• Tartalom

115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet

115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány

a 1–2. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3–5. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 6–11. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f), h), i) és j) pontjában,

a 12. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint

a 14. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3–5. §3

3. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1)–(10)4

(11)5

7–9. §6

10. § (1)–(9)7

(10) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (12) bekezdésében a „állatot és ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet” szövegrész helyébe a „állatot állandó jelleggel, ebet” szöveg lép.

(11) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 14. § (13) bekezdésében a „kikötéséhez, illetve vezetéséhez” szövegrész helyébe a „vezetéséhez” szöveg lép.

(12)–(15)8

11. § (1)9

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

12. §10

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) A 6. § (11) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § (10) és (11) bekezdése, valamint a 11. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

14. §11

15. § Ez a rendelet 2016. január 2-án hatályát veszti.

1–8. melléklet a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelethez12

1

A rendelet a 15. § alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (1)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § (1)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § (12)–(15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére