• Tartalom

80/2011. (XII. 23.) NFM rendelet

a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról1

2013.01.04.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó részletes műszaki és üzemeltetési szabályokra, illetve az alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a 2012/464/EU bizottsági határozattal módosított, valamint a 2010/640/EU bizottsági határozattal módosított, a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 1-i 2008/231/EK bizottsági határozat tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult, az 1. §-ban meghatározott alrendszer építését, felújítását és korszerűsítését érintő eljárásokban kell alkalmazni.

3. §3 Ez a rendelet

a) a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 1-i 2008/231/EK bizottsági határozat,

b) a 2006/920/EK és a 2008/231/EK határozatnak a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek „forgalmi szolgálat és forgalomirányítás” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. október 21-i 2010/640/EU bizottsági határozat,

c) az átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK, 2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 5. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendeletet a 82/2013. (XII. 29.) NFM rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a 71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére