• Tartalom

2011. évi LXXVI. törvény

2011. évi LXXVI. törvény

a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról1

2011.07.29.

1–34. §2

35. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(3)3

36. § (1) A lakásszövetkezet alapszabályát és más belső szabályzatát az e törvénnyel módosított Lszt. rendelkezéseinek megfelelően e törvény hatálybalépésétől számított 180 napon belül módosítani kell. A határidő elmulasztása esetén az alapszabálynak és más belső szabályzatnak az Lszt.-vel ellentétes rendelkezése hatályát veszti és helyébe az Lszt. rendelkezése lép.

(2) Az Lszt. e törvény által megállapított 30. § (2) bekezdésének rendelkezését az e törvény hatálybalépését követően meghozott közgyűlési határozattal előírt kötelezés esetén kell alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépését megelőzően a lakásszövetkezet által létesített kamerarendszernek a módosított Lszt. 14/A. § rendelkezései szerinti üzemeltetése érdekében az alapszabályt vagy a lakásszövetkezet más belső szabályzatát a törvény hatálybalépését követő 180 napon belül kell módosítani és – felülvizsgálat után – a kamerarendszer szükség szerinti átalakítását el kell végezni.

(4) A Tt. e törvény által megállapított 49. § (2) bekezdésének rendelkezését az e törvény hatálybalépését követően meghozott közgyűlési határozattal előírt kötelezés esetén kell alkalmazni.

(5) E törvény hatálybalépését megelőzően a társasház által létesített kamerarendszernek a módosított Tt. 25. § rendelkezései szerinti üzemeltetése érdekében a szervezeti-működési szabályzatot a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell módosítani és – felülvizsgálat után – a kamerarendszer szükség szerinti átalakítását el kell végezni.

37. §4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. június 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 213. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 35. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére