• Tartalom

1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat

1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat

a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról

2012.08.25.

1. A Kormány

1.1. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba került, közművelődési szakmai tanácsadást, szolgáltatást ellátó közművelődési intézmények fenntartását és az egyéb többfunkciós intézmények korábbi megyei közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató feladatait – a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átvételével – 2013. január 1-jétől az emberi erőforrások minisztere lássa el;

1.2. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak 2013. január 1-jétől – a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával – a megyeszékhely megyei városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – fenntartásába, és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó vagyontárgyak – beleértve az állománynyilvántartásban szereplő könyvtári dokumentumokat is – térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerüljenek;

1.3. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei múzeumok és a megyei múzeumi szervezetek megyeszékhely megyei jogú városokban lévő tagintézményei 2013. január 1-jével – a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával – a megyeszékhely megyei jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – fenntartásába kerüljenek;

1.4. egyetért azzal, hogy a megyei múzeumok 1.3. pont alá nem tartozó tagintézményei 2013. január 1-jével – a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával – a területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerüljenek;

1.5. egyetért azzal, hogy a Szombathelyi Képtár 2012. október 1-jétől a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Bakonyi Természettudományi Múzeum 2012. október 1-jétől a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Balassa Bálint Múzeum 2013. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként működjön tovább;

1.6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen javaslatot a Kormány számára a megyei múzeumi szervezetek azon tagintézményeire, amelyek esetében – az 1.3. és az 1.4. ponttól eltérően – 2013. január 1-jétől az állami fenntartás indokolt;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2012. október 31.

1.7. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba került muzeális intézményi feladatokat ellátó, valamint a megyei közművelődési szakmai tanácsadást, szolgáltatást végző gazdasági társaságok tulajdonosi jogainak gyakorlása az emberi erőforrások miniszteréhez kerüljön;

1.8. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1.1–1.7. pontok végrehajtása érdekében a kormánymegbízottak bevonásával a megyei intézményfenntartó központok útján – az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével – gondoskodjon az átadáshoz szükséges személyi és szervezeti intézkedések megtételéről, ideértve, hogy a megyei múzeumi szervezetek esetében rendelkezni kell a nem önálló költségvetési szervként működő tagintézményekhez rendelt létszámról, és annak átadásáról, valamint a muzeális intézmények leltárában szereplő kulturális javak és az egyéb vagyonelemek tagintézményenkénti meghatározásáról is;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2012. október 1.

1.9. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1.2–1.3. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó központok útján – a megyei könyvtárak és a megyei múzeumok, valamint a megyei múzeumi szervezetek megyeszékhely megyei jogú városokban lévő tagintézményeinek átadásáról – az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével – átadás-átvételi megállapodást írjon alá az ott megjelölt fenntartókkal;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2012. december 15.

1.10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a megyei múzeumi szervezetek 1.3. pont hatálya alá nem tartozó tagintézményeit – az 1.6. pont szerinti javaslat alapján hozott döntés értelmében állami fenntartásban maradó tagintézmények kivételével – a feladat ellátásához rendelkezésre álló feltételek egyidejű átadásával, a kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó központok útján, az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével átadás-átvételi megállapodás alapján a települési önkormányzatok fenntartásába adja;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2012. december 15. (a megállapodás aláírására)

1.11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a kormánymegbízottak, a megyei intézményfenntartó központok vezetői, valamint az érintett önkormányzatok részvételével az 1.9. és 1.10. pontok végrehajtása érdekében szükséges tárgyalásokat folytassa le;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2012. november 30.

1.12. egyetért azzal, hogy az 1.1–1.10. pontokban foglaltakra figyelemmel az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek – ideértve az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat is –, továbbá a foglalkoztatottak vonatkozásában az új fenntartó a megyei intézményfenntartó központok jogutódjának minősül;

1.13. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsék elő és terjesszék a Kormány elé az 1.1–1.12. pontokban foglaltak megvalósításához szükséges jogszabály-módosításokra irányuló előterjesztéseket;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. január 1. (a jogszabály-módosítások hatálybalépésére)

1.14. egyetért azzal, hogy munkacsoport működjön a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatai szakmai tartalmának, feltételeinek és az ahhoz kapcsolódó, a költségvetési tervezés során alkalmazható finanszírozási megoldás kidolgozása érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidő: folyamatos

2.1

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére