• Tartalom

1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat

a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról1

2012.06.27.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1. A felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. 2012-ben az államilag támogatott új belépő létszámkeretet (felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – beleértve a közigazgatási, a rendészeti és a katonai felsőoktatást – 39 087 teljes és (+5 550) részleges támogatásban részesülő létszámban határozza meg, az alábbiak szerint:

 

Képzési szint, képzési terület

Teljes támogatásban részesülők létszáma

Részleges támogatásban részesülők létszáma

 

 

a)

a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók létszáma

3 500

 

 

 

 

 

b)

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma

31 750+1 017*

(+5 550)

 

ebből

 

 

 

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

2 000

(+100)

 

bölcsészettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

2 700

 

 

gazdaságtudományok képzési területre felvehető hallgatók száma

250

 

 

informatika képzési területre felvehető hallgatók száma

4 550

(+1 500)

 

közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre felvehető hallgatók száma

1017*

 

 

igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehető hallgatók száma

200

 

 

műszaki képzési területre felvehető hallgatók szám

10 560

(+2 350)

 

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

3 200

(+100)

 

pedagógusképzés képzési területre felvehető hallgatók száma

1 600

 

 

sporttudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

600

 

 

társadalomtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1 000

 

 

természettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

4 000

(+1 500)

 

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

740

 

 

művészet közvetítés képzési területre felvehető hallgatók száma

350

 

 

 

 

 

c)

egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók létszáma

2 420

 

 

ebből

 

 

 

agrár képzési területre felvehető hallgatók száma

160

 

 

jogász szakra felvehető hallgatók száma

100

 

 

műszaki képzési területre felvehető hallgatók száma

200

 

 

orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma

1 800

 

 

művészet képzési területre felvehető hallgatók száma

160

 

 

 

 

 

d)

határon túli kihelyezett képzések keretszáma

400

 

 

 

 

 

a)+b)+c)+d)

Összesen:

39 087

5 550

* A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehető létszám.
e) az államilag támogatott új belépő létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám részeként – a részidős (esti, levelező) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,
f) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.”

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozatot az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte 2015. február 12. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező határozat 3. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére