• Tartalom

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

2022.04.06.

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – a Kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületeként – létrehozza az Emberi Jogi Munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport).

2. A Munkacsoport feladata, hogy

a) figyelemmel kísérje az emberi jogok érvényesülését Magyarországon,

b) konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil szervezetekkel, valamint érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel,

c) konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló alkotmányos szervekkel,

d)1 áttekintse az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet keretében elfogadott egyezményekből, megállapodásokból, az európai uniós tagságból és egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó, az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatokat, valamint figyelemmel kísérje azok végrehajtását,

e)2 közreműködjön az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának Magyarország vonatkozásában tett és Magyarország által elfogadott, valamint részben elfogadott ajánlások végrehajtásának figyelemmel kísérésében,

f) javaslatokat tegyen a Kormány és az érintett központi államigazgatási szervek részére a jogalkotás és a jogalkalmazás vonatkozásában az emberi jogok még szélesebb érvényesülését biztosító szabályozásra, működésre, figyelemmel kísérje ezek megvalósítását, és

g) elősegítse az emberi jogok magyarországi érvényesülésével kapcsolatos szakmai kommunikációt.

3.3 A Munkacsoport tagja

a) az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára,

b)4 a Belügyminisztérium

ba) közigazgatási államtitkára,

bb) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,

c) az Emberi Erőforrások Minisztériumának

ca)5

cb) egészségügyért felelős államtitkára,

cc) oktatásért felelős államtitkára,

cd) nemzetközi ügyekért felelős államtitkára,

ce)6 szociális ügyekért felelős államtitkára,

d) a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára,

e) az Igazságügyi Minisztérium

ea) parlamenti államtitkára,

eb) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára,

f) az Innovációs és Technológiai Minisztérium tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkára,

g) a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára,

h) a Miniszterelnökség

ha) civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára,

hb) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára,

hc) európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára,

hd)7 üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára,

he)8 családokért felelős államtitkára és

i) a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.

4. A Munkacsoport tagjai Munkacsoportban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

5.9 A Munkacsoport tagját

a) ugyanazon minisztérium másik államtitkára vagy

b) a Munkacsoport tagjának irányítása alá tartozó, általa kijelölt helyettes államtitkár helyettesítheti.

6.10 A Munkacsoport elnöke az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Munkacsoport alelnöke az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára.

7.11 A Munkacsoport elnöke a Munkacsoport ülésére tanácskozási joggal, eseti jelleggel meghívhat a Munkacsoport feladatkörét érintő tevékenységet végző

a) állami vezetőt,

b) alkotmányos szerv képviselőjét, és

c) központi államigazgatási szerv vezetőjét.

8.12 A Munkacsoport szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést. A Munkacsoport ülését a Munkacsoport elnöke hívja össze és vezeti, a Munkacsoport ülése vezetésében a Munkacsoport elnökét a Munkacsoport alelnöke helyettesíti. A Munkacsoport rendkívüli ülésének összehívását a Munkacsoport bármely tagja az indok egyértelmű megjelölésével kezdeményezheti a Munkacsoport elnökénél. A Munkacsoport ülése összehívásáról ebben az esetben a Munkacsoport elnöke dönt.

9. A Munkacsoport működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

10. A Munkacsoport Emberi Jogi Kerekasztalt működtet. Az Emberi Jogi Kerekasztal működtetésének célja, hogy a Munkacsoport konzultációt folytasson az emberi jogok magyarországi érvényesülését vizsgáló civil szervezetekkel, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, továbbá ajánlásokat fogalmazzon meg a Munkacsoport tevékenységével, feladataival összefüggésben.

11. Az Emberi Jogi Kerekasztal tagjai

a) a Munkacsoport tagjai,

b)13 az alapvető jogok biztosa, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és

c)14 a Munkacsoport elnöke és alelnöke által együttesen felkért, a Munkacsoport feladatkörét érintő tevékenységet végző

ca) alkotmányos szerv képviselője, központi államigazgatási szerv vezetője,

cb) civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek és szakmai szervezetek képviselői.

12. Az Emberi Jogi Kerekasztal szükség szerint tart ülést. Az Emberi Jogi Kerekasztal ülését a Munkacsoport elnöke hívja össze és vezeti, az Emberi Jogi Kerekasztal ülése vezetésében a Munkacsoport elnökét a Munkacsoport alelnöke helyettesíti.

13. Az Emberi Jogi Kerekasztal működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

13a.15 Az Emberi Jogi Kerekasztal az üléseit tematikus munkacsoportok keretében tartja.

A tematikus munkacsoportok létrehozásáról, megszüntetéséről és a tematikus munkacsoportok elnökeinek kijelöléséről a Munkacsoport dönt. A tematikus munkacsoportok működéseinek részletes szabályait ügyrendjükben állapítják meg.

14.16 A Munkacsoport és az Emberi Jogi Kerekasztal működésével összefüggő szakmai előkészítő és adminisztratív feladatok ellátásáról – a Munkacsoport elnöke irányításával működő titkárság biztosításával – az Igazságügyi Minisztérium gondoskodik.

15. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A 2. pont d) alpontja az 1579/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. § e) pontja az 1123/2016. (III. 10.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 3. pont az 1579/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

4

A 3. pont b) alpontja az 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat 17. pontjával megállapított szöveg.

5

A 3. pont c) alpont ca) alpontját az 1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozat 8. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. pont c) alpont ce) alpontja az 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat 16. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. pont h) alpont hd) alpontja az 1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. pont h) alpont he) alpontját az 1447/2021. (VII. 6.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be, szövege az 1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat 16. pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. pont az 1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított szöveg.

10

A 6. pont az 1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

11

A 7. pont az 1147/2012. (V. 11.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

12

A 8. pont az 1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

13

A 11. pont b) alpontja az 1579/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

14

A 11. pont c) alpontja az 1147/2012. (V. 11.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 13a. pontot az 1579/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 4. pontja iktatta be.

16

A 14. pont az 1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére