• Tartalom

2012. évi CVI. törvény

2012. évi CVI. törvény

egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról1

2012.07.16.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

2–7. §3

8. §4

3. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2006. évi CXXI. törvény módosítása

9. §5

4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

10. §6

5. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

11–52. §7

6. Záró rendelkezések

53. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1–7. §-a, 9–10. §-a 2012. július 15-én lép hatályba.

54. § E törvény 10. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 13. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére