• Tartalom

10/2012. (III. 1.) KüM közlemény

A külügyminiszter 10/2012. (III. 1.) KüM közleménye
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2010. évi XXVI. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről
A 2010. évi XXVI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2010. március 5-i, 32. számában kihirdetett, a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve 5. Cikkének 2. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A Jegyzőkönyv azt az időpontot követő három hónap eltelte utáni hónap első napján lép hatályba, amikor az Európa Tanács nyolc tagállama az 1. szakasz rendelkezéseivel összhangban kinyilvánította, hogy a Jegyzőkönyvet magára nézve kötelezőnek ismeri el.”
Az utolsó megerősítő okirat letétbe helyezésének napja: 2012. február 10.
A jegyzőkönyv hatálybalépésének napja: 2012. június 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2010. évi XXVI. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve, illetve a kihirdetéséről szóló törvény 2. és 3. §-a 2012. június 1-jén, azaz kettőezer-tizenkettő, június elsején hatályba lép.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére