• Tartalom

2012. évi CXXIX. törvény

2012. évi CXXIX. törvény

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról1

2013.06.01.

1. §2

2. § Hatályát veszti az Átv. 45/A. § (1a) bekezdésénekb), c), e) és” szövegrésze.

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2013. június 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 24. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 20. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére