• Tartalom

127/2012. (XII. 12.) VM rendelet

127/2012. (XII. 12.) VM rendelet

az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.01.01.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 8. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 21. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet módosítása

1–2. §2

2. A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet módosítása

3. § A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Eb útlevelének kiállításakor a megbízott állatorvos az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban az esetben töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert tenyésztő szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplő törzskönyvi azonosítóját is fel kell tüntetni.”

3. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az oltást végző magánállatorvos az eb oltási könyvének kiállítása során az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban az esetben töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert tenyésztő szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplő törzskönyvi azonosítóját is fel kell tüntetni.”

(2) Az R2. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”

(3) Az R2. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § Az oltási könyv az állat tulajdonjogát és származását nem igazolja.”

4. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 3. és 4. § 2013. január 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére