• Tartalom

1106/2012. (IV. 11.) Korm. határozat

1106/2012. (IV. 11.) Korm. határozat

a megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról1

2012.04.12.

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenntartásba került szociális feladatokat ellátó költségvetési szervek, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok állami feladatait a jövőben a nemzeti erőforrás miniszter lássa el.

2. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve készítsék elő és nyújtsák be az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges jogszabály-módosításokra irányuló előterjesztést.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2012. április 30.

3. A Kormány felhívja

a) a nemzeti erőforrás minisztert, hogy dolgozza ki a teljes szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer átalakítására vonatkozó koncepcionális, mindenre kiterjedő javaslatait, a jelenlegi fenntartói kör valamennyi szereplőjét átfogó irányok megjelölésével, valamint a szükséges jogszabály-módosításokat készítse elő és terjessze a Kormány elé;

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2012. április 30.

b) a nemzeti erőforrás minisztert, hogy vizsgálja meg a nemzeti szociális intézmény, mint kiemelt állami feladatot ellátó, központi költségvetésből finanszírozott intézménytípus kialakításának lehetőségét és a szükséges jogszabály-módosításokat készítse elő és terjessze a Kormány elé;

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2012. április 30.

c) a nemzeti erőforrás minisztert, hogy vizsgálja meg a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került szociális intézmények az elhelyezkedésük szerinti települési önkormányzat vagy egyházi, valamint az elhelyezkedésük szerinti belső egyházi jogi személyek részére fenntartásába való átadását, módját és feltételeit, valamint a szükséges jogszabály-módosításokat készítse elő és terjessze a Kormány elé;

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2012. április 30.

d) a nemzeti erőforrás minisztert a szociális intézmények létesítését, valamint működtetését és működését szabályozó jogszabályok átfogó tartalmi felülvizsgálata és egyszerűsítése vonatkozásában szükséges jogszabály-módosításokat készítse elő és terjessze a Kormány elé.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. május 30.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozatot az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte 2015. február 12. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező határozat 3. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére