• Tartalom

2012. évi CXIX. törvény

2012. évi CXIX. törvény

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról1

2013.07.01.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1–8. §2

9. §3

10–12. §4

13. § (1)–(4)5

(5)6

14. §7

15. §8

16. §9

17. §10

18–19. §11

20. § (1)12

(2)–(3)13

(4)14

21–25. §15

26. § (1)16

„(4a) A használati díjból és az útdíjból származó bevétel a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat megelőzően a 33/B. § (7) bekezdésében meghatározott díjszedő által a használati díj és az útdíj kezelésére alkalmas díjszedési és díjellenőrzési rendszer bevezetésének előkészítésével, a rendszer kiépítésével, működtetésével, finanszírozásával, a díjszedési és díjellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költségekre használandó fel.”

(3)17

27. §18

28. §19

29–34. §20

35. § (1)–(7)21

(8)22

36. § (1)23

(2)24

37. § (1)25

(2)26

2. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

38–40. §27

3. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

41–47. §28

4. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

48–49. §29

50. § (1)30

(2)31

(3)–(5)32

51–52. §33

53. § (1)–(3)34

(4)35

54–59. §36

60. § (1)37

(2)38

61–67. §39

5. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

68–72. §40

6. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

73. §41

7. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

74. §42

8. Záró rendelkezések

75. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)43 A 16. § és a 60. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 13. § (5) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

(4) A 15–17. § és a 20. § (1) és (4) bekezdése a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.

(5) A 9. § és a 35. § (8) bekezdése 2012. november 1. napján lép hatályba.

(6) A 36. § (1) bekezdése, 50. § (2) és 53. § (4) bekezdése 2013. január 1. napján lép hatályba.

(7) A 14. §, a 26. § (1)–(2) bekezdése, és a 28. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(8) Ez a törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

76. § A 6. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

77. § (1) Ez a törvény

1. a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

2. a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről szóló, 2011. március 9-i 2011/155/EU bizottsági határozatnak

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

1. a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. május 10-i 445/2011/EU bizottsági rendelet és

2. a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 2012. évi CXIX. törvényhez44

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 23. A törvény a 75. § (8) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2012: CCXXIII. törvény 314. §-a alapján nem lép hatályba.

8

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 20. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 26. § (1) bekezdése a 2013: LXVII. törvény 37. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

17

A 26. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 28. § a 2012: CCVIII. törvény 77. §-a alapján nem lép hatályba.

20

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 35. § (1)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 35. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 41–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 50. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 53. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 53. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 54–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 61–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 68–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 75. § (2) bekezdése a 2012: CCVIII. törvény 76. §-a szerint módosított szöveg.

44

A melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére