• Tartalom

106/2012. (X. 11.) VM rendelet

106/2012. (X. 11.) VM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.10.12.

A vidékfejlesztési miniszter

az 1–2. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 3. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § b) pontjában,

a 4–5. és 7–8. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 9. § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 10. § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjában,

a 11. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)–b) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–2. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában és a 10. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében „A földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe „Az erdőgazdálkodásért felelős miniszter”,

b) 2. § (2) bekezdésében „az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnökével” szövegrész helyébe „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatójával”,

c) Melléklete 1. függelékének „Gépek 1–8. Erdészeti gépek” alcímhez tartozó táblázat lábjegyzetében a „KSZI köteles állásfoglalást kérni az FVM illetékes szervezeti egységétől” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet köteles állásfoglalást kérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól”

szöveg lép.

2. § A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet Melléklet 8. FÜGGELÉKEK 8.4. pontja a) alpontjához tartozó táblázat lábjegyzetében a „KSZI köteles állásfoglalást kérni az FVM illetékes szervezeti egységétől” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet köteles állásfoglalást kérni a Vidékfejlesztési Minisztériumtól” szöveg lép.

3. § (1) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdésében „Az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet” szövegrész helyébe „A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a „földművelésügyi és” szövegrész,

4. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a „VM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)”,

b) 3. § 36. pontjában a „VM VKSZI-től” szövegrész helyébe a „NAKVI-tól”,

c) 5. § (6) bekezdésében a „Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: MGI)” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: VM MGI)”, „az MGI” szövegrész helyébe „a VM MGI”,

d) 29. § (3) és (4) bekezdésében a „VM–MGI-hez” szövegrész helyébe a „VM MGI-hez”

szöveg lép.

5. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

a) 6. § (7) bekezdésében a „VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)”,

b) 9. § (4) bekezdésében a „VM VKSZI-től” szövegrész helyébe a „NAKVI-tól”

szöveg lép.

6. § (1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet]

a) 4. § (1) bekezdésében „az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI)” szövegrész helyébe „a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)”,

b) 5. § (2) bekezdésében, 8. § g) pontjában és 10. § (2) bekezdésében „az FVM VKSZI” szövegrész helyébe „a NAKVI”,

c) 13. § (2) bekezdésében „az FVM VKSZI-hez” szövegrész helyébe „a NAKVI-hoz”,

d) a 3. számú melléklet I. fejezetében az „FVM…számú” szövegrész helyébe a „VM…számú”

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi és”,

b) 11. § (2) bekezdésében a „Földművelésügyi és”

szövegrész.

7. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 1. § 9. pontjában a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet” szöveg lép.

8. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

a) 2. § b) pontjában a „VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: VM VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI),

c) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a „VM VKSZI-hez” szövegrész helyébe a „NAKVI-hoz”,

d) 6. § (4) bekezdés f) pontjában a „VM VKSZI-vel” szövegrész helyébe a „NAKVI-val”

szöveg lép.

9. § Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetének (a továbbiakban: FVM VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: NAKVI)”,

c) 3. § (1) bekezdésében „az FVM VKSZI-hez” szövegrész helyébe „a NAKVI-hoz”,

d) 3. § (2) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében „az FVM VKSZI-nek” szövegrész helyébe „a NAKVI-nak”

szöveg lép.

10. § (1) Az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői tevékenységet az folytathat, aki az egyes szakterületekhez előírt képesítési feltételek valamelyikével rendelkezik, a képesítés megszerzését követő és a szakértői tevékenység megkezdését megelőző legalább ötévi szakmai gyakorlatot igazol, továbbá a tevékenység folytatásának szándékát bejelenti.”

(2) Az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A szakértőt halála esetén, továbbá ha azt ő maga kéri, törölni kell a szakértői névjegyzékből, a törlési indokkal összhangban beadott dokumentumok alapján.”

(3) Az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. melléklet IX. pontjának 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő 9. és 10. alponttal egészül ki:

(IX. Állattenyésztés, állattartás, takarmányozás)

„8. méhészet
9. kedvtelésből tartott állat tenyésztése
10. takarmányozás, takarmánygazdálkodás, takarmánygyártás”

a) 2. § (1) bekezdésében a „VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSzI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI)” szöveg,

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „VM VKSzI” szövegrész helyébe a „NAKVI”,

c) 4. § (2) bekezdésében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szövegrész helyébe a „NAKVI (1223 Budapest, Park u. 2.) 10032000-01743276-00000000 számú számlájára vagy a NAKVI által megküldött készpénzátutalási megbízással”

szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 1. és 2. mellékletének címében a „Földművelésügyi és” szövegrész.

11. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetéhez (a továbbiakban: VM VKSZI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez (a továbbiakban: NAKVI)” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés h) pontjában és 11. § (2) bekezdésében a „VM VKSZI” szövegrész helyébe a „NAKVI” szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a „VM VKSZI-hez” szövegrész helyébe a „NAKVI-hoz” szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében a „VM VKSZI-n” szövegrész helyébe a „NAKVI-n” szöveg,

e) az 1. melléklet 1. pont 1.5. alpontjában és 2. pont 2.5. alpontjában „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti” szövegrész helyébe „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti” szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 106/2012. (X. 11.) VM rendelethez

Regionális szaktanácsadási központok

A

B

C

D

E

F

G

Sor-
szám

Szaktanácsadási központ neve

Illetékességi területe (megyék)

Szaktanácsadási központ tudásbázisa

Irsz.

Város

Utca, házszám

1.

Észak-Alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ

Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Jász-Nagykun-Szolnok,
Hajdú-Bihar

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

4032

Debrecen

Böszörményi út 138.

2.

Dél-Dunántúli Regionális Szaktanácsadási Központ

Tolna, Somogy, Baranya

Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar

7400

Kaposvár

Guba S. út 40.

3.

Észak-Magyarországi Regionális Szaktanácsadási Központ

Nógrád, Heves,
Borsod-Abaúj-Zemplén

Károly Róbert Főiskola

3200

Gyöngyös

Mátrai út 36.

4.

Nyugat-Dunántúli Regionális Szaktanácsadási Központ

Zala, Vas, Győr- Moson-Sopron

Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

9200

Mosonmagyaróvár

Vár utca 2.

5.

Dél-Alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ

Csongrád, Békés, Bács-Kiskun

Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar

6800

Hódmezővásárhely

Andrássy u. 15.

6.

Közép-Magyarországi Regionális Szaktanácsadási Központ

Pest, Budapest

Szent István Egyetem

2100

Gödöllő

Páter Károly u. 1.

7.

Közép-Dunántúli Regionális Szaktanácsadási Központ

Veszprém,
Komárom-Esztergom, Fejér

Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar

8360

Keszthely

Deák F. u. 16.

2. melléklet a 106/2012. (X. 11.) VM rendelethez

A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó bejelentés-köteles szakterületek képesítési feltételei

A

B

C

 

Szakterület megnevezése

Képesítési feltétel

1.

Élelmiszergyártás és italgyártás,
– beleértve élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok feldolgozása – kivéve borászat

a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
c) okleveles biomérnök vagy
d) okleveles kertészmérnök (gyümölcs/zöldségfeldolgozás esetén) vagy
e) okleveles agrármérnök vagy
f) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
g) élelmiszeripari gépészmérnök vagy
h) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

2.

Borászat

a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) szőlész-borász szakmérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) szőlész-borász mérnök

3.

Élelmiszer-biztonság

a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) állatorvos doktor (csak húsipari/tejipari területen) vagy
c) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy
d) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
e) kertészmérnök (gyümölcs/zöldségfeldolgozás esetén) vagy
f) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
g) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
h) okleveles élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnök
i) okleveles biomérnök vagy
j) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
k) okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

4.

Élelmiszerminőség-ellenőrzés

a) okleveles vegyészmérnök vagy
b) okleveles élelmiszermérnök vagy
c) állatorvos doktor vagy
d) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy
e) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
f) okleveles vegyész vagy
g) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
h) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány vagy
i) okleveles élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnök
j) okleveles biomérnök vagy
k) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
l) okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

5.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalati gazdálkodás

a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles gazdasági agrármérnök vagy
c) okleveles élelmiszermérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy
e) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vagy
f) okleveles kertészmérnök

6.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés

a) okleveles mezőgazdasági szakmérnök vagy
b) élelmiszeripari gépészmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy
e) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
f) okleveles élelmiszeripari szakmérnök

7.

Szántóföldi növénytermesztés

a) okleveles kertészmérnök vagy
b) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
c) okleveles agrármérnök vagy
d) okleveles növénytermesztő mérnök vagy
e) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
f) okleveles növényorvos

8.

Kertészeti növénytermesztés

a) okleveles kertészmérnök vagy
b) díszkertészeti mérnök (a szakterület megjelölésével csak dísznövénytermesztésre) vagy
c) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
d) okleveles agrármérnök vagy
e) okleveles növénytermesztő mérnök vagy
f) tájrendező és kertépítő mérnök vagy
g) tájépítész mérnök vagy
h) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
i) okleveles növényorvos

9.

Állattenyésztés, állattartás, takarmányozás

a) okleveles állattenyésztő mérnök vagy
b) takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök vagy
c) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
d) okleveles agrármérnök vagy
e) állatorvos doktor

9.1.

Méhészet

A fenti, valamint bármilyen felsőfokú végzettség valamelyikének megléte mellett legalább méhész szakképesítés

10.

Termésbecslés

a) okleveles kertészmérnök vagy
b) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
c) okleveles agrármérnök vagy
d) okleveles gazdasági agrármérnök vagy
e) növénytermesztő mérnök vagy
f) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
g) okleveles növényorvos

11.

Biotechnológia

a) mezőgazdasági biotechnológus vagy
b) molekuláris biológus vagy
c) növénygenetikai és növénynemesítési szakmérnök

12.

Bioenergia

a) okleveles mezőgazdasági mérnök vagy
b) okleveles agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles erdőmérnök
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges bioenergetikai szakember szakirányú továbbképzés.

13.

Termőföld-forgalmazás, termőföld-értékbecslés

a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles kertészmérnök vagy
c) okleveles erdőmérnök vagy
d) meliorációs mérnök vagy
e) ingatlan-nyilvántartási szervező
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges az ingatlan-vagyonértékelő szakképesítés.
f) mezőgazdasági értékbecslő képesítés

14.

Földminősítés, földvédelem, földhasznosítás

a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles erdőmérnök vagy
e) meliorációs mérnök
A fenti végzettség valamelyikének megléte mellett szükséges a talajtani szakmérnök képesítés, továbbá az ötévi szakmai gyakorlatból legalább három évet földhivatalnál, illetve a megyei földhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését ellátó minisztériumban vagy a jogelődeinél a földminősítési és földvédelem szakterületen történő eltöltése.

15.

Vadgazdálkodás és vadászat

 

15.1.

Vadászati jog, vadászterületek kialakítása, haszonbérlete

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség

15.2.

Vadgazdálkodási tervezés

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség

15.3.

Erdei vadkár

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség

15.4.

Mezőgazdasági vadkár

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség

15.5.

Zárttéri vadtartás, vadgazdálkodási berendezések és létesítmények értékelése

erdőmérnöki vagy felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség

15.6.

Vadászati balesetek, vad-gépjármű ütközése

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség

15.7.

Vadgazdálkodás természetvédelmi kölcsönhatásának vizsgálata

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség

15.8.

Íjas vadászat

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség és vadászíjász vizsga

15.9.

Ragadozó madárral vadászat

felsőfokú vadgazdálkodási szakirányú végzettség és solymászvizsga, valamint ragadozó madár tartási engedély szükséges

16.

Halászat

felsőfokú halászati szakirányú végzettség

17.

Agrár-környezetgazdálkodás

a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles növényvédelmi szakmérnök vagy
e) okleveles tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
f) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
g) okleveles növényorvos vagy
h) okleveles talajtani szakmérnök

18.

Erdőgazdálkodás

 

18.1.

Erdészeti szaporítóanyag-termesztés

felsőfokú erdészeti végzettség

18.2.

Erdővédelem

felsőfokú erdészeti végzettség vagy felsőfokú növényvédelmi végzettség

18.3.

Erdőhasználat és fakitermelés

felsőfokú erdészeti végzettség

18.4.

Erdőérték és kárértékelés

felsőfokú erdészeti végzettség és ingatlanvagyon-értékelői képesítés, vagy felsőfokú szakirányú agrár végzettség és ingatlan-vagyonértékelői képesítés

18.5.

Erdőfeltárás és erdészeti útépítés

felsőfokú erdészeti végzettség

18.6.

Erdőgazdálkodási ökonómia

felsőfokú erdészeti végzettség

18.7.

Erdészeti környezetvédelemi hatásvizsgálat és felülvizsgálat

felsőfokú erdészeti végzettség

18.8.

Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés

felsőfokú erdészeti végzettség

18.9.

Erdőtelepítés és fásítás tervezése

felsőfokú erdészeti végzettség

18.10.

Erdőtervezés, erdészeti üzemtervek készítése

felsőfokú erdészeti végzettség

18.11.

Erdők és zöldfelületek, zöldterületek tervezése, tájrendezés

felsőfokú erdészeti végzettség vagy felsőfokú tájépítészeti végzettség

19.

Vidékfejlesztés

vidékfejlesztési szakirányú felsőfokú végzettség

20.

Agrár-vidékfejlesztési programkészítés

vidékfejlesztési szakirányú felsőfokú végzettség

21.

Tápanyag-gazdálkodás

a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
c) okleveles kertészmérnök vagy
d) okleveles tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
e) okleveles talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy
f) okleveles talajtani szakmérnök

22.

Nagyméretarányú talajtérkép-készítés

a) okleveles agrárkémikus agrármérnök vagy
b) tápanyag-gazdálkodási szakmérnök vagy
c) talajerő-gazdálkodási szakmérnök vagy
d) talajtani szakmérnök vagy
e) okleveles térinformatikai mérnök
f) geográfus vagy geoinformatikus

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére