• Tartalom

1170/2012. (V. 25.) Korm. határozat

1170/2012. (V. 25.) Korm. határozat

a KEOP forrásaiból megvalósítandó egyes nagyprojektek jóváhagyásának időigényéről, megvalósításukról és finanszírozásukról1

2012.05.25.

A Kormány a KEOP forrásaiból megvalósuló – a Támogatási Szerződésben vagy Megvalósíthatósági Tanulmányban vállalthoz képest elmaradásban lévő – egyes nagyprojektek megvalósításának előmozdítása érdekében, összhangban a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret fejlesztési forrásai kifizetésének gyorsításához szükséges feladatokról szóló 1423/2011. (XII. 6.) Korm. határozatban foglaltakkal úgy dönt, hogy az 1. melléklet szerint:

1. hozzájárul ahhoz, hogy a „Duna projekt” című, KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 számú projekt – amely 152 településen összesen 510 ezer lakos árvízi biztonságát növeli – Kedvezményezettje megkezdje a projekt megvalósítását és pénzügyi kötelezettségvállalást tegyen az Európai Bizottság támogató döntésének kiadását megelőzően;

Felelős: belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. július 31.

2. hozzájárul ahhoz, hogy a „Beregi Komplex Árapasztási – Ártér revitalizációs fejlesztés” című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 számú projekt – amely összesen 252 ezer lakos árvízi biztonságát teremti meg – Kedvezményezettje megkezdje a projekt megvalósítását és pénzügyi kötelezettségvállalást tegyen az Európai Bizottság támogató döntésének kiadását megelőzően;

Felelős: belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. október 31.

3. hozzájárul ahhoz hogy a „Közép-Duna Vidéke Hulladék-gazdálkodási Rendszer fejlesztése” című, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 számú projekt – amely összesen 650 ezer lakos által hasznosított hulladékgazdálkodási rendszert teremt meg – Kedvezményezettje megkezdje a projekt megvalósítását és pénzügyi kötelezettségvállalást tegyen az Európai Bizottság támogató döntésének kiadását megelőzően.

Felelős: belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. október 31.

1. melléklet az 1170/2012. (V. 25.) Korm. határozathoz

Azonosító szám

Projektgazda Kedvezményezett neve

Projekt megnevezése

Teljes költség
(Ft)

Tervezett beruházási összköltség
(Ft)

Elszámolható költségek
(Ft)

Igényelt támogatás összege
(Ft)

Kormány által megítélt támogatás
(Ft)

Kormány döntés száma / ideje

Bizottsághoz történő benyújtás időpontja

Projekt tervezett kezdése

Projekt tervezett befejezése

KEOP-
2.1.1/2F/09-
2009-0003

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

Duna-projekt

bruttó
30 099 810 274

bruttó
30 099 810 274

bruttó
30 099 810 274

bruttó
30 099 810 274

bruttó
30 099 810 274

369/MeH/2010 2010. március 24-i Kormány ülés

2011. 01. 04.

2011. 01. 01.

2014. 08. 31.

KEOP-
2.1.1/2F/09-
2010-0007

Beregi Tározó Konzorcium

Beregi Komplex Árapasztási – Ártér revitalizációs fejlesztés

bruttó
26 847 000 000

bruttó
26 847 000 000

bruttó
26 847 000 000

bruttó
26 847 000 000

bruttó
26 847 000 000

1342/2011.
(X. 14.) Korm. határozat

2011. 11. 28.

2011. 10. 01.

2015. 06. 30.

KEOP-
1.1.1/2F/09-
11-2011- 0001

Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás

Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Rendszer fejlesztése

bruttó
16 092 230 015

bruttó
16 092 230 015

nettó
12 809 642 166

nettó
8 974 493 703

nettó
8 974 493 703

1402/2011.
(XI. 24.)

folyamatban

2012. 08.01.

2013. 07. 30.

1

A határozatot az 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pont 2.55. alpontja visszavonta 2018. december 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére