• Tartalom

105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet

105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2015.07.09.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c) és p) pontjaiban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) és o) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

2. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. § (1)5

(2)6

(3)7

(4)8

(5)9

5. § (1)10

(2)11

6. §12

7. §13

8. §14

9. §15

10. §16

11. §17

12. §18

13. § Az R1.

a)19

b)20

c)21

d) 1. § (3) bekezdés c) pontjában az „500 m2, vagy ennél nagyobb” szövegrész helyébe a „250 m2, vagy ennél nagyobb”,

e)22

f)23

g)24

h)25

i)26

szöveg lép.

14. §27

3. Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. §28

4. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

16. §29

17. §30

18. §31

19. §32

20. §33

21. §34

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

22. §35

6. Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

23. §36

24. §37

25. §38

7. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

26. §39

27. §40

8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. § (2), (4) és (5) bekezdése, a 7–11. § és a 13. § c) pontja 2013. január 9-én lép hatályba.

(3) A 13. § d) pontja 2015. július 9-én lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2015. július 10-én hatályát veszti.

29. § E rendelet 2. alcíme az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontjának, 11., 12., 13. és 18. cikkének, továbbá II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelethez

1.    Az Éhk. 1/A. mellékletében a Komló ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

 

„Komló

ellátási illetékességi területe

Komló

 

 

 

Bodolyabér

 

 

 

Kárász

 

 

 

Liget

 

 

 

Magyaregregy

 

 

 

Magyarhertelend

 

 

 

Magyarszék

 

 

 

Mánfa

 

 

 

Máza

 

 

 

Mecsekpölöske

 

 

 

Szalatnak

 

 

 

Szászvár

 

 

 

Vékény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

készenléti illetékességi területe

Egyházaskozár

 

 

 

Hegyhátmaróc

 

 

 

Hosszúhetény

 

 

 

Köblény

 

 

 

Szárász

 

 

 

Tófű”

2.    Az Éhk. 1/A. mellékletében a Győr ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

 

„Győr

ellátási illetékességi területe

Győr

 

 

 

Abda

 

 

 

Bakonygyirót

 

 

 

Bakonypéterd

 

 

 

Bőny

 

 

 

Börcs

 

 

 

Dunaszeg

 

 

 

Dunaszentpál

 

 

 

Enese

 

 

 

Gönyű

 

 

 

Gyömöre

 

 

 

Győrladamér

 

 

 

Győrság

 

 

 

Győrszemere

 

 

 

Győrújbarát

 

 

 

Győrújfalu

 

 

 

Győrzámoly

 

 

 

Ikrény

 

 

 

Kajárpéc

 

 

 

Koroncó

 

 

 

Kunsziget

 

 

 

Lázi

 

 

 

Lébény

 

 

 

Mecsér

 

 

 

Mezőörs

 

 

 

Mosonszentmiklós

 

 

 

Nagyszentjános

 

 

 

Nyalka

 

 

 

Öttevény

 

 

 

Pázmándfalu

 

 

 

Pér

 

 

 

Rábapatona

 

 

 

Rétalap

 

 

 

Románd

 

 

 

Sokorópátka

 

 

 

Táp

 

 

 

Tápszentmiklós

 

 

 

Tényő

 

 

 

Töltéstava

 

 

 

Vámosszabadi

 

 

 

 

 

 

készenléti illetékességi területe

Kisbajcs

 

 

 

Nagybajcs

 

 

 

Nyúl

 

 

 

Vének”

3.    Az Éhk. 1/A. mellékletében az Esztergom ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

 

„Esztergom

ellátási illetékességi területe

Esztergom

 

 

 

Dömös

 

 

 

Mogyorósbánya

 

 

 

Pilismarót

 

 

 

Süttő

 

 

 

Tát

 

 

 

 

 

 

készenléti illetékességi területe

Lábatlan”

4.    Az Éhk. 1/A. mellékletében a Salgótarján ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

 

„Salgótarján

ellátási illetékességi területe

Salgótarján

 

 

 

Bárna

 

 

 

Cered

 

 

 

Egyházasgerge

 

 

 

Etes

 

 

 

Ipolytarnóc

 

 

 

Karancsberény

 

 

 

Karancskeszi

 

 

 

Karancslapujtő

 

 

 

Karancsalja

 

 

 

Kazár

 

 

 

Kishartyán

 

 

 

Litke

 

 

 

Mátraszele

 

 

 

Mihálygerge

 

 

 

Somoskőújfalu

 

 

 

Sóshartyán

 

 

 

Szilaspogony

 

 

 

Vizslás

 

 

 

Zabar”

5.    Az Éhk. 1/A. mellékletében a Veresegyház ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

 

„Veresegyház

ellátási illetékességi területe

Veresegyház

 

 

 

Csomád

 

 

 

Erdőkertes

 

 

 

Galgamácsa

 

 

 

Vácegres

 

 

 

Váckisújfalu

 

 

 

 

 

 

készenléti illetékességi területe

Őrbottyán”

2. melléklet a 105/2012. (V. 30.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 12. és 13. sorral egészül ki:

„12.

Minden esetben.

Környezet-egészségügyi követelmények érvényesítése.

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

13.

Honvédelmi és katonai célú építmény vagy ingatlan védőterületét vagy működési területét érintő esetben.

A Magyar Honvédség nemzeti és szövetségesi védelmi feladatai biztosíthatók-e.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal”

1

A rendelet a 28. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 10. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 13. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 13. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 13. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 13. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 13. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 13. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 13. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére