• Tartalom

136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.07.01.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–6. §2

7. § Az R1. a következő 7/D. §-sal egészül ki:

7/D. § Ha a támogatással érintett közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére – határozott idejű munkaviszony létesítése miatt – fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, a közfoglalkoztató erre az időtartamra a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. Ha a közfoglalkoztató erre az időtartamra újabb közfoglalkoztatási jogviszonyt nem létesít, a támogatás folyósítását szüneteltetni kell. A közfoglalkoztató részére a közfoglalkoztatási jogviszony szünetelését követően, amennyiben a közfoglalkoztatottat ismételten foglalkoztatni kívánja és a fizetés nélküli szabadság ideje alatti folyamatosan fennálló munkaviszonyról szóló igazolás másolatát a munkaügyi központnak megküldi, a támogatást tovább kell folyósítani. A munkaügyi központ az igazolást – tájékoztatás céljából – megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének.”

8–10. §3

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2012. június 30-án lép hatályba.

(2) A 7. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti

1

A rendelet a 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére