• Tartalom

1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat

1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat

a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről1

2012.06.27.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján

1.2 2012-ben az államilag támogatott új belépő létszámkeretet (felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti és a katonai felsőoktatást – 39 087 teljes és (+5 550) részleges támogatásban részesülő létszámban határozza meg, az alábbiak szerint:

 

Képzési szint, képzési terület

Teljes támogatásban részesülők létszáma

Részleges támogatásban részesülők létszáma

 

 

a)

a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók létszáma

3 500

 

 

 

 

 

b)

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma

31 750+1 017*

(+5 550)

 

ebből

 

 

 

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

2 000

(+100)

 

bölcsészettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

2 700

 

 

gazdaságtudományok képzési területre felvehető hallgatók száma

250

 

 

informatika képzési területre felvehető hallgatók száma

4 550

(+1 500)

 

közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre felvehető hallgatók száma

1017*

 

 

igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehető hallgatók száma

200

 

 

műszaki képzési területre felvehető hallgatók szám

10 560

(+2 350)

 

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

3 200

(+100)

 

pedagógusképzés képzési területre felvehető hallgatók száma

1 600

 

 

sporttudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

600

 

 

társadalomtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1 000

 

 

természettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

4 000

(+1 500)

 

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

740

 

 

művészet közvetítés képzési területre felvehető hallgatók száma

350

 

 

 

 

 

c)

egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók létszáma

2 420

 

 

ebből

 

 

 

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

160

 

 

jogász szakra felvehető hallgatók száma

100

 

 

műszaki képzési területre felvehető hallgatók száma

200

 

 

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1 800

 

 

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

160

 

 

 

 

 

d)

határon túli kihelyezett képzések keretszáma

400

 

 

 

 

 

a)+b)+c)+d)

Összesen:

39 087

5 550


* A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehető létszám.

e) az államilag támogatott új belépő létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként – a részidős (esti, levelező) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,

f) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.

2. a) A Kormány a 2012-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatók létszámát 19 600 főben határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehető hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyező számú hallgató vehető fel.

b) A Kormány a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési területen mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatók létszámát 500 főben határozza meg.

3. A Kormány a 2012-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehető hallgatók létszámát 1300 főben határozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehető hallgatók létszáma legfeljebb 430 fő, míg az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a művészetek tudományterületekre felvehető hallgatók létszáma legalább 870 fő lehet.

4. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehető hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az összlétszám nem léphető túl.

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert – hogy a nemzetgazdasági és a nemzeti erőforrás miniszter bevonásával – dolgozza ki az önköltséges képzésben felsőfokú végzettséget és jogi, vagy gazdaságtudományok képzési területen, illetve jogász szakon szakképzettséget szerzett, a magyar állam által foglalkoztatni kívánt személyek képzési költsége megváltásának, átvállalásának feltételrendszerét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. szeptember 1.

1

A határozatot az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat 1. pontja visszavonta 2015. február 12. napjával. Alkalmazására lásd e visszavonó határozat 3. pontját.

2

Az 1. pont az 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére