• Tartalom

125/2012. (XII. 10.) VM rendelet

125/2012. (XII. 10.) VM rendelet

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról1

2012.12.11.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pont ae)–af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe, amely tartalmazza]

ae) az egyes kárnemek vonatkozásában a különös biztosítási feltételeket,
af) biztosított termelők szerinti bontásban – a biztosító, a biztosított, illetve a szerződő fél eljárási törvény szerinti regisztrációs számának feltüntetése mellett – és A, B, C típusonként összesítve a kultúrák feltüntetésével az adó nélkül számított biztosítási díjat, és – amennyiben a szerződés ezt tartalmazza – a kármentességi kedvezménnyel csökkentett, adó nélkül számított biztosítási díjat,”

(2) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pont eb)–ec) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe, amelyben a biztosítási szerződéssel lefedett terület vonatkozásában a kárküszöb]

eb) az elemi káresemény okozta mezőgazdasági árvízkár és a felhőszakadáskár kockázatoknál a károsodott növénytábla biztosítási összegének 40%-a,
ec) aszálykár és tavaszi fagykár kockázatok esetében pedig üzemenként és növénykultúránként, téli fagykár esetében pedig táblánként nem haladja meg az 50%-ot;”

(3) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe, amely rögzíti, hogy a szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosító káraktát készít, amely tartalmazza:]

gg) a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer azonosító szerinti helyét,”
„(8) Támogatás csak a díjelőírás teljes összegének megfizetése esetén nyújtható, díjhátralékos szerződés esetén támogatás nem adható.
(9) A mezőgazdasági biztosítási szerződés módosítása esetén a biztosító a módosított tartalmú kötvényt és a módosítást alátámasztó adatokat – ideértve a módosítással érintett biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a blokkazonosítókra, és A, B és C típusonként összesítve a biztosítottankénti díjelőírásra vonatkozó adatokat – legkésőbb a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig megküldi az MVH részére.”

2. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az alábbi növényi kultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés:
1. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01),
2. árpa (GAB04),
3. káposztarepce (IPA02),
4. tritikále (GAB08),
5. rozs (GAB03),
6. napraforgómag (IPA17),
7. kukorica (GAB06),
8. borszőlő ültetvény (ULT19),
9. alma (ULT01),
10. hagyományos gyümölcsös alma (HAG01),
11. egyéb szőlőültetvény (ULT20),
12. körte (ULT15),
13. hagyományos gyümölcsös körte (HAG15).”

3. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében az alábbi növényi kultúrákra köthető mezőgazdasági biztosítási szerződés:
1. kukorica (GAB06),
2. zab (GAB05),
3. szójabab (IPA01),
4. lencse (HUV06),
5. száraz borsó (HUV01),
6. csicseriborsó (HUV08),
7. zöldborsó (ZOL37),
8. cukorborsó (ZOL38),
9. takarmányborsó (TAK18),
10. mezei borsó (TAK19),
11. lóbab (HUV02),
12. csemegekukorica (ZOL43),
13. cukorrépa (CUK01),
14. zöldbab (ZOL41),
15. uborka (ZOL23),
16. sárgadinnye,
17. dinnye (GYU01),
18. tökre oltott dinnye (GYU03),
19. paprika (ZOL27),
20. fűszerpaprika (AGF01),
21. paradicsom (ZOL22),
22. fejeskáposzta (ZOL04),
23. kelkáposzta (ZOL05),
24. karfiol (ZOL01),
25. brokkoli (ZOL02),
26. sárgarépa (ZOL28),
27. tök (ZOL25),
28. spárga (ZOL14),
29. mák (IPA10),
30. szárazbab (ZOL40),
31. burgonya (BUR01),
32. vöröshagyma (ZOL30),
33. napraforgómag (IPA17),
34. hibridnapraforgó (VET34),
35. hibridkukorica (VET33),
36. termesztett bodza (GYU08),
37. meggy (ULT16),
38. hagyományos gyümölcsös meggy (HAG16),
39. cseresznye (ULT17),
40. hagyományos gyümölcsös cseresznye (HAG17),
41. málna (GYU04),
42. piros ribiszke (GYU09),
43. egyéb ribiszke (GYU10),
44. piszke (GYU05),
45. földieper (GYU02),
46. dió (ULT08),
47. hagyományos gyümölcsös dió (HAG08),
48. cukkini (ZOL26),
49. mustármag (IPA08),
50. olajretekmag (IPA11),
51. olajtökmag (IPA12),
52. tönkölybúza,
53. durumbúza (GAB02),
54. naspolya (ULT07),
55. hagyományos gyümölcsös naspolya (HAG07),
56. mogyoró (ULT09),
57. hagyományos gyümölcsös mogyoró (HAG09),
58. földimogyoró (IPA06),
59. mandula (ULT10),
60. hagyományos gyümölcsös mandula (HAG10),
61. cékla (ZOL32),
62. retek (étkezési célra) (ZOL35),
63. torma (ZOL36),
64. pasztinák (ZOL45),
65. spenót (ZOL13),
66. petrezselyem (ZOL16),
67. zeller (ZOL08),
68. sóska (ZOL12),
69. rizs (RIZ03),
70. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01),
71. sárgabarack (ULT04),
72. hagyományos gyümölcsös sárgabarack (HAG04),
73. szilva (ULT06),
74. hagyományos gyümölcsös szilva (HAG06),
75. őszibarack (ULT03),
76. hagyományos gyümölcsös őszibarack (HAG03),
77. nektarin,
78. birs (ULT19),
79. hagyományos gyümölcsös birs (HAG18).”

4. § (1) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást az egységes kérelmében igényli, és egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy]

b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint”

(2) A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 18. cikkében foglaltakra figyelemmel a mezőgazdasági termelőnek a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványát és kötvény másolatát legkésőbb a tárgyév augusztus 31-éig kell benyújtania az MVH részére azzal, hogy az magában foglalja a biztosított növénykultúrára, a hozamra, a területre, a blokkazonosítókra, és A, B, C típusonként összesítve a biztosítottankénti díjelőírásra vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokat is. A szerződés nem teljes körű benyújtása esetén hiánypótlásra kerül sor.”
„(7) A szerződő fél és a biztosító erre irányuló megállapodása alapján, amennyiben a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon meghatalmazza a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására, a biztosító a meghatalmazásban tett nyilatkozatával kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződés, valamint a biztosítási szerződés benyújtására vonatkozó meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus úton augusztus 31-éig megküldi az MVH részére.
(8) A szerződő fél és a biztosító erre irányuló megállapodása alapján, amennyiben a szerződő fél a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon meghatalmazza a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására, a biztosító a meghatalmazásban tett nyilatkozatával kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződés, a biztosítási szerződés benyújtására vonatkozó meghatalmazás, valamint a (3) bekezdés szerinti meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus úton augusztus 31-éig megküldi az MVH részére.
(9) A támogatási összeg az augusztus 31-éig megküldött biztosítási szerződésben szereplő díjelőírás alapján, a biztosító 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontja, illetve a szerződő fél 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra.”

5. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 4–6. §-ban meghatározott mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatás csökkentését a mezőgazdasági biztosítási szerződések alábbi sorrendjében kell végrehajtani:
a) „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 30%-ig,
b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,
c) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,
d) mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.”

6. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A biztosító a biztosítási szerződés visszamenőleges hatályú megszűnéséről havonta tájékoztatja az MVH-t.”

7. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § E rendeletnek a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló 125/2012. (XII. 10.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2013. évben a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti támogatásra benyújtott mezőgazdasági biztosítási szerződésekre kell alkalmazni.”

a) 3. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”,

b) 3. § (3) bekezdésében a „díjfizetési számla” szövegrész helyébe a „számla”,

c) 7. § (3) bekezdés b) pontjában és a 7. § (4) bekezdésében a „július 30-áig” szövegrész helyébe az „augusztus 31-éig”

szöveg lép.

10. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (III. 9.) VM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mezőgazdasági termelő az igényelt kárenyhítő juttatás összegét a mezőgazdasági igazgatási szerv által annak honlapján, a 3–7. melléklet alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki. Ha a mezőgazdasági termelő rendelkezik az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti vagy egyéb mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, azt a 2. melléklet kitöltésével és a biztosítóval kötött szerződés ajánlati nyomtványai és kötvénye három másolati példányának a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez történő benyújtásával igazolja, és a 7. melléklet szerint kiszámított kárenyhítő juttatás összegénél figyelembe veszi a biztosító által már kifizetett kártérítés összegét. A kitöltött mellékleteket a mezőgazdasági termelő három eredeti példányban személyesen vagy postai úton tárgyév november 30-áig nyújthatja be a lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez. A benyújtott dokumentumok együttesen alkotják a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet.”
„(2a) Ha a mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, teljes mértékű kárenyhítő jutattatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek részére a szerződő fél vagy a biztosító a biztosított területet, a biztosítással fedezett káreseményt és a biztosított hozamértéket is feltüntető igazolást állít ki, amelyet a termelő a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig nyújt be a lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére