• Tartalom

82/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet, valamint a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosításáról1

2011.11.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében, a 2. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő m)–r) ponttal egészül ki:

[„Az MVH a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:]

m) a tejkvóta-nyilvántartás működtetéséhez kapcsolódó kérelmek és egyéb dokumentumok érkeztetése, iktatása, adatrögzítése és az ügyiratok MVH felé történő továbbítása;
n) a tejfelvásárlók éves és havi jelentéseinek, valamint a tejtermelők éves jelentéseinek feldolgozása;
o) a tejfelvásárlókhoz beszállító tejtermelőknek az új kvótaévben rendelkezésre álló kvótamennyiséget tartalmazó kimutatás megküldése;
p) a jóváhagyott felvásárlók által jelentett, szerződött tejtermelők személyében történő változások ellenőrzése, majd átvezetése a tejkvóta-nyilvántartásban;
q) az ügyfélszolgálati teendők;
r) a tejtermelőket és tejfelvásárlókat érintő, illetve a tejkvóta-nyilvántartással összefüggő helyszíni ellenőrzés.”

2. § A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 1. § 23. pontjában, valamint 2. § (4) bekezdésében az „5. §-ában” szövegrész helyébe a „6. §-ában” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R 5. §-a.

4. § Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2011. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére