• Tartalom

78/2011. (XII. 22.) NFM rendelet

a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról1

2013.01.04.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokra, valamint az alrendszer hitelesítési és engedélyezési eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2007. december 20-i 2008/217/EK bizottsági határozat tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult, az 1. §-ban meghatározott alrendszer építését, felújítását és korszerűsítését érintő eljárásokban kell alkalmazni.

3. §3 Ez a rendelet

a) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2007. december 20-i 2008/217/EK bizottsági határozat, valamint

b) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 4. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendeletet a 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2015. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a 71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére