• Tartalom

2011. évi XCI. törvény

2011. évi XCI. törvény

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról1

2012.01.02.

1. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

1. §2

2. § (1)–(2)3

(3)4

3–8. §5

9. §6

10–14. §7

2. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

15–34. §8

3. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

35–43. §9

4. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

44. §10

45. §11

46–48. §12

5. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

49. §13

50–51. §14

52. §15

53. §16

6. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

54. §17

7. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

55. §18

8. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

56. §19

9. Záró rendelkezések

57. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A törvény 45. §-a, 49. §-a, és 54–55. §-ai 2011. augusztus 1-jén lépnek hatályba.

(3) A törvény 50–51. §-a, 53. §-a 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A törvény 2. § (1) és (2) bekezdése, 9. §-a és 44. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

(5) A törvény 29. §-át a vasúti és a víziközlekedés vonatkozásában 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

58. § (1) Ez a törvény a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének – az I. és II. melléklet kivételével – való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a törvény a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 215. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 35–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 46–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 50–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére