• Tartalom

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

2021.07.29.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellátási kötelezettség tekintetében – a tevékenységek ágazati besorolása és a szolgáltatások jegyzéke alapján – az 1. melléklet határozza meg.

2. § A büntetés-végrehajtási szervezetet a 2. mellékletben meghatározott, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodások alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli.

3. § (1) Az ellátási tevékenységet végző vagy koordináló Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett jogaira és kötelezettségeire, az ellátással összefüggő eljárás szabályaira, valamint az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) kell megfelelően alkalmazni.

(2)1 E rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárok alatti ellátási igényen a költségvetési törvényben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igényt, közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényen valamennyi, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényt kell érteni.

(3)2 A Kedvezményezett egyenruházati termékekre vonatkozó, Korm. rendelet szerinti igénybejelentést csak a Kedvezményezettnél már rendszeresített vagy alkalmazásba vett termékekre nyújthatja be.

4. § (1) A Kedvezményezett a Korm. rendelet szerinti ajánlat elutasítása előtt a Központi Ellátó Szervvel köteles az ajánlat beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra tárgyalást kezdeményezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárgyalás célja, hogy Kedvezményezett hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint – a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel és minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni.

(3) A Kedvezményezett csak akkor jogosult elutasítani az ajánlatot és a terméket vagy szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint beszerezni, ha a bizonyítása sikeres és az (1) bekezdés szerinti tárgyalás során a Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) nem tudnak megegyezni a meghatározott ellenérték megfelelő csökkentésében vagy az ellenérték különbözetének más módon történő kompenzálásában. Megegyezés esetén Kedvezményezett köteles a szerződést vagy az ellátási megállapodást megkötni.

5. §3 A Központi Ellátó Szerv a Korm. rendeletben meghatározott jelentése alapján a belügyminiszter a Kedvezményezettek esetében évente, utólag ellenőrizteti, hogy az ajánlatok elutasítása vagy a szerződéstől történő elállás megfelelt-e az irányadó jogszabályi követelményeknek.

6. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő beszerzésekben is alkalmazni kell, ha

a) a közbeszerzési értékhatárok alatti igény vonatkozásában a Kedvezményezett a beszerzés előkészítését a rendelet hatálybalépése előtt megkezdte, de szerződéskötésre nem került sor,

b) a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igény vonatkozásában a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.

(3) A Feleknek a 2011. évre vonatkozó, az e rendelet hatálybalépését követően felmerülő, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igényeivel összefüggő beszerzési eljárásaiban az előre nem tervezett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) E rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások, valamint 2. mellékletében meghatározott Kedvezményezettek körét a Belügyminisztérium a Központi Ellátó Szerv javaslata alapján évente felülvizsgálja.

(5)4 E rendeletnek a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 34/2012. (VII. 4.) BM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok beszerzéseire is alkalmazni kell, amennyiben a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő, de az európai uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő igény vonatkozásában az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor5 a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.

1. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez6A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások köre

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR'08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek, szolgáltatások és építési tevékenységek:7

1.8 10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)
a) Tisztított, konyhakész zöldségek: lilahagyma, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, kelkáposzta, fokhagyma, valamint burgonya.
b) Savanyúságok: savanyú káposzta, csemegeuborka, vegyes vágott savanyúság (csalamádé), ecetes cékla, saláta.
c) Hasított félsertés, sertésbelsőségek.
d) Étkezési sült sertészsír, étkezési sertéstepertő.
e) Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva.
f) Kenyér, péksütemény, finom pékáru.
g) Száraztészta.
h) Tejtermékek.
i) Húskészítmény.
j)9 Ételízesítő.

2.10 13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
a) ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák,
b) konfekcionált lakástextíliák (kivéve: függönyök),
c) fogvatartotti ágytextília,
d) pénzeszsák, bűnjelzsák, szagminta-vevő kendő,
e) vászontáska,
f) szivaccsal töltött párna,
g) hálózsák.

3. 13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
Kalocsai hímzett terítő, gépi hímzett termékek, hímzett rendfokozati jelzés, karjelvények, hímzett azonosítók.

4.11 14.12 Munkaruházat gyártása
Egyenruházati termékek: nadrág, szoknya, ing/blúz, dzseki, zubbony, télikabát, gyakorló ruházat, vászon sapka (kivéve: speciális ruházat).
Fogvatartotti ruházat.
Vízügyi védekezési ruházat, munkaruházat.
Közfoglalkoztatotti ruházat.
Kétrészes munkaruha, dzseki, derekas nadrág, melles nadrág, télikabát, munkakabát, téli mellény, overáll, vattakabát, vattamellény.
Köpeny, tunika, nadrág, kötény, ing, orvosi blúz.
Egészségügyi, műtős ruházat.
Pincérkabát, szakácskabát, szakácsnadrág, szakácssapka.

5. 14.14 Alsóruházat gyártása
Ing, téli ing, téli alsó, blúz, póló, pizsama, hálóing. Kivéve: gyermek ruházat.

6.12 14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
Munkavédelmi kesztyűk (kivéve: lángálló kesztyű, vágásbiztos kesztyű, bélelt kesztyű, cérnakesztyű, motoros kesztyű, mártott kesztyű, sav-lúgálló kesztyű, gumikesztyű).

7.13 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása
a) Egyenruházati kiegészítők: övek bőrből, taktikai öv, tonfatartó, bilincstartó tok, könnyfakasztó tartó tok, merev bilincstartó (bőr), gyorskötöző tartó, kulcstartó, rádiótartó tok, riasztó tok, honvédségi hevederöv, katasztrófavédelmi öv, különböző, bőrből készült tártokok, fegyvertokok, spraytok, bőr bilincsrögzítő öv, pisztolytáska, lábbilincs.
b) Zsákcímke-tartó tok.
c) Málhazsák.
d) Szolgálati igazolvány tok.
e)14 Gyöngyvászon gumikesztyű tartó tok.
f)15 EDR tok.
g)16 Gyöngyvászon irattartó.
h)17 Fogvatartotti táska.

8.18 15.20 Lábbeligyártás
8.1. Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, ragasztott vagy varrott technológiával, a 8.2. alpont kivételével.
8.2. A 8.1. alpont alóli kivételek:
a) lovaglócsizma,
b) hegesztőbakancs,
c) női társasági, alkalmi és divatcipő,
d) speciális díszelgőcipő, -csizma,
e) műtős klumpa, mosható, fertőtleníthető klumpa, egyszer használatos klumpa,
f) hajós félcipő, bakancs,
g) sportcipő,
h) gyermeklábbeli,
i) sav-lúgálló lábbeli,
j) fatalpú klumpa.

9. 17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
Háztartási toalettpapír, közületi toalettpapír, háztartási kéztörlő, közületi kéztörlő, papír zsebkendő, szalvéta, orvosi lepedő.

10.19 17.23 Irodai papíráru gyártása
Egyedi spirálfüzet, konferenciamappa, jegyzettömb, kockatömb, dosszié (pólyás, fűzős, szalagos), mappa, talpas boríték, papírtasak, karton iratpapucs, gyűrűs és emelőkaros iratrendező, talpas tasak.

11.20 18.12. Nyomás (kivéve: napilap)
a) íves, könyvkötött (pl. füzet, könyv, tömb) és leporellós termék: könyv, évkönyv, meghívók, üdvözlő kártyák, céglogós és egyedi kialakítású nyomott borítékok [kivéve: hatósági szürke borítékok, speciális tasakok, egyéb speciális borítékok és tasakok (pl. légpárnás, kraft papír alapanyagú)],
b) névjegykártya,
c) B2 méretnél nem nagyobb egyedi- és formanyomtatványok, hatósági nyomtatványok, szigorú számadású nyomtatványok, engedélyköteles nyomtatványok (pl. helyszíni bírság tömb, bianco és megszemélyesített postai készpénzátutalási megbízás „fehér, sárga, rózsaszín postai csekk”, egyes bizonyítványok),
d) kis és nagy formátumú kültéri és beltéri plakátok (pl. roll-up, molinó), ragasztott, kasírozott, laminált tablók, táblák,
e) lőlapok,
f) naptárak (egyes sorozatgyártású, illetve emblémázott egyedi asztali és falinaptár),
g) iratborító,
h) leporellós kivitelű nyomtatványok,
i) textilnyomtatással készülő egyedi termékek, tárgy- és felületnyomtatás.

12. 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
Kiadványszerkesztés, könyvszedés, könyvszerkesztés, elektronikus tördelés.

13. 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Könyvkötés, műbőrkötés, emlékkönyv, vendégkönyv, keménytáblás kötés, oklevélátadó, díszborító, aláírókönyv, prospektustartó, fóliázás, laminálás, kasírozás, arany-feliratozás, feliratozás.

14.21

15.22 22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
a) Homokzsák.
b) Műanyag szemeteszsák.

16. 25.11 Fémszerkezet gyártása
Építőipari állványok és zsaluk, egyedi épület- és csarnokszerkezetek, acél műtárgyak közutakhoz, ipari tartószerkezetek, toronyszerkezetek, expandált lemez, közúti jelzőtáblaoszlopok.

17. 25.12 Fém épületelem gyártása
Ablakrács, biztonsági rács, elválasztó rács, rács, lemezajtó, rácsos ajtó, zárkaajtó, kerítés.

18.23

19. 25.71 Evőeszköz gyártás
Fogvatartotti zsebkés.

20. 25.72 Lakat-, zárgyártás
Zár, záralkatrészek (kivéve: zárbetétek).
Büntetés-végrehajtási ajtózár-szerkezet (3 ponton záródó).
Elektromos ajtózár (szigonyzár).

20/A.24 25.93 Huzaltermék gyártása
Huzalból készült áruk: pengés (NATO) drót, huzalkerítés (3000 mm × 15 m × 2,5 mm paraméterű huzal) gyártása.

21. 25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Kordon, biztonsági elválasztókordon.
Gurulásgátlók, fém létra, fémkitűző.
Vályogprés gép.

22.25 31.01. Irodabútor gyártása
a) laminált bútorlapból készült ügyintézői irodabútorok,
b) lap- és csőlábas asztalok, szekrények,
c) forgószékek, vezetői fotel, tárgyalószékek, favázas székek, bankett székek,
d) egyéb irodai kiegészítő bútorok.

23. 31.02 Konyhabútorgyártás
Egyszerű kivitelű, egyedi konyhabútor gyártása laminált bútorlapból.

24. 31.03 Ágybetét gyártása
Szivacsmatrac (huzattal), ágybetét (MDF lap).

25.26 31.09 Egyéb bútor gyártása
a) Iskolabútor gyártása.
b) Gyermekbútorok: szék, asztal, szekrény, kanapé, polc, polcos ülőke.
c) Heverők gyártása és összeszerelése.
d) Tömörfa ülőbútorok.
e) Laminált bútorlapból készült kulcstartó szekrény, fali ruhafogas, polc, fegyvertároló szekrény, öltözőszekrény.
f) Készenléti helyiségek laminált bútorlapból készült bútorzatának gyártása és összeszerelése.
g) Vaságyak, fémasztalok, zárkaszekrények, fémszékek, fémszekrények (kivéve: trezorok).
h) Homokláda.
i) Piknikpad.

26. 32.30. Sportszergyártás
Iskolai sportszerek: bordásfal, zsámoly, ugrószekrény, tornapad, tornagerenda, gyűrű.

27.27 32.50 Orvosi eszköz gyártása
a) Orvosi, egészségügyi és kórházi beépített, illetve mobil bútor, laboratóriumi bútor gyártása.
b) Elektromos betegápolóágy, betegápolóágy (manuális).
c) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, matracvédő, vizsgálólepedő.
d) Antiallergén, steppelt, mosható párna és paplan műszál töltettel.
e) Antiallergén, mosható, steppelt betegalátét.
f) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő betegalátét.
g) Egészségügyi komforthabmatrac.
h) Szuper mikroszálas törlőkendő, törölköző, orvosiműszer-törlő.
i) Sötétítő függöny, szeméremfüggöny (UV Standard 801).
j) Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk.
k) Kórházi textíliák.
l) Egyszer használatos nem szőtt termékek: zsilipruhák, lepedők, védőruhák, cipővédő, beteging, sapka, eü. szájmaszk, kiegészítők.
m) Steril egyszer használatos nem szőtt termékek: operációs kabátok, lepedők, kiegészítők.
n) Steril egyszer használatos nem szőtt műtéti szettek: általános szett, rectum és laparoszkópos szett, sliccelt lepedő szett, szemészeti szett, szekciós szett, laparoszkópos szett, cisztoszkópos szett, TUR szett, kézsebészeti szett, kéz-lábizoláló szett, végtagszett, térd arthroszkópos szett, vertikális szett, csípőszett.

28. 38 Hulladékgazdálkodás
Irodai, nyomdai, irattári papírok, valamint műanyag alapú adathordozók gyűjtése és válogatása, hasznosítása, megsemmisítése.
Elektronikai hulladék gyűjtése, válogatása, bontása, hasznosítása, megsemmisítése.

29. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Laboratóriumi berendezések bútorainak felszerelése és hasonló cikkek beszerelése.

30. 58.11 Könyvkiadás
Kiadói tevékenység.

31.28 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).
Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.
24 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, élő kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.
Ágyneműk, munka- és védőruhák kölcsönzése (bértextil szolgáltatás).

32.29 33.11 Fémfeldolgozási termék javítása
Határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár elemeinek [fémfeldolgozási termékek, huzalból készült termékek, pengés (NATO) drót, huzalkerítés, drótkerítés, kerítésfonat, drótháló, magasfigyelők és esőbeállók] javítása, karbantartása.

33.30 42.11. Út, autópálya építése
Határőrizeti feladatok végrehajtására kiépített manőverút karbantartása, javítása.

34.31

35.32 16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása
Ajtó, ablak, kereteik, fémszerelvényekkel (mint pl. sarokvas, zár) ellátva vagy anélkül.

36.33 16.24 Tároló fatermék gyártása
Fa tároló rekesz, doboz.

37.34 22.23 Műanyag építőanyag gyártása
Műanyag ablak és tokja.

38.35 42.99 Egyéb m.n.s. építés
Fémszerkezetű kerítés építése.

39.36 16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása
a) Esőbeálló (pihenő, várakozó) gyártása.
b) Öltözőpad (fogassal ellátott pad).

40.37 28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
Irodagép festékpatronjának (toner) gyártása: Írás- és képmegjelenítő berendezések (nyomtatók, másolók, faxok, számológépek stb.) komplett nyomtató kellékanyagainak (komplett toner/cartridge /festékkazetta/) vagy azok külön alkatrészeinek (toner /külön festékegység/, dob /külön képalkotó egység/, fuser /külön beégető egység/, IBT Belt /képátvivő szalag/ és belt cleaner /képátvivőszalag-törlő/, waste container /használtfesték-tartály/) utángyártása, javítása.

41.38 Építőipari tevékenység kizárólag a fogvatartottak elhelyezésére, ellátására és foglalkoztatására, valamint a biztonságos őrzés és felügyelet biztosítására szolgáló épületek, egyéb építmények vonatkozásában:
41.1. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
a) Redőny, reluxa felszerelése, javítása.
b) Nyílászáró beszerelése.
c) Álmennyezet-, álpadlószerelés.
d) Beépített bútor beszerelése, javítása.
e) M.n.s. egyéb épületasztalos-szerkezet szerelése, javítása.
41.2. 42.99 Egyéb m.n.s. építés
a) Egyéb m.n.s. építés.
b) Sportpályák építése.
41.3. 41.10 Épületépítési projekt szervezése
Épületépítési beruházás szervezése.
41.4. 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
a) Épületszerkezet-felújítás.
b) Lakó- és nem lakóépület kivitelezése.
c) Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje.
d) Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása.
41.5. 43.11 Bontás
a) Bontás kézi erővel.
b) Bontás géppel.
41.6. 43.12 Építési terület előkészítése
a) Gépi földmunkák végzése.
b) Kézi földmunka végzése.
c) Építési terület előkészítése m.n.s.
d) Emelőgép, földmunkagép, útépítőgép kezelése.
41.7. 43.31 Vakolás
a) Vakolás m.n.s.
b) Gipszkartonszerelés, szárazépítészet.
c) Szárazépítészet (belsőépítészeti munkák készítése).
d) Gipszkartonszerelés.
41.8. 43.33 Padló-, falburkolás, térburkolás
a) Melegburkolás és parkettázás.
b) Tapétázás.
c) Térburkolás.
41.9. 43.34 Festés, üvegezés
a) Festés, mázolás.
b) Építmény-, faszerkezetgomba, kártevő és korrózió elleni védelem.
c) Acélszerkezetek korrózióvédelme.
41.10. 43.39 Egyéb befejező építés, új épület első takarítása az építkezés befejezésekor
a) Egyéb befejező építés m.n.s.
b) Új épület első takarítása az építkezés befejezésekor.
c) Szögbelövés.
d) Betonfúrás és -vágás, szögbelövés.
41.11. 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tetőszerkezet-építés (ácsolás).
41.12. 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s., falazási, helyszíni betonozási munkák, épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerekkel történő tisztítása
a) Az épületek külső falának tisztítása gőz és homokfúvással.
b) Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
c) Vízszigetelés.
d) Állványozás.
e) Kőművesmunka.
f) Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel.
g) Zsaluzás, dúcolás.
41.13.39 43.21. Villanyszerelés
41.14.40 43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
41.15.41 43.29. Egyéb épületgépészeti szerelés

42.42 81.29. Egyéb takarítás (fertőtlenítés és kártevőirtás) kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában.

2. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez

A Kedvezményezettek köre

1. Belügyminisztérium

2. Rendőrség

3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

4.43 rendvédelmi technikumok

5.44

6. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

7. Alkotmányvédelmi Hivatal

8. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek

9.45 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

10. Terrorelhárítási Központ

11. Nemzeti Védelmi Szolgálat

12.46 Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

13.47 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

14.48 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

15.49

16.50

17.51

1

A 3. § (2) bekezdése a 34/2012. (VII. 4.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdését a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 5. § a 3/2013. (I. 30.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (5) bekezdését a 34/2012. (VII. 4.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés időpontja 2012. július 12.

6

Az 1. melléklet a 61/2014. (XII. 12.) BM rendelet 1. §-ával megállapított és a 3. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet bevezető szövege a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. pontja a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1. pont j) alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

Az 1. melléklet 2. pontja a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 4. pontja a 4/2016. (I. 22.) BM rendelet 1. pontjával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 6. pontja a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 7. pontja a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet 7. pont e) alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

15

Az 1. melléklet 7. pont f) alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

16

Az 1. melléklet 7. pont g) alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

17

Az 1. melléklet 7. pont h) alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

18

Az 1. melléklet 8. pontja a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet 10. pontja a 4/2016. (I. 22.) BM rendelet 1. pontjával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 11. pontja a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 14. pontját a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

22

Az 1. melléklet 15. pontja a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet 18. pontját a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

Az 1. melléklet 20/A. pontját a 4/2016. (I. 22.) BM rendelet 1. pontja iktatta be.

25

Az 1. melléklet 22. pontja a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet 25. pontja a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 1. melléklet 27. pontja a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 1. melléklet 31. pontja a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

29

Az 1. melléklet 32. pontját a 4/2016. (I. 22.) BM rendelet 1. pontja iktatta be, szövege a 24/2018. (IX. 20.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

30

Az 1. melléklet 33. pontját a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 34. pontját a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése.

32

Az 1. melléklet 35. pontját a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

33

Az 1. melléklet 36. pontját a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

34

Az 1. melléklet 37. pontját a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

35

Az 1. melléklet 38. pontját a 45/2016. (XI. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

36

Az 1. melléklet 39. pontját a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

37

Az 1. melléklet 40. pontját a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

38

Az 1. melléklet 41. pontját a 24/2018. (IX. 20.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

39

Az 1. melléklet 41. pont 41.13. alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

40

Az 1. melléklet 41. pont 41.14. alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

41

Az 1. melléklet 41. pont 41.15. alpontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

42

Az 1. melléklet 42. pontját a 22/2021. (VII. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

43

A 2. melléklet 4. pontja a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

44

A 2. melléklet 5. pontját a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

45

A 2. melléklet 9. pontja a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

46

A 2. melléklet 12. pontja a 61/2014. (XII. 12.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

47

A 2. melléklet 13. pontja a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

48

A 2. melléklet 14. pontját a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 9/2020. (IV. 16.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

49

A 2. melléklet 15. pontját a 35/2018. (XII. 21.) BM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

50

A 2. melléklet 16. pontját a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

51

A 2. melléklet 17. pontját az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 26. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére