• Tartalom

2012. évi CV. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról1

2012.07.29.

1–3. §2

4. §3

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CV. törvényhez4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 13. A törvényt a 2013: LXXIII. törvény 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. június 10. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § az 5. § (2) bekezdése alapján 2015. július 1-jén lép hatályba.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére