítéséről

329.

98/1999. (XII. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

330.

91/1999. (XI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

331.

89/1999. (XI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999. március 31-én, Budapesten aláírt Egyezmény megerősítéséről

332.

79/1999. (X. 22.) OGY határozat

a Magyar Honvédség kijelölt alegységének az IRON DRAGON '99 hadgyakorlaton történő részvételéről

333.

78/1999. (X. 22.) OGY határozat

a tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi Egyezményhez való csatlakozásról

334.

77/1999. (X. 22.) OGY határozat

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény módosításainak megerősítéséről

335.

76/1999. (X. 22.) OGY határozat

az Európai Régióban a felsőoktatási képesítések elismeréséről szóló Lisszaboni Elismerési Egyezmény megerősítéséről

336.

75/1999. (X. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenkettedik feltöltésében

337.

71/1999. (IX. 30.) OGY határozat

az 1999. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 11/1999. (III. 5.) OGY határozat módosításáról

338.

70/1999. (IX. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

339.

69/1999. (IX. 10.) OGY határozat

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR) való csatlakozásról

340.

68/1999. (VI. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság 2000–2002. évi költségvetési irányelveiről

341.

58/1999. (VI. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

342.

57/1999. (VI. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

343.

49/1999. (VI. 3.) OGY határozat

az Európa Tanács „Korrupció Elleni Államok Csoportjához” (GRECO) való csatlakozásról

344.

48/1999. (VI. 3.) OGY határozat

az Európai Szociális Karta megerősítéséről

345.

47/1999. (VI. 3.) OGY határozat

Az elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról

346.

46/1999. (VI. 3.) OGY határozat

az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról szóló Egyezményhez való csatlakozás tárgyában

347.

45/1999. (VI. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996. március 26. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

348.

44/1999. (VI. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1998. november hónap 11. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

349.

36/1999. (V. 7.) OGY határozat

a Nemzetközi Valutaalapban a különleges lehívási jogok (SDR) rendkívüli, egyszeri szétosztásáról és ezzel összefüggésben a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának negyedik módosításáról

350.

35/1999. (V. 7.) OGY határozat

az Európa Tanácsnak – megalakulása 50. évfordulója alkalmából – a Magyar Országgyűlés által juttatandó nemzeti adomány tárgyában

351.

34/1999. (V. 7.) OGY határozat

a Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) békefenntartó missziójában való magyar részvételről szóló 82/1995. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról

352.

29/1999. (IV. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvételéről az Albániának nyújtandó humanitárius segélyműveletben

353.

28/1999. (III. 26.) OGY határozat

a gyermekgondozási díj intézményének ismételt bevezetéséről

354.

25/1999. (III. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd város környéki magyar–osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

355.

20/1999. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X. 15.) OGY határozat módosításáról

356.

18/1999. (III. 8.) OGY határozat

a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt Egyezmény Budapesten, 1998. évi március 26-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve és ennek Aláírási Jegyzőkönyve megerősítéséről

357.

11/1999. (III. 5.) OGY határozat

az 1999. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

358.

5/1999. (II. 12.) OGY határozat

az 1998. október 18-i, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

359.

4/1999. (II. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

360.

3/1999. (II. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény megerősítése tárgyában

361.

1/1999. (II. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1999. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

362.

83/1998. (XII. 26.)
OGY határozat

a gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatáról

363.

82/1998. (XII. 26.)
OGY határozat

a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról

364.

80/1998. (XII. 16.)
OGY határozat

az ítélőtáblák és a fellebbviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról

365.

79/1998. (XII. 16.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés megerősítéséről

366.

78/1998. (XII. 16.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

367.

77/1998. (XII. 16.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjához történő csatlakozásával összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről

368.

73/1998. (XII. 4.) OGY határozat

a Bosznia-Hercegovinában az SFOR erők keretében felállítandó Többnemzetiségű Speciális Alakulatban (MSU) való magyar katonai részvételről

369.

67/1998. (XI. 13.) OGY határozat

a Bolgár Köztársaság Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről

370.

64/1998. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

371.

63/1998. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-jén aláírt Egyezmény megerősítéséről

372.

62/1998. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

373.

61/1998. (X. 30.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról

374.

57/1998. (IX. 29.) OGY határozat

a Szellemi Tulajdon Világszervezete Szerzői Jogi Szerződésének, valamint az előadásokról és a hangfelvételekről szóló Szerződésének a megerősítéséről

375.

56/1998. (IX. 29.) OGY határozat

az OECD tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott, a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló Egyezmény megerősítéséről

376.

43/1998. (VII. 10.)
OGY határozat

a családi támogatások átalakításáról

377.

30/1998. (III. 18.) OGY határozat

a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés megerősítéséről

378.

28/1998. (III. 18.) OGY határozat

az Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv, valamint az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya megerősítéséről

379.

27/1998. (III. 18.) OGY határozat

az Egyetemes Postaegyesület XXI. Kongresszusán aláírt 5. Pótjegyzőkönyv (Szöul, 1994.) megerősítéséről

380.

24/1998. (III. 11.) OGY határozat

a biztosítási önkormányzatok alapszabályának és a felügyelő bizottságok ügyrendjének jóváhagyásáról

381.

23/1998. (III. 11.) OGY határozat

az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról

382.

22/1998. (III. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1995. december 7-én, Budapesten aláírt békéltetési és választottbírósági Szerződés megerősítéséről

383.

21/1998. (III. 6.) OGY határozat

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény megerősítéséről

384.

17/1998. (II. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

385.

16/1998. (II. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás és az azt kiegészítő Jegyzőkönyv megerősítéséről

386.

15/1998. (II. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

387.

14/1998. (II. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

388.

13/1998. (II. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Tiranában, 1996. január 24-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

389.

9/1998. (II. 18.) OGY határozat

az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról

390.

6/1998. (II. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

391.

5/1998. (II. 18.) OGY határozat

az 1998. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

392.

4/1998. (II. 18.) OGY határozat

a népszavazás eredményéről

393.

1/1998. (II. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

394.

126/1997. (XII.18.) OGY határozat

a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló UNIDROIT egyezmény megerősítéséről

395.

124/1997.
(XII. 18.) OGY határozat

a fegyveres erők részletes bontású létszámáról

396.

123/1997.
(XII. 18.) OGY határozat

az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról

397.

119/1997.
(XII. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság belügyminiszterének az 1997. november 16-án megtartott népszavazásról szóló országgyűlési beszámolója elfogadásáról

398.

113/1997.
(XII. 17.) OGY határozat

a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott, az 1989. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egyezményhez fűzött nyilatkozat visszavonásáról

399.

109/1997. (XII. 8.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

400.

105/1997. (XI. 26.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodás megerősítéséről

401.

103/1997. (XI. 15.)
OGY határozat

A fertődi Esterházy Kastélyegyüttes tárgyában

402.

98/1997. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

403.

97/1997. (XI. 6.) OGY határozat

a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról

404.

90/1997. (XI. 5.) OGY határozat

az országos népszavazás elrendeléséről szóló 86/1997. (X. 8.) OGY határozat módosításáról

405.

89/1997. (X. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

406.

87/1997. (X. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között 1992. október 9-én, Salzburgban aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás megerősítéséről

407.

86/1997. (X. 8.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

408.

81/1997. (IX. 26.) OGY határozat

Románia Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről

409.

80/1997. (IX. 26.) OGY határozat

az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Európai Megállapodás megerősítéséről

410.

75/1997. (VII. 18.)
OGY határozat

a megváltozott munkaképességűek és rokkantak társadalombiztosítási és szociális ellátó rendszerének átalakításáról

411.

74/1997. (VII. 18.)
OGY határozat

az új nyugdíjrendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyes feladatokról

412.

a Határőrség fejlesztésének irányairól

413.

66/1997. (VII. 1.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződés megerősítéséről

414.

60/1997. (VI. 4.) OGY határozat

a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről

415.

59/1997. (VI. 4.) OGY határozat

az 1997. évben tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő egyes csapatmozgásokról

416.

51/1997. (V. 14.) OGY határozat

az Európa Tanács Adatvédelmi Egyezményének megerősítéséről

417.

50/1997. (V. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló, 1996. június 4-én, Bernben aláírt Egyezmény megerősítéséről

418.

44/1997. (IV. 29.) OGY határozat

a magyar turizmus fejlődése érdekében szükséges tennivalókról

419.

43/1997. (IV. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Északi Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodásról

420.

41/1997. (IV. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án kelt Egyezményhez és annak Jegyzőkönyveihez, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökségét létrehozó C(74)203 (végső) határozatához

421.

35/1997. (IV. 25.) OGY határozat

a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről hozott 15/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról

422.

28/1997. (III. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámolóról

423.

27/1997. (III. 28.) OGY határozat

a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről hozott 16/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról

424.

26/1997. (III. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, 1997. január 8-án aláírt szabadkereskedelmi megállapodás megerősítéséről

425.

25/1997. (III. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság légterének NATO-repülőgépek által történő igénybevételéről

426.

21/1997. (III. 19.) OGY határozat

az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működéséről

427.

18/1997. (III. 19.) OGY határozat

a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv megerősítéséről

428.

15/1997. (III. 12.) OGY határozat

az 1997. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról

429.

14/1997. (III. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvényjegyzéséről az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank alaptőke-emelése kapcsán

430.

13/1997. (III. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak 11. feltöltésében és a Közbülső Alapban

431.

10/1997. (III. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Tuniszban, 1992. október 22-én aláírt egyezmény megerősítéséről

432.

7/1997. (II. 20.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1997. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról

433.

114/1996.
(XII. 20.) OGY határozat

a gyalogsági aknák betiltásának kezdeményezéséről

434.

113/1996.
(XII. 20.) OGY határozat

a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámolóból adódó következtetésekről és feladatokról

435.

110/1996.
(XII. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló, Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt Szerződés megerősítéséről

436.

109/1996.
(XII. 17.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről

437.

106/1996. (XI. 29.)
OGY határozat

a Magyar Honvédség 1996. év végi részletes bontású létszámáról

438.

104/1996. (XI. 26.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kijevben, 1994. október 11-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

439.

103/1996. (XI. 26.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. február 28-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

440.

102/1996. (XI. 26.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995. május 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

441.

101/1996. (XI. 26.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt Egyezmény megerősítéséről

442.

100/1996. (XI. 26.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

443.

99/1996. (XI. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Dublinban, 1995. április 25-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

444.

98/1996. (XI. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Kairóban, 1995. május 23-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

445.

97/1996. (XI. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1993. február 5-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

446.

90/1996. (XI. 1.) OGY határozat

a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény megerősítéséről

447.

89/1996. (X. 30.) OGY határozat

a Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

448.

83/1996. (X. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

449.

79/1996. (X. 2.) OGY határozat

a terrorizmus visszaszorításáról szóló európai egyezmény megerősítéséről

450.

78/1996. (IX. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság légterének NATO-repülőgépek által történő igénybevételéről

451.

75/1996. (IX. 13.) OGY határozat

az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló Egyezményhez való csatlakozás megerősítéséről

452.

73/1996. (IX. 13.) OGY határozat

a Szlovén Köztársaság Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről

453.

72/1996. (IX. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, Budapesten, 1994. december 7-én aláírt szerződés megerősítése tárgyában

454.

71/1996. (IX. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló, 1995. április 19-én, Budapesten aláírt szerződés megerősítése tárgyában

455.

70/1996. (IX. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről

456.

69/1996. (IX. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év október hó 25. napján aláírt szerződés megerősítéséről

457.

62/1996. (VII. 9.) OGY határozat

a nemzetgazdaság működőképessége szempontjából jelentős gazdasági társaságok körének az 1995. évi XXXIX. törvény alapján történő meghatározásáról

458.

61/1996. (VII. 9.) OGY határozat

a Kormány szabadkereskedelmi politikájáról szóló tájékoztatási kötelezettségről

459.

56/1996. (VI. 21.) OGY határozat

az 1996. év hátralévő részében a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról

460.

54/1996. (VI. 21.) OGY határozat

a határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezmény megerősítéséről

461.

50/1996. (VI. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Kanada között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év december hónapjának 7. napján aláírt szerződés megerősítéséről

462.

48/1996. (VI. 7.) OGY határozat

a Budapest Bank részére juttatott 12 milliárd forintos állami támogatás körülményeinek vizsgálatáról

463.

47/1996. (VI. 7.) OGY határozat

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény végrehajtásának értékeléséről

464.

46/1996. (VI. 7.) OGY határozat

ENSZ békefenntartó erők (UNTAES) magyarországi átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról

465.

44/1996. (V. 24.) OGY határozat

a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény végrehajtásának tapasztalatairól és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

466.

39/1996. (V. 15.) OGY határozat

a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást Módosító Megállapodás megerősítéséről

467.

33/1996. (IV. 30.) OGY határozat

az Egyetemes Postaegyesület XX. Kongresszusán aláírt 4. Pótjegyzőkönyv (Washington, 1989.) megerősítéséről

468.

32/1996. (IV. 30.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság csatlakozásáról a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez

469.

26/1996. (IV. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch–Siegendorf összekötő út használatáról szóló Egyezmény megerősítéséről

470.

24/1996. (III. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Eszéken, 1995. április 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

471.

16/1996. (III. 1.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló szerződés megerősítéséről

472.

15/1996. (III. 1.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Pekingben, 1995. év október hónap 9. napján aláírt szerződés megerősítéséről

473.

14/1996. (III. 1.) OGY határozat

a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt ENSZ Egyezmény megerősítéséről

474.

10/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

475.

9/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

476.

8/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

477.

7/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

478.

6/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

479.

5/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Dél-afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. március 4-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

480.

4/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

481.

3/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

482.

2/1996. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

483.

126/1995.
(XII. 26.) OGY határozat

a Munkaerőpiaci Alap önkormányzati jellegű irányításáról szóló törvényi szabályozásról

484.

123/1995.
(XII. 22.) OGY határozat

az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásáról

485.

122/1995.
(XII. 22.) OGY határozat

a személyazonosító jelre vonatkozó 46/1995. (VI. 30.) AB határozat következtében teendő intézkedésekről

486.

120/1995.
(XII. 22.) OGY határozat

az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról

487.

114/1995.
(XII. 12.) OGY határozat

a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) kötelékében korlátozott létszámú magyar műszaki kontingens részvételéről

488.

112/1995. (XII. 2.)
OGY határozat

a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) Magyarországon történő átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról

489.

111/1995. (XI. 30.) OGY határozat

a magyar energiaszektor privatizációja elleni népi kezdeményezésről

490.

108/1995. (XI. 9.) OGY határozat

a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény egyes rendelkezéseinek érvényesítése érdekében szükséges jogalkotási feladatokról

491.

105/1995. (XI. 1.) OGY határozat

a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásáról

492.

104/1995. (X. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Jakartában, 1992. május 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

493.

103/1995. (X. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, 1993. március 10-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

494.

102/1995. (X. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Románia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

495.

101/1995. (X. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar–ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Szerződés megerősítéséről

496.

98/1995. (IX. 28.) OGY határozat

a nukleáris biztonságról szóló egyezmény megerősítéséről

497.

97/1995. (IX. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Almatiban, 1995. március 9-én aláírt konzuli egyezmény megerősítéséről

498.

96/1995. (IX. 28.) OGY határozat

az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló általános megállapodás második, negyedik és ötödik számú jegyzőkönyveinek, valamint az Emberi Jogok Európai Bizottsága és Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó 1969. évi európai megállapodásnak a megerősítéséről

499.

86/1995. (VII. 6.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások 1995. szeptember havi emeléséről

500.

81/1995. (VII. 6.) OGY határozat

az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye megerősítéséről

501.

78/1995. (VII. 6.) OGY határozat

az 1995. évben a „Békepartnerség” program Keretdokumentum alapján, illetve a „Békepartnerség” szellemében tervezett csapatmozgásokról

502.

75/1995. (VI. 22.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló szerződés megerősítéséről

503.

65/1995. (VI. 17.) OGY határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának megerősítéséről szóló 66/1994. (XII. 15.) OGY határozat módosításáról

504.

64/1995. (VI. 17.) OGY határozat

ENSZ békefenntartó erők (UNCRO és UNPREDEP) magyarországi átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról

505.

61/1995. (VI. 8.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a jogellenesen tartózkodó személyek államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

506.

60/1995. (VI. 8.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Cseh Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

507.

55/1995. (VI. 1.) OGY határozat

a Magyar Honvédség és a Román Hadsereg alegységei egymás országában végrehajtásra kerülő közös kiképzéséről és gyakorlatáról

508.

54/1995. (V. 26.) OGY határozat

az országos népszavazás kezdeményezésének elutasításáról

509.

49/1995. (V. 10.) OGY határozat

a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT egyezményhez, valamint a nemzetközi követelés-vételről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT egyezményhez történő csatlakozásról

510.

47/1995. (V. 4.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés megerősítéséről

511.

46/1995. (V. 4.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés megerősítéséről

512.

40/1995. (IV. 7.) OGY határozat

a Magyar Honvédség alegységei légvédelmi rakéta éleslövészetéről a Lengyel Köztársaságban

513.

39/1995. (IV. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Pozsonyban, 1993. január 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

514.

38/1995. (IV. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Bratislavában, 1994. augusztus 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

515.

37/1995. (IV. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Prágában, 1993. január 14-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

516.

36/1995. (IV. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Malajzia között a beruházások elősegítéséről és védelméről Kuala Lumpurban, 1993. február 19-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

517.

31/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Duna egyoldalú elterelése miatt szükséges teendőkről szóló 25/1994. (IV. 13.) OGY határozat módosításáról

518.

30/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

519.

29/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. augusztus 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

520.

28/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Tiranában, 1992. november 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

521.

27/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt Egyezmény módosításáról rendelkező, 1994. május 3. napján, Budapesten aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről

522.

26/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

523.

25/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Budapesten, 1994. június 8-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

524.

24/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

525.

23/1995. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

526.

18/1995. (III. 8.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

527.

17/1995. (III. 8.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

528.

16/1995. (III. 8.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

529.

15/1995. (III. 8.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

530.

14/1995. (III. 8.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

531.

13/1995. (III. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés, valamint az azt kiegészítő levélváltás megerősítéséről

532.

10/1995. (III.1.) OGY határozat

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kinnlevőségeinek rendezéséről, a járulékbeszedés, végrehajtás és ellenőrzés egységes rendszerének kialakításáról

533.

9/1995. (II. 24.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások emeléséről

534.

73/1994. (XII. 27.)
OGY határozat

népszavazási kezdeményezésről

535.

72/1994. (XII. 27.)
OGY határozat

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretében kialakított, 1994. április 15-én, Marrakeshben aláírt sokoldalú kereskedelmi megállapodások megerősítéséről

536.

71/1994. (XII. 27.)
OGY határozat

az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a mezőgazdasági és ipari termékek származási jelzéseinek, eredetmegjelöléseinek és a származásra utaló egyéb megnevezéseknek a védelméről, 1972. július 21-én aláírt, az 1973. évi 18. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény felmondásáról

537.

70/1994. (XII. 27.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Prágában, 1993. január 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

538.

69/1994. (XII. 26.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között aláírt választottbírósági és békéltetési Szerződés megerősítéséről

539.

68/1994. (XII. 26.)
OGY határozat

az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4. napján kelt Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének megerősítéséről

540.

64/1994. (XII. 2.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 1994. április 6-án, Ljubljanában aláírt Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

541.

59/1994. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Paraguayi Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Asunciónban, 1993. augusztus 11-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

542.

58/1994. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuvaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

543.

57/1994. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére, és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Pekingben, 1992. június 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

544.

51/1994. (X. 19.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank között a pénzügyi együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről

545.

50/1994. (X. 14.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 1994 szeptemberét megelőző időre vonatkozó emelésének egyösszegű kifizetéséről

546.

47/1994. (X. 6.) OGY határozat

a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeiről

547.

38/1994. (VII. 18.)
OGY határozat

a nyugellátások és a baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

548.

37/1994. (VII. 18.)
OGY határozat

a magyar–brit közös kiképzésről és gyakorlatról

549.

30/1994. (IV. 13.) OGY határozat

a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak tizedik feltöltésében való magyar részvételről

550.

29/1994. (IV. 13.) OGY határozat

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Hegyi-Karabah-i Megfigyelő Missziójában való magyar részvételről

551.

28/1994. (IV. 13.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés megerősítéséről

552.

24/1994. (IV. 1.) OGY határozat

a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat alapszabályának jóváhagyásáról

553.

23/1994. (IV. 1.) OGY határozat

az Egészségbiztosítási Önkormányzat alapszabályának jóváhagyásáról

554.

22/1994. (IV. 1.) OGY határozat

a Szekszárdi Húsipari Rt. Állami Fejlesztési Intézettel szemben fennálló tartozásának elengedéséről

555.

16/1994. (III. 31.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormányának felhatalmazásáról a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelme beadására

556.

13/1994. (III. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között a barátsági és együttműködési szerződés megerősítéséről

557.

11/1994. (III. 2.) OGY határozat

a DUNAFERR DV Rt. járadékfizetési kötelezettségének részvénnyé történő átalakításáról

558.

10/1994. (III. 2.) OGY határozat

az 1994. évi országgyűlési képviselő- választások lebonyolításának költségeiről

559.

8/1994. (II. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló egyezmény megerősítéséről

560.

7/1994. (II. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló egyezmény utólagos megerősítéséről

561.

6/1994. (II. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 1993. november 29-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

562.

5/1994. (II. 23.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

563.

4/1994. (II. 11.) OGY határozat

az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezményhez való csatlakozásról

564.

2/1994. (II. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról aláírt egyezmény megerősítéséről

565.

103/1993.
(XII. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részéről a Rio de Janeiróban, 1992. június 13-án aláírt ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény megerősítéséről

566.

102/1993.
(XII. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság részéről a Rio de Janeiróban, 1992. június 13-án aláírt ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény megerősítéséről

567.

99/1993. (XII. 24.)
OGY határozat

az 1994. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről

568.

98/1993. (XII. 24.)
OGY határozat

az 1993. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről

569.

92/1993. (XI. 26.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között az államközi kapcsolatok alapjairól szóló szerződés megerősítéséről

570.

90/1993. (XI. 17.) OGY határozat

nemzeti környezet- és természetpolitikai koncepció kidolgozásáról

571.

89/1993. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló szerződés megerősítéséről

572.

88/1993. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló szerződés megerősítéséről

573.

87/1993. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló szerződés megerősítéséről

574.

86/1993. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a barátsági és együttműködési szerződés megerősítéséről

575.

85/1993. (XI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés megerősítéséről

576.

82/1993. (X. 28.) OGY határozat

az 1993. január 1-je előtt megállapított nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások egyösszegű kiegészítéséről

577.

75/1993. (X. 1.) OGY határozat

a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési kapcsolatokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról szóló egyezmény felmondásáról

578.

73/1993. (IX. 23.) OGY határozat

a HM RADAR Rádiótechnikai Részvénytársaságot terhelő haditechnikai műszaki fejlesztésekre adott juttatások visszafizetésének elengedéséről

579.

72/1993. (IX. 23.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság által 1992. október 30-án, Montreálban aláírt, a plasztik robbanóanyagok megjelöléséről azok felderítése céljából Montreálban, az 1991. évi március hó 1. napján létrehozott Egyezmény megerősítéséről

580.

70/1993. (IX. 16.) OGY határozat

a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XLIV. ülésszakán, 1989. december 15-én elfogadott Második Fakultatív Jegyzőkönyve megerősítéséről

581.

69/1993. (IX. 16.) OGY határozat

a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről

582.

61/1993. (VII. 16.)
OGY határozat

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1993. évi költségvetésével összefüggő intézkedésről

583.

60/1993. (VII. 16.)
OGY határozat

az általános forgalmi adókulcs 1993. augusztus 1-jei emelésével összefüggő egyidejű lakossági kompenzálásról

584.

59/1993. (VII. 16.)
OGY határozat

a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal-korszerűsítés kiemelt jelentőségű kormányzati beruházásról, a kapcsolódó vasúti személykocsi vásárlási és gyártási, értékesítési együttműködésről

585.

56/1993. (VI. 25.) OGY határozat

a Ganz Acélszerkezeti Vállalat pénzügyi-gazdasági stabilitásának megteremtéséhez szükséges intézkedésekről

586.

55/1993. (VI. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

587.

54/1993. (VI. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Kairóban, 1991. november 5. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

588.

53/1993. (VI. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

589.

52/1993. (VI. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Ottawában, 1991. évi október hó 3. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről

590.

48/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1981. június 22-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a dolgozók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. számú egyezmény megerősítéséről

591.

47/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1981. június 19-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló 154. számú egyezmény megerősítéséről

592.

46/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1978. június 27-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a közalkalmazottak szervezkedési szabadságának védelméről és foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló 151. számú egyezmény megerősítéséről

593.

45/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1977. június 20-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkavállalók védelméről a munkahelyen levegőszennyeződés, zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek ellen szóló 148. számú egyezmény megerősítéséről

594.

44/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1976. június 21-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a hármas tagolású tanácskozásokról a nemzetközi munkaügyi normák előmozdítása érdekében szóló 144. számú egyezmény megerősítéséről

595.

43/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1975. június 23-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a mezőgazdasági dolgozók szervezeteiről és szerepükről a gazdasági és társadalmi fejlődésben szóló 141. számú egyezmény megerősítéséről

596.

42/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1970. június 24-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a fizetett szabadságról szóló 132. számú egyezmény megerősítéséről

597.

41/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1969. június 25-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkaügyi felügyeletről a mezőgazdaság területén szóló 129. számú egyezmény megerősítéséről

598.

40/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1967. június 28-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, az egy dolgozó által hordozható megengedett maximális súly mértékéről szóló 127. számú egyezmény megerősítéséről

599.

39/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1957. június 25-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a kényszermunka felszámolásáról szóló 105. számú egyezmény megerősítéséről

600.

38/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a San Franciscóban, 1948. július 9-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkaerő-gazdálkodási intézmények szervezetéről szóló 88. számú egyezmény megerősítéséről

601.

37/1993. (VI. 11.) OGY határozat

a Genfben, 1947. július 11-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkaügyi felügyeletről az iparban és a kereskedelemben szóló 81. számú egyezmény megerősítéséről

602.

36/1993. (V. 28.) OGY határozat

a települések egészséges ivóvízellátását elősegítő 1993–1994. évi kormányprogramról

603.

33/1993. (V. 28.) OGY határozat

a HUNGALU Rt. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről

604.

32/1993. (V. 28.) OGY határozat

a Nitrokémiai Ipartelepek állami alapjuttatás és állami kölcsön visszafizetési kötelezettségeinek elengedéséről

605.

31/1993. (V. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól szóló, Kijevben, 1991. december 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről

606.

30/1993. (V. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság közötti, 1992. február 6-án, Madridban aláírt barátsági és együttműködési Szerződés megerősítéséről

607.

26/1993. (IV. 23.) OGY határozat

az Európa Tanács keretében elfogadott kiadatási és egyéb bűnügyi egyezmények megerősítéséről

608.

23/1993. (IV. 9.) OGY határozat

az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés megerősítéséről

609.

16/1993. (III. 26.) OGY határozat

a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről

610.

13/1993. (III. 19.) OGY határozat

a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának benyújtásáról szóló 82/1992. (XII. 4.) OGY határozat módosításáról

611.

7/1993. (II. 27.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről

612.

1/1993. (II. 4.) OGY határozat

a Nemzetközi Pénzügyi Társaságban a Magyar Köztársaság alaptőke-részesedésének megemeléséről

613.

91/1992. (XII. 31.)
OGY határozat

a Ganz Gépgyár Holding Kft. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről és átütemezéséről

614.

90/1992. (XII. 31.)
OGY határozat

a Magyar Televízió 1 milliárd forint zárolt költségvetési támogatásának rendezéséről

615.

82/1992. (XII. 4.) OGY határozat

a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának benyújtásáról

616.

80/1992. (XI. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás megerősítéséről

617.

79/1992. (XI. 20.) OGY határozat

az 1992. évi költségvetés alakulásáról, az államháztartás helyzetéről

618.

71/1992. (XI. 6.) OGY határozat

az 1992. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről

619.

66/1992. (X. 16.) OGY határozat

Tiszaderzs Község Önkormányzati Képviselő-testülete feloszlatásáról

620.

63/1992. (X. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Ankarában, 1992. január 14-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

621.

62/1992. (X. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről Budapesten, 1991. augusztus 6-án aláírt Egyezmény megerősítéséről

622.

61/1992. (X. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Oslóban, 1991. április 8-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

623.

60/1992. (X. 16.) OGY határozat

a Mecseki Ércbányászati Vállalat államkölcsön adósságának rendezéséről

624.

59/1992. (X. 16.) OGY határozat

a központi igazgatási kiadások csökkentéséről

625.

58/1992. (X. 16.) OGY határozat

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására, a jövedelemadók területén, Budapesten, 1989. május 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

626.

55/1992. (X. 1.) OGY határozat

az Egyezmény a gyermek jogairól magyar jogrendbe illesztése tárgyában hozott 47/1991. (IX. 15.) OGY határozat módosításáról

627.

53/1992. (X. 1.) OGY határozat

a társadalombiztosítással kapcsolatos kormányzati feladatokról

628.

50/1992. (IX. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

629.

49/1992. (IX. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

630.

48/1992. (IX. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1991. május 29-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

631.

43/1992. (VI. 29.) OGY határozat

a Kormány munkájáról szóló beszámoló országgyűlési vitájáról

632.

42/1992. (VI. 29.) OGY határozat

az egészséges ivóvízellátást elősegítő programról

633.

34/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság között Budapesten, 1991. május 31-én aláírt konzuli egyezmény megerősítéséről

634.

33/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló, 1992. február 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről

635.

32/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről

636.

31/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti egyetértésről és barátságról szóló szerződés megerősítéséről

637.

30/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jeruzsálemben, 1991. május 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

638.

29/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Jeruzsálemben, 1991. május 14-én aláírt megállapodás megerősítéséről

639.

28/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Dzsakartában, 1989. október 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

640.

27/1992. (VI. 12.) OGY határozat

a Dorogi Szénbányák Vállalat állami alapjuttatással kapcsolatos tartozásának rendezéséről

641.

26/1992. (VI. 10.) OGY határozat

egyes saját jogú nyugdíjak emeléséről

642.

24/1992. (V. 26.) OGY határozat

a Lágymányosi Dunahíd és csatlakozó úthálózata megvalósításáról

643.

23/1992. (V. 26.) OGY határozat

az 1990. évi állami költségvetés végrehajtásával összefüggésben tett állami számvevőszéki javaslatokra vonatkozó intézkedésekről

644.

19/1992. (IV. 21.) OGY határozat

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguay Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem és vagyonadók területén Montevideoban, az 1988. évi október hó 25. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről

645.

18/1992. (IV. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Kuwait állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kuwaitban, az 1989. évi november hó 8. napján aláírt megállapodás megerősítéséről

646.

17/1992. (IV. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi november hó 9. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről

647.

16/1992. (IV. 21.) OGY határozat

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguay Keleti Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi augusztus hó 25. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről

648.

15/1992. (IV. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Canberrában, 1990. november 29-én aláírt Egyezmény megerősítéséről

649.

14/1992. (IV. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről budapesten, 1991. augusztus 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről

650.

9/1992. (III. 21.) OGY határozat

a fegyverkereskedelmi törvény megalkotásáról

651.

8/1992. (III. 11.) OGY határozat

a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről

652.

7/1992. (III. 11.) OGY határozat

a Papíripari Vállalat állami kölcsön törlesztésének átütemezéséről

653.

6/1992. (III. 11.) OGY határozat

ENSZ békefenntartó erők (UNPROFOR) magyarországi átvonulásáról

654.

73/1991. (XII. 31.)
OGY határozat

a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatási rendszeréről

655.

68/1991. (XII. 14.)
OGY határozat

az egyes nyugellátások és egyéb ellátások egyszeri kiegészítéséről

656.

63/1991. (XI. 15.) OGY határozat

az állami költségvetés 1992. évi irányelveiről

657.

61/1991. (X. 29.) OGY határozat

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről szóló 78/1990. (XI. 17.) OGY határozat kiegészítéséről

658.

60/1991. (X. 29.) OGY határozat

a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról

659.

59/1991. (X. 19.) OGY határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1989. évi 76. ülésszakán elfogadott okmány bemutatásának tudomásul vételéről

660.

57/1991. (X. 17.) OGY határozat

a HUNGALU RT. állami kölcsön tartozásának, valamint állami alapjuttatáshoz kapcsolódó járadékfizetési kötelezettségének HUNGALU részvénnyé történő átváltásáról

661.

55/1991. (X. 16.) OGY határozat

az Állami Vagyonügynökség működéséről (1990. március–1991. május) szóló beszámolóról és az Állami Számvevőszék ehhez kapcsolódó jelentéséről

662.

51/1991. (X. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről

663.

49/1991. (IX. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége hagyományos fegyveres erőinek nemzeti szintjeiről szóló, Budapesten, 1990. november 3-án aláírt Megállapodás megerősítéséről

664.

48/1991. (IX. 15.) OGY határozat

az Európai hagyományos fegyveres erőkről szóló, Párizsban, 1990. november 19-én aláírt Szerződés megerősítéséről

665.

47/1991. (IX. 15.) OGY határozat

az Egyezmény a gyermek jogairól magyar jogrendbe illesztésének tárgyában

666.

46/1991. (IX. 15.) OGY határozat

a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény megerősítéséről

667.

44/1991. (IX. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a „Nyitott Égbolt” rendszer létrehozásáról Bukarestben, az 1991. évi május hó 11. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről

668.

42/1991. (VII. 25.)
OGY határozat

a társadalombiztosítási ellátások évközi emelésének lehetőségeiről

669.

41/1991. (VII. 18.)
OGY határozat

a Varsóban, 1955. május 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási szerződés, valamint az annak érvényessége meghosszabbításáról Varsóban, 1985. április 26-án aláírt Jegyzőkönyv hatályának megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről

670.

38/1991. (VII. 1.) OGY határozat

az 1991. évi költségvetési folyamatok alakulásáról szóló beszámoló jelentés elfogadásáról

671.

33/1991. (VI. 10.) OGY határozat

az állami költségvetési garanciavállalás mértékének emeléséről

672.

30/1991. (V. 14.) OGY határozat

a fokozottan védett erdők használatáról

673.

27/1991. (IV. 30.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén az 1990. évben parafált egyezmény aláírására történő felhatalmazásról

674.

24/1991. (IV.17.) OGY határozat

az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről

675.

22/1991. (IV. 13.) OGY határozat

a délalföldi települések ivóvizének minősítéséről és az egészséges ivóvízellátási program módosításáról

676.

21/1991. (IV. 13.) OGY határozat

a Nemzetközi Valuta Alapban a Magyar Köztársaság kvótájának megemeléséről és a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának módosításáról

677.

15/1991. (III. 26.) OGY határozat

a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatására

678.

12/1991. (III. 5.) OGY határozat

az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990. (III. 12.) OGY határozatot módosító 92/1990. (XII. 29.) OGY határozat módosításáról

679.

11/1991. (III. 5.) OGY határozat

az 1990. december 18-ai zárt ülésével kapcsolatos intézkedésről

680.

5/1991. (II. 9.) OGY határozat

a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatásának rendezéséről

681.

1/1991. (I. 28.) OGY határozat

a nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a gyermekgondozási segély kiegészítéséről

682.

92/1990. (XII. 29.)
OGY határozat

az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990. (III. 12.) OGY határozat módosításáról szóló 75/1990. (X. 26.) OGY határozat módosításáról

683.

88/1990. (XII. 29.)
OGY határozat

az Öböl-válsággal kapcsolatos honvédelmi kérdésekről

684.

87/1990. (XII. 28.)
OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére

685.

80/1990. (XI. 28.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és Ausztrália közötti kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmény aláírásáról

686.

78/1990. (XI. 17.) OGY határozat

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről

687.

76/1990. (XI. 2.) OGY határozat

az Európa Tanács Alapszabályához és az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Egyezményhez való csatlakozásról, valamint az Európai Emberi Jogi egyezmény aláírásáról

688.

75/1990. (X. 26.) OGY határozat

az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990. (III. 12.) OGY határozat módosításáról

689.

70/1990. (IX. 14.) OGY határozat

az 1990. évi önkormányzati választások előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról

690.

63/1990. (VIII. 8.) OGY határozat

a népszavazás eredményéről

691.

62/1990. (VIII. 8.) OGY határozat

a frekvenciamoratóriumról

692.

57/1990. (VII. 27.)
OGY határozat

az 1990. évi köztársasági elnök közvetlen választására vonatkozó népszavazás előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról

693.

56/1990. (VII. 11.)
OGY határozat

népszavazás elrendeléséről

694.

47/1990. (VI. 5.) OGY határozat

a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületbe meghatalmazott kijelöléséről szóló határozat módosításáról

1

A határozatot az Országgyűlés a 2011. október 3-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére