• Tartalom

2011. évi LXXXVIII. törvény

2011. évi LXXXVIII. törvény

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról1

2011.09.02.

1–11. §2

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez3

2. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez4

3. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez5

4. melléklet a 2011. évi LXXXVIII. törvényhez6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 89. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére