• Tartalom

129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

129/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről1

2012.09.30.

A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti

a)–c)2

d) a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet,

e)–h)3

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § d) pontja 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. október 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 1. napjával.

2

Az 1. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § e)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére