• Tartalom

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés a), e), f), k), l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9–13. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. és a 15. §, valamint a 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16–18. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19–22. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–13. §2

14–15. §3

16–25. §4

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba.

(2)5 A 14. és a 15. §, valamint a 3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)6 Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelethez7

2. melléklet a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelethez8

3. melléklet a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelethez9

1

A rendelet a 26. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14–15. § a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 26. § (2) bekezdése a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

6

A 26. § (3) bekezdése a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére