• Tartalom

10/2012. (III. 14.) BM rendelet

10/2012. (III. 14.) BM rendelet

a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

2023.07.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) szerinti

a) végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint

b) gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással (a továbbiakban együtt: rendőri közreműködés)

összefüggésben felmerült költségként 19 700 forint költségátalányt kell megállapítani.

(2)2 Amennyiben a rendőr a rendőri közreműködéshez nem vesz igénybe szolgálati gépkocsit, úgy az (1) bekezdésben meghatározott költségátalányt nem lehet megállapítani. Ezen esetekben a rendőri közreműködésre fordított időhöz igazodó munkadíj összege óránként 4000 forint/fő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségátalány összegén felül az alábbi költséget kell megállapítani:

a)3 ha a rendőri közreműködés időtartama a 2 órát meghaladja, úgy a 3. órától kezdve a közreműködésre fordított időhöz igazodó munkadíj összege óránként 4000 forint/fő, valamint

b)4 ha a rendőri közreműködés során igénybevett szolgálati gépjárművel megtett távolság az ötven kilométert meghaladja, úgy az ötvenegyedik kilométertől kezdve a költségtérítés mértéke kilométerenként 100 forint.

(4) A (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben a költségtérítés megállapításánál minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni.

2. § (1) A rendőri közreműködésre fordított időhöz igazodó munkadíj összegének a meghatározásakor a rendőri közreműködés helyére történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.

(2) A kilométerszám megállapításánál a közreműködő rendőri szerv székhelye és a rendőri közreműködés helye közötti távolságot kell figyelembe venni.

(3) Az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a ténylegesen megtett távolságot a szolgálati gépjármű menetlevele alapján kell megállapítani.

3. § (1) A Vht. 45. § (4) bekezdésében meghatározott igazolás tartalmazza:

a) a közreműködő rendőri szerv ügyiratszámát,

b) a közreműködő rendőri szerv megnevezését,

c) a közreműködő rendőrök nevét, szolgálati helyét és jelvényszámát,

d) a rendőri közreműködés megnevezését, helyét, a rendőri közreműködés megkezdésének és befejezésének az idejét,

e) a közreműködő rendőrök számát,

f) a rendőri közreműködéshez igénybevett szolgálati gépjármű rendszámát,

g) a menetlevél számát,

h) a szolgálati gépjárművel megtett kilométer számát,

i) a gyermekátadási ügyben a végrehajtható okiratot kiállító bíróság megnevezését, a végrehajtható okirat számát,

j) a végrehajtó nevét, székhelyét és jelvényszámát,

k) a végrehajtási eljárás ügyiratszámát,

l) az intézkedés alá vont személy, vagy az előállított gyermekkorú személy személyazonosító adatait, az előállított gyermekkorú személy hozzátartozójának nevét és lakcímét,

m) keltezést, valamint

n) a közreműködő rendőrök aláírását.

(2) Az igazolást minden rendőri közreműködést igénylő végrehajtási cselekmény során külön kell kiállítani. Ha az ügyviteli szabályok szerint több végrehajtási ügyet csatoltak egymáshoz, ezek irataiba ugyanazon igazolás egy-egy másolati példányát kell elhelyezni.

(3) Ha igazolás kiállítására azonos adóssal szembeni több ügyben azonos alkalommal foganatosított végrehajtási cselekmény során kerül sor, a költségek felszámításának egyszer van helye.

(4) Az igazolást amennyiben a rendőri intézkedés jellege azt lehetővé teszi az intézkedő rendőr a helyszínen két példányban állítja ki és az eredeti példányt átadja a végrehajtónak.

(5) Amennyiben az igazolás helyszínen történő kiállítása nem lehetséges, úgy a rendőri szerv a Vht.-ben meghatározott határidőn belül megküldi a végrehajtó részére.

4. § (1)5 A végrehajtó a költségtérítés összegét annak behajtásától számított 15 napon belül a megfizetésre jogosult vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság 1. mellékletben megjelölt, Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára fizeti be.

(2)6 Amennyiben a végrehajtási ügy a felmerült költségek megtérítése nélkül került befejezésre, arról a végrehajtó értesíti a megfizetésre jogosult vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot.

5. § A rendőri közreműködésről az eljáró rendőri szerv statisztikát készít, amely tartalmazza:

a) a rendőri intézkedés és az alkalmazott kényszerítő eszköz megnevezését,

b) az intézkedésben részt vevő rendőrök számát,

c) az intézkedéshez igénybevett szolgálati gépjárművek számát, valamint

d) a szolgálati gépjárművel megtett kilométer számát.

6. § Ez a rendelet 2012. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2012. (III. 14.) BM rendelethez7

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság Magyar Államkincstár számlaszámai:

Név

Magyar Államkincstár számlaszáma

Budapesti Rendőr-főkapitányság

10023002-01451430-00000000

Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10024003-01451485-00000000

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10025004-01451492-00000000

Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10026005-01451502-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10027006-01451519-00000000

Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10028007-01451526-00000000

Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10029008-01451533-00000000

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10033001-01451540-00000000

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10034002-01451557-00000000

Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10035003-01451564-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10045002-01451612-00000000

Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10036004-01451571-00000000

Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10037005-01451588-00000000

Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10023002-01451478-00000000

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10039007-01451595-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10044001-01451605-00000000

Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10046003-01451629-00000000

Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10047004-01451636-00000000

Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10048005-01451643-00000000

Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

10049006-01451650-00000000

1

Az 1. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 74/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 74/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. melléklet a 39/2020. (XI. 4.) BM rendelet 8. §-a, a 74/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére