• Tartalom

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2011.07.02.

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2)3

1. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez4

2. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez5

3. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez6

4. melléklet a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez7

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 310. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére