• Tartalom
Oldalmenü

77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

2012.01.02.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével – a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 105. § (2) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d), f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1–14. §1

a) 92. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy sorkatonai idejét tölti,” szövegrész,

c) 4. számú melléklete B) pontjában az „□ A gondozott sorkatonai (polgári) szolgálatból szerelt le.” szövegrész,

d) 5. számú melléklete B) pontjában az „□ A gondozott sorkatonai (polgári) szolgálatra bevonult.” szövegrész.

2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása

15–16. §2

3. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosítása

17. §3

4. A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló
1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet módosítása

18. §4

5. Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

1. Az NMr 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 2. pontja helyébe a következő pont lép:

(Ellátás

Munkakör/fő)

„2. Bölcsődei ellátás

kisgyermeknevelő

2 fő

Gyermekcsoportonként (max. 12 fő, 2 évesnél idősebb gyermekek csoportjában max. 14 fő, integrált csoportban max. 10 fő, kizárólag fogyatékosokat ellátó csoportban max. 6 fő)

orvos

havi 4 óra

Bölcsődénként

 

 

intézményvezető/vezető

1 fő

gazdasági vezető, élelmezésvezető, tejkonyhavezető (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra)

1 fő

 

5 vagy több gyermekcsoport esetén további

 

kisgyermeknevelő

2 fő

 

hetes bölcsődében éjszakai szolgálatot teljesítő

2 fő

kisgyermeknevelő

fogyatékos gyermekeket is ellátó bölcsődében

gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra)

egyesített bölcsődei intézményben, bölcsődei igazgatóságon, illetve módszertani feladatot segítő bölcsődében

szaktanácsadó

1 fő

regionális módszertani bölcsődében

szaktanácsadó

3 fő”

2. Az NMr 1. számú melléklet „II. Szakellátások" cím 2. és 3. pontja helyébe a következő pont lép:

(Ellátás

Munkakör/fő)

„2. Gyermekotthon

intézményvezető

1 fő

(max. 48 férőhely, max. 12 gyermek/csoport)

 

 

gyermekcsoportonként

nevelő

1 fő

 

gyermekvédelmi asszisztens

1 fő

 

gyermekfelügyelő

3 fő

(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,

 

 

illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra

 

 

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

 

családgondozó (utógondozó)

10 óra/hét

Módszertani feladatot ellátó intézményben

módszertani szaktanácsadó

2 fő

2/a) Lakásotthon (max. 12 fő)

nevelő

1 fő

 

gyermekvédelmi asszisztens

1 fő

 

gyermekfelügyelő

3 fő

(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,

 

 

illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra

 

 

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

 

családgondozó (utógondozó)

10 óra/hét

Módszertani feladatot ellátó lakásotthonban

módszertani szaktanácsadó

1 fő

2/b) Speciális gyermekotthon

intézményvezető

1 fő

(max. 40 férőhely, max. 8 gyermek/csoport)

 

 

gyermekcsoportonként

nevelő

2 fő

 

gyermekvédelmi asszisztens

1 fő

 

gyermekfelügyelő

2 fő

(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,

 

 

illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra

 

 

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

 

családgondozó (utógondozó)

10 óra/hét

 

pszichológus

1 fő/3 csoport

 

gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus

1 fő/3 csoport

 

orvos: létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra

 

 

növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző

 

 

 

1 fő/
intézmény

Módszertani feladatot ellátó intézményben

módszertani szaktanácsadó

2 fő

2/c) Különleges gyermekotthon (max. 40 férőhely)

intézményvezető

1 fő

2/ca) Tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekeket ellátó

(csoportlétsz. a 128/A. § bek. szerint)

 

 

gyermekcsoportonként

nevelő

1 fő

gyermekvédelmi asszisztens

1 fő

gyermekfelügyelő

3 fő

(ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,

 

illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

 

családgondozó, utógondozó

10 óra/hét

2/cb) 0–3 év közöttieket ellátó

kisgyermeknevelő

4 fő

3 éven aluliakat ellátó csoporthoz (max. 8 fő/csoport) vagy 3 éven aluli fogyatékos gyermekeket is ellátó integrált csoporthoz (max. 6 fő/csoport)

családgondozó

10 óra/hét/
csoport

 

nevelő

1 fő/2 csoport

 

tejkonyhavezető

1 fő/
intézmény

 

gazdasági nővér

1 fő/
intézmény

 

gyermekszakorvos

átlag napi
1 óra/csoport

3 éven aluliakat ellátó intézményben éjszakai szolgálat teljesítésére

kisgyermeknevelő

1 fő/2 csoport

2/d) Utógondozó otthon (max. 40 férőhely)

intézményvezető/szakmai vezető

1 fő/
intézmény

25 férőhelyig

nevelő

2 fő/
intézmény

gyermekvédelmi asszisztens

1 fő

családgondozó (utógondozó)

1 fő/
intézmény

25–40 férőhelyig

nevelő

4 fő/
intézmény

gyermekvédelmi asszisztens

1 fő

családgondozó (utógondozó)

2 fő/
intézmény

Mindegyik típusú ellátásban

gyermekotthon-vezető

1 fő

[2, 2/a), 2/c) pont]

 

 

40, illetve 48 gyermekre

pszichológus

1 fő

növendékügyi előadó, vagy gyermekvédelmi ügyintéző

1 fő

gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus

1 fő

3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

intézményvezető

1 fő

 

pszichológus

1 fő/évi 100 új örökbefogadói

 

 

alkalmassági vizsgálatra

 

családgondozó

1 fő/48 gyermek legfeljebb
30 vér szerinti családban

utógondozó

1 fő/48 fiatal felnőtt

örökbefogadási tanácsadó

1 fő/55–65 örökbe-
fogadási eset*

 

 

 

hivatásos gyám

1 fő/48 gyermek

eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok

1 fő/60 gyermek

gyámi, gondozói tanácsadó

1 fő/max.
100 gyermek

jogász

létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra

gyermekvédelmi ügyintéző

5 fő/
intézmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság

vezető

1 fő

 

pszichológus

1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek

gyógypedagógus

1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek

pszichiáter

1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek

orvos

1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek

családgondozó

1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek

Módszertani feladatokat ellátó

módszertani szaktanácsadó

2 fő

területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál

 

 

 

 

 

 

* Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok száma, a folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévő örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérését).”

2. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Az NMr 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások" címe a következő 4/a. ponttal egészül ki:

(Ellátási forma

Intézményi munkakör

Képesítés)

„4/a. Alternatív napközbeni ellátás

 

felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,

pszichopedagógus, gyógypedagógus, pedagógus vagy

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógia szakos nevelő, pedagógiai előadó, pedagógia alapszakos bölcsész, viselkedéselemző, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, hittanár-nevelő

vagy

gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ),

szociális asszisztens (OKJ)

vagy

gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ)

vagy

bölcsődei szakgondozó (OKJ),

csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),

kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ)

vagy

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),

gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),

pedagógiai asszisztens (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ)

vagy

szociális asszisztens (OKJ),

pedagógiai asszisztens (OKJ),

gyógypedagógus asszisztens (OKJ),

mentálhigiénés asszisztens (OKJ),

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ) vagy

népművelő-művelődésszervező”

3. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Kimutatás
a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról
A gyermek tartózkodási helye:     
Csoportnevelő neve:     
A gyermek neve:     
A gyermek születési helye, ideje:     
Családi pótlék havi összege:     Ft
Családi pótlék éves összege:     Ft
Felhasználás

Felhasználás időpontja

Felhasználható összeg
(Ft)

Felhasznált összeg
(Ft)

Felhasználás módja*

Egyenleg
(Ft)**

Gyermek aláírása

Csoportnevelő aláírása

Gyermekotthon vezető aláírása

* Ebben az oszlopban kell jelölni a gyámhatósági fenntartásos betétbe történő befizetés tényét is.
** Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról készített beszámoló időpontjában nullának kell lennie.

4. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Kimutatás
a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról
A fiatalkorú tartózkodási helye:     
Csoportnevelő neve:     
A fiatalkorú neve:     
A fiatalkorú születési helye, ideje:     
Családi pótlék havi összege:     Ft
Családi pótlék éves összege:     Ft
Felhasználás

Felhasználás időpontja

Felhasználható összeg
(Ft)

Felhasznált összeg
(Ft)

Felhasználás módja*

Egyenleg
(Ft)**

Fiatalkorú aláírása

Csoportnevelő aláírása

Javítóintézet
igazgatójának aláírása

* Ebben az oszlopban kell jelölni a gyámhatósági fenntartásos betétbe történő befizetés tényét is.
** Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról készített beszámoló időpontjában nullának kell lennie.
1

Az 1–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.