• Tartalom

8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelet

8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelet

a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról1

2012.04.02.

A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban az Mttv. 134. § (5) bekezdésében foglaltakkal a következőket rendelem el:

1. § (1)–(10)2

(11)3

2. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 4. számú melléklete 2012. április 1. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelethez

Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai
Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásainak és berendezéseinek frekvenciahasználati díjai (Ft/db/hó)

Frekvenciahasználati díj (Ft/db/hó)

Állomás és berendezés kategória

Frekvenciasáv (F) (MHz)

26<F≤440

440<F≤450

F>450

Állandóhelyű és változó telephelyű állomások, kivéve a központi és gyűjtőállomásokat

5000

100

5000

Központi és gyűjtőállomások

5000

1000

5000

Tartalék berendezések

100

100

100

1. táblázat
Rádiótelefon típusú állandóhelyű szolgálatok állomásai és berendezései frekvenciahasználati díjának megállapítási módja
1.    a)    Telephely nélküli állandóhelyű szolgálatok állomásai, illetőleg berendezései esetében azok kategóriája és az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasáv által együttesen meghatározott frekvenciahasználati díjat (Ft/db/hó) kell kiválasztani az 1. táblázatból,
b)    az a) alatti frekvenciahasználati díjat több engedélyezett állomás, illetőleg berendezés esetében az azonos kategóriába tartozó állomások, illetve berendezések számával meg kell szorozni és az eredményül kapott frekvenciahasználati díjakat össze kell adni.

2. számú melléklet a 8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelethez

960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok frekvenciahasználati díjai
Pont-pont rendszerű rádiórelé állomások 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F)

Díj

 

(Ft/kHz/hó)

960 MHz<F≤10 GHz

1,12

10 GHz<F≤13,25 GHz

0,56

13,25 GHz<F≤21,2 GHz

0,448

F>21,2 GHz

0,336

1. táblázat
Pont-többpont rendszerű rádiórelé, valamint a műsorszétosztó és -elosztó hálózatok központi állomásainak 1 kHz sávszélességre vonatkoztatott frekvenciahasználati egységdíjai (Ft/kHz/hó)

Frekvenciasáv (F)

Díj
(Ft/kHz/hó)

960 MHz<F<10 GHz

2,8

10 GHz<F<13,25 GHz

1,4

13,25 GHz<F<21,2 GHz

1,12

21,2 GHz<F<30 GHz

0,84

30 GHz<F<55 GHz

0,67

55 GHz<F

0,335

2. táblázat
960 MHz-nél nagyobb frekvenciájú rádiórelé, műsorszétosztó és -elosztó hálózatok frekvenciahasználati díjának megállapítási módja
1. a)    Pont-pont és pont-többpont rendszerű rádiórelé, valamint pont-többpont rendszerű műsorszétosztó és -elosztó hálózatok állomásai esetében az engedélyezett frekvenciát tartalmazó frekvenciasávnak megfelelő frekvenciahasználati egységdíjat (Ft/kHz/hó) kell kiválasztani az 1–2. táblázatokból,
b)    az a) alatti frekvenciahasználati egységdíjat az állomásra engedélyezett frekvenciák csatornatávolságának kHz-ben kifejezett összegével meg kell szorozni.

3. számú melléklet a 8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelethez

1.    Az értékesített frekvenciasávok esetében az egységdíj 7500 Ft/kHz/hó.
2.    Az egységdíjat meg kell szorozni az értékesített sávok kHz-ben kifejezett összegével és a sávszorzóval.
3.    Az értékesített sávok kHz-ben kifejezett összegének meghatározásakor duplex sáv esetén annak mindkét részét figyelembe kell venni.
4.    A jogosítottnak minden olyan hónapra a teljes havi sávdíjat kell megfizetnie, amely hónapban a frekvenciahasználati jogosultsága keletkezett, fennállt, vagy megszűnt.
5.    A sávszorzókat az alábbi táblázat tartalmazza:

Frekvencia tartomány

Sávszorzó
értéke

450–470 MHz

0,7

790–960 MHz

1,0

1710–2200 MHz

0,5

2500–2690 MHz

0,4

3400–3800 MHz

0,0067

24500–26500 MHz

0,0033

4. számú melléklet a 8/2011. (XI. 3.) NMHH rendelethez

Frekvenciasáv (F)

Díj
(Ft/kHz/hó)

960 MHz<F≤10 GHz

1,12

10 GHz<F≤13,25 GHz

0,56

13,25 GHz<F≤21,2 GHz

0,448

21,2 GHz<F≤30 GHz

0,336

30 GHz<F≤55 GHz

0,268

55 GHz<F

0,134

1. táblázat
1

A rendeletet a 12/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 8. napjával.

2

Az 1. § (1)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére