• Tartalom

98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.06.30.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. § (1) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdésében és 14. § -ában az „Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az „Oktatási és Kulturális Közlönyben” szöveg, az 1/B. § (1) bekezdésében a „Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közigazgatási Intézet” szöveg lép.

2. § Az R. 17. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. számú mellékletét 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.”

3. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az R. 7. § (3) bekezdésében „a magasabb vezetői, valamint a vezetői munkaköröket,” szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 98/2011. ( VI. 29.) Korm. rendelethez

A katonai felsőoktatási intézmény közalkalmazotti munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

Munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék min.
%-a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Megbízott vezetők

pályáztatásra kötelezett:

a) magasabb vezető beosztás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rektor (oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

rektorhelyettes (oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

dékán (oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

főtitkár

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

250

gazdasági igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200

b) vezető beosztás:

igazgató (oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

igazgató-helyettes (oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

dékán-helyettes (oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

oktatási szervezeti egység vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

oktatási szervezeti egység vezető helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

igazgató (szervezeti egység vezetője)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

150

igazgató-helyettes (szervezeti egység vezető helyettese)

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

100

gazdasági igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

100

intézetvezető (tudományos intézetnél)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

150

hivatalvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

150

hivatalvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

100

osztályvezető (szervezeti egység vezetője)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150

irodavezető

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

150

irodavezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

100

II. Felsőoktatási munkakörök:

a) csoportvezető

pályáztatásra kötelezett:

szakcsoportvezető

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

alosztályvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

központvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

részlegvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

b) szakalkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyelvtanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

testnevelő tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

belső ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

mérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

üzemeltető mérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

pályáztatás alól mentesített:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakoktató

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

gyakorlati oktató

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

szervező

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

(fő-) technikus,

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

informatikus

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

előadó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

fotós

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

szakmunkás

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

lőtérvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

forgalmi alkalmazott

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

raktárvezető, raktárvezető helyettes

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

pénztáros

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

ügykezelő, vezető ügykezelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

gondnok

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2011. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére