• Tartalom

1/2012. (I. 20.) VM rendelet

1/2012. (I. 20.) VM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról1

2012.01.21.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 29. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I. 20.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. és 2. mellékletével módosított 10. és 11. számú mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. § Az R. 30. §-a a következő wc) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:]

wc) a Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról.”

3. § Az R. 10. és 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

4. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet) 39. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E rendeletnek a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I. 20.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 4. § (2) bekezdése által módosított 7. § (2) bekezdését, 8. § (1) bekezdését és 21. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „ , tökfélék, padlizsán, valamint paradicsom” szövegrész, továbbá a 21. § (6) bekezdésében a „ , tökfélék, padlizsán, továbbá paradicsom” szövegrész hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. július 1-jei 2011/68/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 1/2012. (I. 20.) VM rendelethez

I. RÉSZ
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

 

A. Tudományos név

B. Közhasználatú név

C. CPVO-jegyzőkönyv

1.

Pisum sativum L.

Takarmányborsó

2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv

2.

Brassica napus L.

Káposztarepce

2004.3.25-i TP 36/1 jegyzőkönyv

3.

Helianthus annuus L.

Napraforgó

2002.10.31-i TP 81/1 jegyzőkönyv

4.

Linum usitatissimum L.

Len/olajlen

2007.3.21-i TP 57/1 jegyzőkönyv

5.

Avena nuda L.

Csupasz zab

2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv

6.

Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)

Zab és bizánci zab

2003.11.6-i TP 20/1 jegyzőkönyv

7.

Hordeum vulgare L.

Árpa

2010.3.11-i TP 19/2rev. jegyzőkönyv

8.

Oryza sativa L.

Rizs

2004.11.18-i TP 16/1 jegyzőkönyv

9.

Secale cereale L.

Rozs

2002.10.31-i TP 58/1 jegyzőkönyv

10.

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

A Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek

2011.2.16-i TP 121/2rev. 1. jegyzőkönyv

11.

Triticum aestivum L.

Búza

2011.2.16-i TP 3/4rev. 2. jegyzőkönyv

12.

Triticum durum Desf.

Durumbúza

2003.11.6-i TP 120/2 jegyzőkönyv

13.

Zea mays L.

Kukorica

2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv

14.

Solanum tuberosum L.

Burgonya

2005.12.1-jei TP 23/2 jegyzőkönyv

II. RÉSZ
Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

 

A. Tudományos név

B. Közhasználatú név

C. UPOV-iránymutatás

1.

Beta vulgaris L.

Takarmányrépa

1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás

2.

Agrostis canina L.

Ebtippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

3.

Agrostis gigantea Roth.

Óriás tippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

4.

Agrostis stolonifera L.

Tarackos tippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

5.

Agrostis capillaris L.

Cérnatippan

1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás

6.

Bromus catharticus Vahl

Prérifű

2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás

7.

Bromus sitchensis Trin.

Alaszkai rozsnok

2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás

8.

Dactylis glomerata L.

Csomós ebír

2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás

9.

Festuca arundinacea Schreber

Nádképű csenkesz

2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás

10.

Festuca filiformis Pourr.

Finomlevelű juhcsenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

11.

Festuca ovina L.

Juhcsenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

12.

Festuca pratensis Huds.

Réti csenkesz

2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás

13.

Festuca rubra L.

Vörös csenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

14.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Krajina - csenkesz

2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás

15.

xFestulolium Asch. et Graebn.

A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek

2008.4.9-i TG/243/1 iránymutatás

16.

Lolium multiflorum Lam.

Olasz perje

2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

17.

Lolium perenne L.

Évelő perje

2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

18.

Lolium x boucheanum Kunth

Hibrid perje

2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás

19.

Phleum nodosum L.

Kis komócsin

1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás

20.

Phleum pratense L.

Gumós komócsin

1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás

21.

Poa pratensis L.

Réti perje

1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás

22.

Lupinus albus L.

Fehér csillagfürt

2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

23.

Lupinus angustifolius L.

Keskenylevelű csillagfürt

2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

24.

Lupinus luteus L.

Sárga csillagfürt

2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás

25.

Medicago sativa L.

Lucerna

2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás

26.

Medicago x varia T. Martyn

Tarkavirágú lucerna

2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás

27.

Trifolium pratense L.

Vöröshere

2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás

28.

Trifolium repens L.

Fehérhere

2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás

29.

Vicia faba L.

Lóbab

2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás

30.

Vicia sativa L.

Tavaszi bükköny

1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás

31.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Karórépa

2001.4.4-i + 2009.4.1-jei TG/89/6rev. iránymutatás

32.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Takarmányretek

2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás

33.

Arachis hypogea L.

Földimogyoró

1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás

34.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Réparepce

2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás

35.

Carthamus tinctorius L.

Sáfrányos szeklice

1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás

36.

Gossypium spp.

Gyapot

2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás

37.

Papaver somniferum L.

Mák

1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás

38.

Sinapis alba L.

Fehér mustár

2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás

39.

Glycine max (L.) Merrill

Szójabab

1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás

40.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Cirok

1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

III. RÉSZ
Az I. és a II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.

2. melléklet az 1/2012. (I. 20.) VM rendelethez

I. RÉSZ
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

 

A. Tudományos név

B. Közhasználatú név

C. CPVO-jegyzőkönyv

1.

Allium cepa L. (Cepa group)

Vöröshagyma

2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv

2.

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Salottahagyma

2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzőkönyv

3.

Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

2010.3.11-i TP 161/1 jegyzőkönyv

4.

Allium porrum L.

Póréhagyma

2009.4.1-jei TP 85/2 jegyzőkönyv

5.

Allium sativum L.

Fokhagyma

2004.3.25-i TP 162/1 jegyzőkönyv

6.

Allium schoenoprasum L.

Metélő hagyma

2009.4.1-jei TP 198/1 jegyzőkönyv

7.

Apium graveolens L.

Zeller

2008.3.13-i TP 82/1 jegyzőkönyv

8.

Apium graveolens L.

Gumós zeller

2008.3.13-i TP 74/1 jegyzőkönyv

9.

Asparagus officinalis L.

Spárga

2011.2.16-i TP 130/2 jegyzőkönyv

10.

Beta vulgaris L.

Cékla, beleértve a cheltenham répát is

2009.4.1-jei TP 60/1 jegyzőkönyv

11.

Brassica oleracea L.

Leveles kel

2011.2.16-i TP 90/1 jegyzőkönyv

12.

Brassica oleracea L.

Karfiol

2010.3.11-i TP 45/2 jegyzőkönyv

13.

Brassica oleracea L.

Brokkoli vagy Calabrese brokkoli

2007.3.21-i TP 151/2 jegyzőkönyv

14.

Brassica oleracea L.

Bimbóskel

2005.12.1-jei TP 54/2 jegyzőkönyv

15.

Brassica oleracea L.

Karalábé

2004.3.25-i TP 65/1 jegyzőkönyv

16.

Brassica oleracea L.

Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta

2011.2.16-i TP 48/3 jegyzőkönyv

17.

Brassica rapa L.

Kínai kel

2008.3.13-i TP 105/1 jegyzőkönyv

18.

Capsicum annuum L.

Csili vagy paprika

2007.3.21-i TP 76/2 jegyzőkönyv

19.

Cichorium endivia L.

Borzaslevelű és széleslevelű endívia

2005.12.1-jei TP 118/2 jegyzőkönyv

20.

Cichorium intybus L.

Ipari cikória

2005.12.1-jei TP 172/2 jegyzőkönyv

21.

Cichorium intybus L.

Cikóriasaláta

2004.3.25-i TP 173/1 jegyzőkönyv

22.

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Görögdinnye

2007.3.21-i TP 142/1 jegyzőkönyv

23.

Cucumis melo L.

Sárgadinnye

2007.3.21-i TP 104/2 jegyzőkönyv

24.

Cucumis sativus L.

Salátauborka és fürtös uborka

2008.3.13-i TP 61/2 jegyzőkönyv

25.

Cucurbita pepo L.

Cukkini

2004.3.25-i TP 119/1 jegyzőkönyv

26.

Cynara cardunculus L.

Articsóka és kardi

2004.3.25-i TP 184/1 jegyzőkönyv

27.

Daucus carota L.

Sárgarépa és takarmány sárgarépa

2008.3.13-i TP 49/3 jegyzőkönyv

28.

Foeniculum vulgare Mill.

Édeskömény

2004.3.25-i TP 183/1 jegyzőkönyv

29.

Lactuca sativa L.

Saláta

2011.2.16-i TP 13/5 jegyzőkönyv

30.

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradicsom

2007.3.21-i TP 44/3 jegyzőkönyv

31.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petrezselyem

2007.3.21-i TP 136/1 jegyzőkönyv

32.

Phaseolus coccineus L.

Futóbab

2007.3.21-i TP 9/1 jegyzőkönyv

33.

Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

2009.4.1-jei TP 12/3 jegyzőkönyv

34.

Pisum sativum L. (partim)

Kifejtő borsó, velő borsó és cukorborsó

2010.3.11-i TP 7/2 jegyzőkönyv

35.

Raphanus sativus L.

Retek

2002.3.27-i TP 64/1 jegyzőkönyv

36.

Solanum melongena L.

Padlizsán vagy tojásgyümölcs

2008.3.13-i TP 117/1 jegyzőkönyv

37.

Spinacia oleracea L.

Spenót

2010.3.11-i TP 55/3 jegyzőkönyv

38.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

2007.3.21-i TP 75/2 jegyzőkönyv

39.

Vicia faba L. (partim)

Lóbab

2004.3.25-i TP Broadbean/1 jegyzőkönyv

40.

Zea mays L. (partim)

Csemege kukorica és pattogatni való kukorica

2010.3.11-i TP 2/3 jegyzőkönyv

II. RÉSZ
Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

 

A. Tudományos név

B. Közhasználatú név

C. UPOV-iránymutatás

1.

Beta vulgaris L.

Mángold

2004.3.31-i TG/106/4 iránymutatás

2.

Brassica rapa L.

Tarlórépa

2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás

3.

Cichorium intybus L.

Leveles cikória vagy olasz cikória

1996.10.18-i TG/154/3 iránymutatás

4.

Cucurbita maxima Duchesne

Sütő tök

2007.3.28-i + 2009.4.1-jei TG/155/4rev. iránymutatás

5.

Raphanus sativus L.

Fekete retek

1999.3.24-i TG/63/6 iránymutatás

6.

Rheum rhabarbarum L.

Rebarbara

1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás

7.

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

2010.3.24-i TG/116/4 iránymutatás

III. RÉSZ
Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.
1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2012. január 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére